Dokument & lagar (1 095 träffar)

Motion 2014/15:2835 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2835 av Anders Forsberg m.fl. SD Skogen vår gemensamma resurs Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska modellen för skogspolitik bör bevaras och utvecklas vidare i samarbete med skogsnäringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:MJU11
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2014/15:2835 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:2835 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (pdf, 90 kB)

Motion 2014/15:2834 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2834 av Martin Kinnunen m.fl. SD En effektivare klimatpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen i EU och i globala förhandlingar ska verka för att bördefördelningen när det gäller minskade utsläpp


Utskottsberedning: 2014/15:MJU13 2014/15:NU9 2014/15:SkU18
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2014/15:2834 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:2834 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (pdf, 94 kB)

Motion 2014/15:2833 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2833 av Anders Forsberg m.fl. SD Fäbodbruket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur ett livskraftigt och levande fäbodbruk kan bevaras och utvecklas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:MJU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2833 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2833 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:2832 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2832 av Anders Forsberg m.fl. SD Allemansrätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att se över hur kommersiella intressen bör regleras inom allemansrätten och för att fastslå allemansrättens


Utskottsberedning: 2014/15:CU9 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2832 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2832 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:2831 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2831 av Anders Forsberg m.fl. SD Livskraftigt jordbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fortsatt arbeta för en långsiktig svensk livsmedelsstrategi. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2014/15:MJU2 2014/15:MJU5 2014/15:SkU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:2831 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2831 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2014/15:2787 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2787 av Anders Forsberg m.fl. SD Bevara lantraserna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att intensifiera insatserna för att rädda hotade svenska lantraser från utrotning. Motivering De svenska lantraserna har långa


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2787 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2787 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:2785 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2785 av Anders Forsberg m.fl. SD Avbytartjänsten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda ett återinförande av statlig medfinansiering av avbytartjänster inom den småskaliga animalieproduktionen. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2785 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2785 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:2784 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2784 av Martin Kinnunen m.fl. SD För ett stärkt djurskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att all lagstiftning som rör djur ska samlas i en djurbalk. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2014/15:JuU1 2014/15:JuU14 2014/15:MJU10 2014/15:MJU2
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2014/15:2784 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (docx, 50 kB) Motion 2014/15:2784 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (pdf, 87 kB)

Motion 2014/15:2783 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2783 av Martin Kinnunen m.fl. SD Insatser för Östersjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att intensifiera arbetet med att återställa Östersjön mot bakgrund av de senaste decenniernas hårda miljöbelastningar. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:MJU4 2014/15:MJU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2014/15:2783 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2783 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2014/15:2782 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2782 av Anders Forsberg m.fl. SD Vattenbruk och fiskevård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla vattenbruket i Sverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2014/15:MJU6
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2014/15:2782 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2782 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2014/15:2781 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2781 av Martin Kinnunen m.fl. SD Åtgärder med anledning av läckage av av poly- och perfluorerade alkylsubstanser PFAS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta en haverikommission för att utreda bakgrunden till


Utskottsberedning: 2014/15:MJU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2781 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2781 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2014/15:2780 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2780 av Anders Forsberg m.fl. SD Livsmedelskontroll och ursprungsmärkning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att intensifiera arbetet med kontroller av livsmedel. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:MJU10 2014/15:MJU2 2014/15:MJU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:2780 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2780 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2014/15:2779 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2779 av Anders Forsberg m.fl. SD En rättvis fjällpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över rennäringslagen 1971:437 i syfte att garantera alla medborgare likhet inför lagen oavsett börd och etnisk tillhörighet.


Utskottsberedning: 2014/15:MJU5 2014/15:MJU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:2779 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2779 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)

Motion 2014/15:2765 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2765 av Anders Forsberg m.fl. SD Torv som förnybar energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda att klassa torv som förnybar energi. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2014/15:MJU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2765 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2765 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:2756 av Elin Lundgren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2756 av Elin Lundgren m.fl. S En långsiktlig strategi för myggbekämpning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av en långsiktig strategi för myggbekämpning. Motivering Nedre Dalälven har i decennier brottats


Utskottsberedning: 2014/15:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2756 av Elin Lundgren m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2756 av Elin Lundgren m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2014/15:2674 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2674 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm S Strandskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att strandskyddslagens tillämpningar bör klargöras. Motivering År 2009 kom en ny lagstiftning vad gäller strandskydd.


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2674 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2674 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2014/15:2672 av Runar Filper m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2672 av Runar Filper m.fl. SD Landsbygdens kulturarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur ett restaureringsstöd för insatser i odlingslandskapet kan utformas och återinföras. Motivering Många förknippar


Utskottsberedning: 2014/15:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2672 av Runar Filper m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2672 av Runar Filper m.fl. (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:2667 av Martin Kinnunen och Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2667 av Martin Kinnunen och Josef Fransson SD Forskning om odlat kött Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om riktade anslag för forskning om köttodling. Motivering Att odla kött på konstgjord väg innebär ett flertal


Utskottsberedning: 2014/15:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2667 av Martin Kinnunen och Josef Fransson (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2667 av Martin Kinnunen och Josef Fransson (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:2657 av Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2657 av Finn Bengtsson M Bättre fiskevård och fiskåterväxt genom utökad rådighet över vatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över fiskelagen så att vattenägare får rådighet över sina vatten i havskust-


Utskottsberedning: 2014/15:MJU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2657 av Finn Bengtsson (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2657 av Finn Bengtsson (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:2627 av Helena Lindahl och Daniel Bäckström (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2627 av Helena Lindahl och Daniel Bäckström C Nödslakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över dagens regelverk för att möjliggöra en fungerande nödslakt för att värna djuren, miljön och en sund hushållning


Utskottsberedning: 2014/15:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2627 av Helena Lindahl och Daniel Bäckström (C) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2627 av Helena Lindahl och Daniel Bäckström (C) (pdf, 64 kB)