Dokument & lagar (7 träffar)

Yttrande 1979/80:UU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1979/80:2 y om höjning av Sveriges kapitalinsats i Världsbanken Till finansutskottet Finansutskottet har den 29 april 1980 beslutat hemställa att utrikesutskottet avger yttrande över proposition 1979/80:139 om höjning av Sveriges

1979-12-31

Yttrande 1979/80:UU2 (pdf, 185 kB)

Yttrande 1979/80:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1979/80:1 y med anledning av proposition om riktlinjer för den statliga exportfrämjande organisationen Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 13 november 1979 beslutat bereda utrikesutskottet tillfälle avge yttrande över

1979-12-31

Yttrande 1979/80:UU1 (pdf, 167 kB)

Yttrande 1976/77:UU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. UU 1976/77:5 y Utrikesutskottets yttrande 1976/77:5 y med anledning av prop. 1976/77:118 om utvidgning av den svenska fiskezonen jämte motion Till jordbruksutskottet Genom beslut den 13 maj 1977 har jordbruksutskottet hemställt om skyndsamt yttrande från

1976-12-31

Yttrande 1976/77:UU5 (pdf, 112 kB)

Yttrande 1976/77:UU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1976/77:4 y med anledning av prop. 1976/77:83 i vad avser svenskt medlemskap i Interamerikanska utvecklingsbanken IDB m. m. jämte motioner Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 29 mars 1977 beslutat bereda utrikesutskottet

1976-12-31

Yttrande 1976/77:UU4 (pdf, 440 kB)

Yttrande 1976/77:UU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1976/77:3 y med anledning av prop. 1976/77:74 i vad avser inriktningen av säkerhetspolitiken m. m. jämte motioner Till försvarsutskottet Genom beslut den 15 mars 1977 har försvarsutskottet hemställt att utrikesutskottet avger

1976-12-31

Yttrande 1976/77:UU3 (pdf, 711 kB)

Yttrande 1976/77:UU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1976/77:2y med anledning av motion om utseende av observatörer i Europaparlamentet Till konstitutionsutskottet Genom beslut den 15 februari 1977 har konstitutionsutskottet hemställt om utrikesutskottets yttrande över motionen

1976-12-31

Yttrande 1976/77:UU2 (pdf, 83 kB)

Yttrande 1976/77:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1976/77:ly med anledning av motion om riksdagens ställning inom utrikespolitiken Till konstitutionsutskottet Genom beslut den 8 februari 1977 har konstitutionsutskotiet hemställt om utrikesutskottets yttrande över motionen 1976/77:580

1976-12-31

Yttrande 1976/77:UU1 (pdf, 165 kB)