Dokument & lagar (9 träffar)

Yttrande 1979/80:UU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1979/80:2 y om höjning av Sveriges kapitalinsats i Världsbanken Till finansutskottet Finansutskottet har den 29 april 1980 beslutat hemställa att utrikesutskottet avger yttrande över proposition 1979/80:139 om höjning av Sveriges

1979-12-31

Yttrande 1979/80:UU2 (pdf, 185 kB)

Yttrande 1979/80:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1979/80:1 y med anledning av proposition om riktlinjer för den statliga exportfrämjande organisationen Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 13 november 1979 beslutat bereda utrikesutskottet tillfälle avge yttrande över

1979-12-31

Yttrande 1979/80:UU1 (pdf, 167 kB)

Yttrande 1979/80:KU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1979/80:7 y över proposition  1979/80:181 om insatser för att underlätta nya löneavtal i viss del Till skatteutskottet Skatteutskottet har anhållit om konstitutionsutskottets yttrande över proposition 1979/80:181 om insatser

1979-12-31

Yttrande 1979/80:KU7 (pdf, 97 kB)

Yttrande 1979/80:KU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1979/80:6 y över motion 1979/80:1604 om tillsättandet av nämndemän Till justitieutskottet Justitieutskottet har beslutat bereda konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över motion 1979/80:1604 av Sven Munke m om tillsättandet

1979-12-31

Yttrande 1979/80:KU6 (pdf, 58 kB)

Yttrande 1979/80:KU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1979/80:5 y över  proposition  1979/80:132  om  ändring  i  upphovsrättslagen 1960:729 m. m. Till lagutskottet Proposition 1979/80:132 om ändring i upphovsrättslagen 1960:729m. m. har hänvisats till lagutskottet. Ingen följdmotion

1979-12-31

Yttrande 1979/80:KU5 (pdf, 145 kB)

Yttrande 1979/80:KU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1979/80:4 y över proposition 1979/80:108 om ändring i tullagen 1973:670 Till skatteutskottet Genom protokollsutdrag den 10 april 1980 har skatteutskottet berett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över bl. a.

1979-12-31

Yttrande 1979/80:KU4 (pdf, 66 kB)

Yttrande 1979/80:KU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1979/80:3 y angående propositionen 1979/80:146 med förslag till skatteregisterlag Till skatteutskottet Genom protokollsutdrag den 10 april 1980 har skatteutskottet berett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över

1979-12-31

Yttrande 1979/80:KU3 (pdf, 225 kB)

Yttrande 1979/80:KU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1979/80:2 y angående propositionen 1979/80:1 såvitt avser avsnitt 2.16.2 samt motionerna 1979/80:638 och 1979/80:1189 Till socialutskottet Socialutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över propositionen

1979-12-31

Yttrande 1979/80:KU2 (pdf, 123 kB)

Yttrande 1979/80:KU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1979/80:1 y över propositionen 1979/80:75 om folkomröstning i kärnkraftsfrågan i vissa delar Till näringsutskottet Näringsutskottet har beslutat bereda konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över prop. 1979/80:75

1979-12-31

Yttrande 1979/80:KU1 (pdf, 174 kB)