Dokument & lagar (1 095 träffar)

Motion 2014/15:2622 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2622 av Lotta Olsson M Tydligare nyttjande av allemansrätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om allemansrätten. Motivering Vi ser ofta allemansrätten som ett gammalt kulturarv och vissa ser till och med allemansrätten


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2622 av Lotta Olsson (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2622 av Lotta Olsson (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:2613 av Lotta Olsson och Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2613 av Lotta Olsson och Sten Bergheden M Beteskravet för nötkreatur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utvärdera och se över lagstiftningskravet på bete för nötkreatur. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2014/15:MJU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:2613 av Lotta Olsson och Sten Bergheden (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2613 av Lotta Olsson och Sten Bergheden (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:2589 av Finn Bengtsson och Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2589 av Finn Bengtsson och Edward Riedl M Återvinning av nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ändra i lag och förordning så att en systematisk återvinning av nedskräpande


Utskottsberedning: 2014/15:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2589 av Finn Bengtsson och Edward Riedl (M) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2589 av Finn Bengtsson och Edward Riedl (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. C Utveckla hela landet Sammanfattning Centerpartiet vill skapa världens modernaste landsbygd och världens grönaste städer. Hela landet ska kunna utvecklas. Det handlar om möjligheterna till jobb, god välfärd och grön tillväxt var i landet man än bor. Centerpartiet


Utskottsberedning: 2014/15:CU10 2014/15:KrU7 2014/15:MJU11,2014/15:MJU2 2014/15:MJU12 2014/15:MJU13 2014/15:MJU2 2014/15:MJU5 2014/15:NU7 2014/15:SkU18 2014/15:TU5 2014/15:TU6 2014/15:TU9 2015/16:CU14 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 18 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 56 kB) Motion 2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 116 kB)

Motion 2014/15:2586 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2586 av Lotta Olsson M Utvärdering av lagstiftning gällande gödsling av våra åkrar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utvärdera och se över lagstiftningskravet på gödselspridning på åkrar. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:MJU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:2586 av Lotta Olsson (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2586 av Lotta Olsson (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. C Sund och säker mat Sammanfattning Den svenska maten är något vi ska vara stolta över. Sverige är bland de länder som har högst djurskydd i världen och som har lägst antibiotikaförbrukning inom djurhållningen. Svenskar ställer höga krav på mat som är sund och säker.


Utskottsberedning: 2014/15:FiU27 2014/15:MJU10 2014/15:MJU2 2014/15:MJU3 2014/15:MJU5 2014/15:MJU5,2014/15:MJU6 2014/15:SoU6
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 50 kB) Motion 2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 97 kB)

Motion 2014/15:2567 av Gustaf Hoffstedt (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2567 av Gustaf Hoffstedt M Djurtillsyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regelverk för djurtillsyn. Motivering Dagens regelverk för djurhållning innehåller krav på daglig tillsyn. Detta är såklart enkelt när hela


Utskottsberedning: 2014/15:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2567 av Gustaf Hoffstedt (M) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:2567 av Gustaf Hoffstedt (M) (pdf, 58 kB)

Motion 2014/15:2566 av Gustaf Hoffstedt (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2566 av Gustaf Hoffstedt M Slaktavfall vid småskalig produktion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om slaktavfall vid småskalig produktion. Motivering Efter avslutad slakt ska slaktbiprodukter destrueras för att undvika


Utskottsberedning: 2014/15:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2566 av Gustaf Hoffstedt (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2566 av Gustaf Hoffstedt (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:2547 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2547 av Krister Hammarbergh M Reservatsbildningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn och omprioritering av reservatsbildningar så att dessa inte hämmar inlandskommunernas möjlighet till utveckling. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2547 av Krister Hammarbergh (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2547 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:2544 av Lena Ek (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2544 av Lena Ek C Stärkt konkurrenskraft i Sveriges gröna och blå näringar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förenkla myndighetskontakterna för svenska bönder så att varje bonde endast ska behöva ha en väg in


