Dokument & lagar (3 träffar)

Yttrande 1982/83:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1982/83:ly om utskottskommitténs betänkande Till konstitutionsutskottet Konsfitutionsutskottet beslutade den 6 maj 1982 att bereda övriga riksdagsutskott tillfälle att yttra sig över Förslag 1981/82:22 om riksdagens utskott jämte

1982-12-31

Yttrande 1982/83:UU1 (pdf, 42 kB)

Yttrande 1979/80:UU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1979/80:2 y om höjning av Sveriges kapitalinsats i Världsbanken Till finansutskottet Finansutskottet har den 29 april 1980 beslutat hemställa att utrikesutskottet avger yttrande över proposition 1979/80:139 om höjning av Sveriges

1979-12-31

Yttrande 1979/80:UU2 (pdf, 185 kB)

Yttrande 1979/80:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1979/80:1 y med anledning av proposition om riktlinjer för den statliga exportfrämjande organisationen Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 13 november 1979 beslutat bereda utrikesutskottet tillfälle avge yttrande över

1979-12-31

Yttrande 1979/80:UU1 (pdf, 167 kB)