Dokument & lagar (1 099 träffar)

Motion 2014/15:1419 av Anders Hansson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1419 av Anders Hansson m.fl. M Strandskyddet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om strandskyddet. Motivering Strandskyddet är en viktig del i bevarandet av Sveriges natur och fritidsliv. Reglerna som underbygger det


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1419 av Anders Hansson m.fl. (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1419 av Anders Hansson m.fl. (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:1410 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1410 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson S Laxfisket i Östersjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om yrkesfiske efter lax i Östersjön. Motivering Flera av bestånden av vildlax i Östersjön är svaga och kommer troligen


Utskottsberedning: 2014/15:MJU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1410 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (S) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:1410 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (S) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:1405 av Maria Plass (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1405 av Maria Plass M Skötsel av naturreservat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda skötselbestämmelserna som reglerar naturreservat. Motivering Av Sveriges landareal var cirka 10,9 procent skyddad natur


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1405 av Maria Plass (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1405 av Maria Plass (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:1404 av Maria Plass (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1404 av Maria Plass M Hantering av stormfällda träd i naturreservat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över reglerna och statens ansvar för naturreservat vad gäller hanteringen av stormfälld skog. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1404 av Maria Plass (M) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:1404 av Maria Plass (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:1390 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1390 av Mikael Oscarsson KD Koppel- och munkorgstvång för vissa hundraser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda koppel- och munkorgstvång för vissa hundraser. Motivering Ännu tycks ingen ha fått bukt med


Utskottsberedning: 2014/15:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1390 av Mikael Oscarsson (KD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1390 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:1367 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2014/15:1367 av Jan Lindholm MP Pant på mobiltelefoner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbeta för ett pantsystem för mobiltelefoner. Bakgrund Idag har 96 procent av alla svenskar äldre än tolv år en egen mobiltelefon.


Utskottsberedning: 2014/15:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1367 av Jan Lindholm (MP) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1367 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:1356 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2014/15:1356 av Kristina Yngwe C Fler hästkrafter i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om minskat regelkrångel för hästföretagare. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2014/15:CU11 2014/15:KrU5 2014/15:MJU2 2014/15:MJU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:1356 av Kristina Yngwe (C) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1356 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:1345 av Anders Ahlgren och Daniel Bäckström (C)

Motion till riksdagen 2014/15:1345 av Anders Ahlgren och Daniel Bäckström C Allemansrätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av allemansrätten. Motivering Vi föreslår i denna motion en översyn av allemansrättens funktion


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1345 av Anders Ahlgren och Daniel Bäckström (C) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1345 av Anders Ahlgren och Daniel Bäckström (C) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:1336 av Margareta B Kjellin och Tomas Tobé (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1336 av Margareta B Kjellin och Tomas Tobé M En översyn av skyddsjakten och licensjakten på varg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av skyddsjakten och licensjakten på varg. Motivering Det finns och ska


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1336 av Margareta B Kjellin och Tomas Tobé (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1336 av Margareta B Kjellin och Tomas Tobé (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:1332 av Margareta B Kjellin (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1332 av Margareta B Kjellin M Strandskyddslagstiftningen och landsbygdens utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att bevaka att tillämpningen av strandskyddslagstiftningen inte hämmar landsbygdens


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1332 av Margareta B Kjellin (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1332 av Margareta B Kjellin (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:1321 av Ida Drougge (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1321 av Ida Drougge M Kommunalt självbestämmande i fråga om strandskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överlåta till kommunerna att i översiktsplaner, planprogram samt detaljplaner själva styra och besluta


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1321 av Ida Drougge (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1321 av Ida Drougge (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:1314 av Daniel Bäckström och Anders Ahlgren (C)

Motion till riksdagen 2014/15:1314 av Daniel Bäckström och Anders Ahlgren C Strandskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förändra det generella strandskyddet. Motivering Efter valet 2006 tog Centerpartiet initiativ till en översyn av strandskyddslagstiftningen.


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1314 av Daniel Bäckström och Anders Ahlgren (C) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1314 av Daniel Bäckström och Anders Ahlgren (C) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:1303 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1303 av Johnny Skalin SD Förpackningsdatum på livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att påtagligt stärka konsumentskyddet i fråga om märkningen av förpackningsdatum på livsmedel. Motivering Livsmedelskontroller


Utskottsberedning: 2014/15:MJU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1303 av Johnny Skalin (SD) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:1303 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 58 kB)

Motion 2014/15:1302 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1302 av Johnny Skalin SD Översyn av tillsatser i mat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att på ett övergripande och seriöst plan, via oberoende och statligt finansierade forskare, utreda tillsatsers effekter i kombination


Utskottsberedning: 2014/15:MJU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1302 av Johnny Skalin (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1302 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:1286 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1286 av Sten Bergheden M Märkning av kött från djur som slaktas utan bedövning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att Sverige lyfter frågan om halal- och kosherslaktat kött i EU. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:MJU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:1286 av Sten Bergheden (M) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:1286 av Sten Bergheden (M) (pdf, 58 kB)

Motion 2014/15:1282 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1282 av Sten Bergheden M Inrätta en ny viltmyndighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta en ny viltmyndighet som får hand om jakt och viltförvaltning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:JuU16 2014/15:MJU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:1282 av Sten Bergheden (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1282 av Sten Bergheden (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:1278 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1278 av Sten Bergheden M Samma regler och avgifter för kemikalier i EU och Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att EU och Sverige måste ha samma regler och avgifter för kemikalier. Motivering Sverige har


Utskottsberedning: 2014/15:MJU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1278 av Sten Bergheden (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1278 av Sten Bergheden (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:1276 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1276 av Sten Bergheden M Försöksverksamhet med fri jakt av varg i delar av landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga försöksverksamhet med fri vargjakt i delar av landet. Motivering Djur anpassar sig


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1276 av Sten Bergheden (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1276 av Sten Bergheden (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:1250 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1250 av Sten Bergheden M Jordbruksverket och Livsmedelsverket måste stötta svensk matexport mer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge i uppdrag till Jordbruksverket och Livsmedelsverket att varje år redovisa


Utskottsberedning: 2014/15:MJU2 2014/15:MJU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:1250 av Sten Bergheden (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1250 av Sten Bergheden (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:1248 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1248 av Sten Bergheden M Vildsvin och jaktfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att göra en översyn av jaktlagstiftningen för att tillåta en ökad jakt på vildsvin. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12 2014/15:MJU3 2014/15:MJU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2014/15:1248 av Sten Bergheden (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1248 av Sten Bergheden (M) (pdf, 65 kB)