Utskottsberedning: 2014/15:MJU10 2014/15:MJU11 2014/15:MJU2 2014/15:MJU5 2014/15:MJU6
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 11 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2544 av Lena Ek (C) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:2544 av Lena Ek (C) (pdf, 83 kB)

Motion 2014/15:2543 av Eskil Erlandsson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2543 av Eskil Erlandsson C En hållbar jaktpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en hållbar jaktpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att licensjakt på varg


Utskottsberedning: 2014/15:JuU15 2014/15:MJU12 2014/15:MJU2 2014/15:MJU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 4 avslag, 2 bifall,

Motion 2014/15:2543 av Eskil Erlandsson (C) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2543 av Eskil Erlandsson (C) (pdf, 79 kB)

Motion 2014/15:2542 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C, M, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2542 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. C, M, KD Matlandet Skaraborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja tillväxten i Skaraborg och Sverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2014/15:MJU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2542 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C, M, KD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2542 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C, M, KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2014/15:2541 av Lena Ek (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2541 av Lena Ek C Renare hav och vattendrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en stark och sammanhållen havs- och vattenpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12 2014/15:MJU4 2014/15:MJU8 2014/15:SkU18 2014/15:TU11
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2541 av Lena Ek (C) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2541 av Lena Ek (C) (pdf, 74 kB)

Motion 2014/15:2534 av Eva Lohman (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2534 av Eva Lohman M Ändring av meriter och utbildning för eftersökshund på skadeskjutet klövvilt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga möjligheterna till en ändring av meriter och utbildning för eftersökshund


Utskottsberedning: 2014/15:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2534 av Eva Lohman (M) (docx, 56 kB) Motion 2014/15:2534 av Eva Lohman (M) (pdf, 58 kB)

Motion 2014/15:2527 av Valter Mutt och Annika Lillemets (MP)

Motion till riksdagen 2014/15:2527 av Valter Mutt och Annika Lillemets MP Naturens rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning med uppgift att ta fram ett förslag på hur naturens rättigheter kan integreras i svensk


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2527 av Valter Mutt och Annika Lillemets (MP) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2527 av Valter Mutt och Annika Lillemets (MP) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:2521 av Anders Forsberg och Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2521 av Anders Forsberg och Josef Fransson SD Strandskyddet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om strandskyddslagen 7 kap. 14 miljöbalkenMotivering Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Stränderna


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2521 av Anders Forsberg och Josef Fransson (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2521 av Anders Forsberg och Josef Fransson (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2014/15:2509 av Carina Herrstedt och Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2509 av Carina Herrstedt och Richard Jomshof SD Djurtransporter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om värdiga förhållanden vid djurtransporter. Motivering Sverige exporterar levande djur till utländska slakterier med


Utskottsberedning: 2014/15:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2509 av Carina Herrstedt och Richard Jomshof (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2509 av Carina Herrstedt och Richard Jomshof (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:2496 av Runar Filper m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2496 av Runar Filper m.fl. SD Jaktpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen kraftfullt ska verka för att återta beslutsmakten för viltförvaltningen i de frågor som ryms inom EU:s art- och habitatdirektiv


Utskottsberedning: 2014/15:JuU16 2014/15:MJU12 2014/15:MJU9
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2496 av Runar Filper m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2496 av Runar Filper m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2014/15:2492 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2492 av Markus Wiechel och Richard Jomshof SD Underlätta volontärarbete inom djurskyddet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att underlätta volontärarbete inom djurskyddsområdet. Motivering Volontärer behövs för


Utskottsberedning: 2014/15:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2492 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2492 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:2491 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2491 av Markus Wiechel och Richard Jomshof SD Tvångsmatning av djur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbeta internationellt för att förbjuda mat som framställts genom tvångsmatning av djur. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2014/15:MJU10 2014/15:MJU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:2491 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2491 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (SD) (pdf, 67 kB)