Dokument & lagar (3 träffar)

Yttrande 1977/78:UU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1977/78:3 y om svenskt medlemskap i Interamerikanska utvecklingsbanken IDB m.m. Till näringsutskottet Näringsutskottet har den II april 1978 beslutat bereda utrikesutskottet tillfälle att avge yttrande över propositionen 1977/78:100,

1977-12-31

Yttrande 1977/78:UU3 (pdf, 124 kB)

Yttrande 1977/78:UU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1977/78:2 y med anledning av motion om ökade medel till svenska Europarådsdelegationens sekretariat Till konstitutionsutskottet Genom beslut den 7 februari 1978 har konstitutionsutskottet hemställt om utrikesutskottets yttrande

1977-12-31

Yttrande 1977/78:UU2 (pdf, 120 kB)

Yttrande 1977/78:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1977/78:1 y med anledning av motion om vidgning av den kommunala kompetensen enligt kommunallagen och landstingslagen Till konstitutionsutskottet Genom beslut den 7 februari 1977 har konstitutionsutskottet hemställt om utrikesutskottets

1977-12-31

Yttrande 1977/78:UU1 (pdf, 165 kB)