Dokument & lagar (162 träffar)

Motion 2013/14:U28 av Bodil Ceballos m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:U28 av Bodil Ceballos m.fl. MP med anledning av prop. 2013/14:190 Sveriges tillträde till FN:s vapenhandelsfördrag Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vapenhandelsfördragets humanitära


Utskottsberedning: 2013/14:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:U28 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) (doc, 48 kB)

Motion 2013/14:U27 av Hans Linde m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:U27 av Hans Linde m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:190 Sveriges tillträde till FN:s vapenhandelsfördrag Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ge ett tilläggsuppdrag


Utskottsberedning: 2013/14:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:U27 av Hans Linde m.fl. (V) (doc, 44 kB)

Motion 2013/14:U26 av Bodil Ceballos m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:U26 av Bodil Ceballos m.fl. MP med anledning av skr. 2013/14:114 Strategisk exportkontroll 2013 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden MP045 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sveriges politik


Utskottsberedning: 2013/14:UU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2013/14:U26 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) (doc, 71 kB)

Motion 2013/14:U25 av Bodil Ceballos m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:U25 av Bodil Ceballos m.fl. MP med anledning av skr. 2013/14:154 Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling fokus: den globala utmaningen migrationsströmmar Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2013/14:UU12
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2013/14:U25 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) (doc, 66 kB)

Motion 2013/14:U24 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:U24 av Urban Ahlin m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:154 Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling fokus: den globala utmaningen migrationsströmmar S31007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett


Utskottsberedning: 2013/14:UU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:U24 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:U23 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:U23 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av skr. 2013/14:154 Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling fokus: den globala utmaningen migrationsströmmar SD474 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2013/14:UU12
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2013/14:U23 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (doc, 70 kB)

Motion 2013/14:U22 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:U22 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av skr. 2013/14:114 Strategisk exportkontroll 2013 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden SD468 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en svenskägd


Utskottsberedning: 2013/14:UU11
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:U22 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:U20 av Karin Åström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:U20 av Karin Åström m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:90 Nordiskt samarbete 2013 S31006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen i avsnittet om det nordiska samarbetet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2013/14:UU3
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2013/14:U20 av Karin Åström m.fl. (S) (doc, 93 kB)

Motion 2013/14:U19 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:U19 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av skr. 2013/14:90 Nordiskt samarbete 2013 SD469 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inom ramen för det nordiska samarbetet stärka och bevara det nordiska kulturarvet.


Utskottsberedning: 2013/14:UU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2013/14:U19 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (doc, 69 kB)

Motion 2013/14:U18 av Bodil Ceballos m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:U18 av Bodil Ceballos m.fl. MP med anledning av skr. 2013/14:131 Biståndspolitisk plattform Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att hedra enprocentsmålet och ha en transparent redovisning


Utskottsberedning: 2013/14:UU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2013/14:U18 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) (doc, 74 kB)

Motion 2013/14:U17 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:U17 av Urban Ahlin m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:131 Biståndspolitisk plattform S31008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen i avsnittet Översyn. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2013/14:UU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:U17 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 70 kB)

Motion 2013/14:U16 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:U16 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av skr. 2013/14:131 Biståndspolitisk plattform SD475 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att målgrupper för det svenska biståndet ska vara människor som lever i fattigdom


Utskottsberedning: 2013/14:UU20
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2013/14:U16 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (doc, 73 kB)

Motion 2013/14:U15 av Hans Linde m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:U15 av Hans Linde m.fl. V med anledning av skr. 2013/14:131 Biståndspolitisk plattform V053 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Framtagandet av den biståndspolitiska plattformen 3 3.1 Behov av förankring 3 4 Omläggningen av biståndspolitiken 4 5 Ägandeskap och


Utskottsberedning: 2013/14:UU20
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2013/14:U15 av Hans Linde m.fl. (V) (doc, 97 kB)

Motion 2013/14:U21 av Hans Linde m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:U21 av Hans Linde m.fl. V med anledning av skr. 2013/14:114 Strategisk exportkontroll 2013 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden V043 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 1 3 Inledning 3 4 Kraftigt ökad svensk krigsmaterielexport 3 5 Den globala ökningen


Utskottsberedning: 2013/14:UU11
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2013/14:U21 av Hans Linde m.fl. (V) (doc, 99 kB)

Motion 2013/14:U14 av Julia Kronlid och Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:U14 av Julia Kronlid och Mikael Jansson SD med anledning av prop. 2013/14:189 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali SD449 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 400 personer till förfogande


Utskottsberedning: 2013/14:UFöU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:U14 av Julia Kronlid och Mikael Jansson (SD) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:U10 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:U10 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av prop. 2013/14:129 Skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten SD447 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2013/14:129 Skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten.


Utskottsberedning: 2013/14:UU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:U10 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:U13 av Ulf Holm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:U13 av Ulf Holm m.fl. MP med anledning av skr. 2013/14:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2013 MP033 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förebygga framtida ekonomiska kriser. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2013/14:UU10
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2013/14:U13 av Ulf Holm m.fl. (MP) (doc, 82 kB)

Motion 2013/14:U12 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:U12 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av skr. 2013/14:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2013 SD406 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen, del 1, om att regeringen ska verka för en omförhandling så att


Utskottsberedning: 2013/14:UU10
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 41 avslag

Motion 2013/14:U12 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (doc, 125 kB)

Motion 2013/14:U11 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:U11 av Urban Ahlin m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2013 S20008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen i avsnittet Inledning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2013/14:UU10
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 22 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:U11 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 165 kB)

Motion 2013/14:U9 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:U9 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av redog. 2013/14:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling SD315 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige i Europarådet starkare ska


Utskottsberedning: 2013/14:UU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:U9 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (doc, 67 kB)