Dokument & lagar (3 träffar)

Yttrande 1979/80:UU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1979/80:2 y om höjning av Sveriges kapitalinsats i Världsbanken Till finansutskottet Finansutskottet har den 29 april 1980 beslutat hemställa att utrikesutskottet avger yttrande över proposition 1979/80:139 om höjning av Sveriges

1979-12-31

Yttrande 1979/80:UU2 (pdf, 185 kB)

Yttrande 1979/80:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1979/80:1 y med anledning av proposition om riktlinjer för den statliga exportfrämjande organisationen Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 13 november 1979 beslutat bereda utrikesutskottet tillfälle avge yttrande över

1979-12-31

Yttrande 1979/80:UU1 (pdf, 167 kB)

Yttrande 1979/80:JuU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1979/80:1 y över propositionen 1979/80:96 med förslag till ny utlänningslag jämte motioner Till arbetsmarknadsutskottet Inledning 1 propositionen 1979/80:96 har regeringen arbetsmarknadsdepartementet efter hörande av lagrådet

1979-12-31

Yttrande 1979/80:JuU1 (pdf, 614 kB)