Dokument & lagar (3 träffar)

Yttrande 1979/80:UU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1979/80:2 y om höjning av Sveriges kapitalinsats i Världsbanken Till finansutskottet Finansutskottet har den 29 april 1980 beslutat hemställa att utrikesutskottet avger yttrande över proposition 1979/80:139 om höjning av Sveriges

1979-12-31

Yttrande 1979/80:UU2 (pdf, 185 kB)

Yttrande 1979/80:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1979/80:1 y med anledning av proposition om riktlinjer för den statliga exportfrämjande organisationen Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 13 november 1979 beslutat bereda utrikesutskottet tillfälle avge yttrande över

1979-12-31

Yttrande 1979/80:UU1 (pdf, 167 kB)

Yttrande 1979/80:KrU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. KrU 1979/80:1 y Kulturutskottets yttrande 1979/80:1 y över propositionen 1979/80:100 såvitt avser vissa inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde gemensamma ändamål Till utbildningsutskottet Genom beslut den 29 januari 1980 har utbildningsutskottet

1979-12-31

Yttrande 1979/80:KrU1 (pdf, 30 kB)