Dokument & lagar (9 träffar)

Yttrande 1979/80:UU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1979/80:2 y om höjning av Sveriges kapitalinsats i Världsbanken Till finansutskottet Finansutskottet har den 29 april 1980 beslutat hemställa att utrikesutskottet avger yttrande över proposition 1979/80:139 om höjning av Sveriges

1979-12-31

Yttrande 1979/80:UU2 (pdf, 185 kB)

Yttrande 1979/80:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1979/80:1 y med anledning av proposition om riktlinjer för den statliga exportfrämjande organisationen Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 13 november 1979 beslutat bereda utrikesutskottet tillfälle avge yttrande över

1979-12-31

Yttrande 1979/80:UU1 (pdf, 167 kB)

Yttrande 1979/80:CU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande 1979/80:7 y med anledning av proposition 1979/80:135 om organisation av försvarsmaktens högre regionala ledning m. m. jämte motioner Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har genom beslut den 8 april 1980 berett civilutskotlet

1979-12-31

Yttrande 1979/80:CU7 (pdf, 264 kB)

Yttrande 1979/80:CU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande 1979/80:6 y över motion om inskränkning i rätten att överlåta bostadsfastighet m. m. Till lagutskottet Lagutskottet har hemställt om civilutskottels yttrande över motion 1979/80:339 av Lars-Erik Lövdén s och Kurt öve Johansson sMotionärerna

1979-12-31

Yttrande 1979/80:CU6 (pdf, 103 kB)

Yttrande 1979/80:CU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande 1979/80:5 y med anledning av proposition 1979/80:90 om kommunalekonomiska frågor inför 1981 såvitt avser finansiering av skollokaler i integrerade serviceanläggningar jämte motion CU 1979/80:5 y Till finansutskottet Finansutskottet

1979-12-31

Yttrande 1979/80:CU5 (pdf, 31 kB)

Yttrande 1979/80:CU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande 1979/80:4y med anledning av motion om en ökad prisövervakning på boendeområdel Till näringsutskottet 1 Motionsyrkandet m. m. Till civilutskottet har hänvisats motionen 1979/80:1507 av Essen Lindahl s vari hemställs atl riksdagen som

1979-12-31

Yttrande 1979/80:CU4 (pdf, 313 kB)

Yttrande 1979/80:CU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande 1979/80:3y över motionsyrkande om åtgärder inom den ekonomiska politiken såvitt rör bostadsbyggandet Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 23 oktober 1979 berett civilutskottet tillfälle att avge yttrande över

1979-12-31

Yttrande 1979/80:CU3 (pdf, 656 kB)

Yttrande 1979/80:CU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande 1979/80:2 y med anledning av propositionen 1978/79:209 om ändring i bostadsbeskattningen, m. m.såvitt avser räntebidrag, jämte motioner Till skatteutskottet Regeringen har i propositionen 1978/79:209 budgetdepartementetsåvitt nu

1979-12-31

Yttrande 1979/80:CU2 (pdf, 100 kB)

Yttrande 1979/80:CU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande 1979/80:ly med anledning av propositionen 1978/79:165 om den svenska kapitalmarknaden såvitt avser bostadsbyggandets finansiering, m.m.jämte motioner Till finansutskottet i  Finansutskottets begäran om yttrande Finansutskottet har

1979-12-31

Yttrande 1979/80:CU1 (pdf, 539 kB)