Dokument & lagar (3 träffar)

Yttrande 1979/80:UU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1979/80:2 y om höjning av Sveriges kapitalinsats i Världsbanken Till finansutskottet Finansutskottet har den 29 april 1980 beslutat hemställa att utrikesutskottet avger yttrande över proposition 1979/80:139 om höjning av Sveriges

1979-12-31

Yttrande 1979/80:UU2 (pdf, 185 kB)

Yttrande 1979/80:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1979/80:1 y med anledning av proposition om riktlinjer för den statliga exportfrämjande organisationen Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 13 november 1979 beslutat bereda utrikesutskottet tillfälle avge yttrande över

1979-12-31

Yttrande 1979/80:UU1 (pdf, 167 kB)

Yttrande 1973:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. utrikesutskottets yttrande nr 1 år 1973  UU 1973:1 y Nrly Utrikesutskottets yttrande över motion i anledning av propositionen 1973:90 med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m. m. Till konstitutionsutskottet Genom beslut den 27 april 1973

1973-12-31

Yttrande 1973:UU1 (pdf, 108 kB)