Dokument & lagar (1 095 träffar)

Motion 2014/15:2169 av Paula Holmqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2169 av Paula Holmqvist m.fl. S En politik för mat och märkning av livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en politik för mat och märkning av livsmedel samt för tillsynen av djurskyddet. Motivering Som konsument


Utskottsberedning: 2014/15:MJU3,2014/15:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2169 av Paula Holmqvist m.fl. (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2169 av Paula Holmqvist m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2014/15:2126 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2126 av Markus Wiechel SD Nordiskt pantsystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbeta för att införa ett gemensamt pantsystem i hela Norden. Motivering Vi kan vara stolta över att Sverige håller världsklass


Utskottsberedning: 2014/15:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2126 av Markus Wiechel (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2126 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:2101 av Pavel Gamov (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2101 av Pavel Gamov SD Förstärkt myggbekämpning vid Nedre Dalälven Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förstärka myggbekämpningen vid Nedre Dalälven. Motivering I den nya regeringens första budgetproposition


Utskottsberedning: 2014/15:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2101 av Pavel Gamov (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2101 av Pavel Gamov (SD) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:2099 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2099 av Markus Wiechel SD Djurbalk och nationell djurskyddspolis Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en djurbalk för såväl vilda som tama djur. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2014/15:JuU1 2014/15:MJU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:2099 av Markus Wiechel (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2099 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:2080 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2080 av Markus Wiechel SD Märkning av salthalt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagstifta om märkning av salthalt i livsmedel där halten är hög. Motivering I Sverige har debatten kring mat och vad som är nyttigt


Utskottsberedning: 2014/15:MJU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2080 av Markus Wiechel (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2080 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2078 av Agneta Gille och Helén Pettersson i Umeå (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2078 av Agneta Gille och Helén Pettersson i Umeå S Trikinundersökarutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jakt på och slakt av vildsvin. Motivering Vildsvinen orsakar stora skador i det svenska jordbruket.


Utskottsberedning: 2014/15:MJU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2078 av Agneta Gille och Helén Pettersson i Umeå (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2078 av Agneta Gille och Helén Pettersson i Umeå (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:2025 av Christian Holm (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2025 av Christian Holm M Samförvaltning i stället för naturreservat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att ersätta naturreservat med olika former av samförvaltning. Motivering Alliansregeringen


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2025 av Christian Holm (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2025 av Christian Holm (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2024 av Christian Holm (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2024 av Christian Holm M Förvaltning av vargen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om varg, jakten på varg och situationen i Värmland och om att i största möjliga mån beakta det höga rovdjurstryck som råder i länets


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2024 av Christian Holm (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2024 av Christian Holm (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:2005 av Magnus Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2005 av Magnus Oscarsson KD Buller från vindkraftverk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över gränsvärdet för buller från vindkraftverk. Motivering Under de senaste åren har antalet vindkraftverk


Utskottsberedning: 2014/15:MJU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2005 av Magnus Oscarsson (KD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2005 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:1986 av Cecilia Magnusson och Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1986 av Cecilia Magnusson och Saila Quicklund M Friluftslivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en samlad strategi för svensk friluftsnäring. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12 2014/15:NU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:1986 av Cecilia Magnusson och Saila Quicklund (M) (docx, 50 kB) Motion 2014/15:1986 av Cecilia Magnusson och Saila Quicklund (M) (pdf, 83 kB)

Motion 2014/15:1982 av Stefan Nilsson och Carl Schlyter (MP)

Motion till riksdagen 2014/15:1982 av Stefan Nilsson och Carl Schlyter MP Energiinnehåll i alkoholhaltiga drycker en viktig konsumentupplysning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förpackningar med alkoholhaltiga drycker ska ha märkning med


Utskottsberedning: 2014/15:MJU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1982 av Stefan Nilsson och Carl Schlyter (MP) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1982 av Stefan Nilsson och Carl Schlyter (MP) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:1969 av Josef Fransson och Martin Kinnunen (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1969 av Josef Fransson och Martin Kinnunen SD Förbud mot kvicksilverlampor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett totalförbud mot kvicksilverlampor. Motivering I kommissionens förordning 244/2009 om genomförande


Utskottsberedning: 2014/15:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1969 av Josef Fransson och Martin Kinnunen (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1969 av Josef Fransson och Martin Kinnunen (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:1950 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1950 av Krister Hammarbergh M Skyddsjakt på säl Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillåta skyddsjakt på vikaresäl i dess nordliga utbredningsområde. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:1950 av Krister Hammarbergh (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1950 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:1948 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1948 av Krister Hammarbergh M Funktionsnedsattas möjlighet till jakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ändra i terrängkörningsförordningen för att underlätta för funktionsnedsatta att delta i jakt. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1948 av Krister Hammarbergh (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1948 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:1913 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1913 av Krister Hammarbergh M Avskaffande av den s.k. dubbelregistreringen vid älgjakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa den s.k. dubbelregistreringen vid älgjakt på mark ovan odlingsgränsen. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1913 av Krister Hammarbergh (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1913 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:1911 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1911 av Krister Hammarbergh M Informationskampanj om allemansrätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör initiera en bred informationskampanj om allemansrätten, dess historiska grund och hur den


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1911 av Krister Hammarbergh (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1911 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:1899 av Göran Hägglund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1899 av Göran Hägglund m.fl. KD Ansvar för miljö och klimat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att minska utsläppen av växthusgaser. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i


Utskottsberedning: 2014/15:MJU13 2014/15:MJU4 2014/15:MJU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:1899 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1899 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:1804 av Solveig Zander (C)

Motion till riksdagen 2014/15:1804 av Solveig Zander C Myggor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa en långsiktigt hållbar lösning för myggbekämpning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2014/15:MJU2 2014/15:SoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:1804 av Solveig Zander (C) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1804 av Solveig Zander (C) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:1800 av Lena Ek och Eskil Erlandsson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:1800 av Lena Ek och Eskil Erlandsson C Generationsskifte i kustnära fiske Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändrade regler vad gäller ålfisketillstånd i skärgårdsnära småskaligt fiske för att möjliggöra generationsskifte.


Utskottsberedning: 2014/15:MJU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1800 av Lena Ek och Eskil Erlandsson (C) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1800 av Lena Ek och Eskil Erlandsson (C) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:1797 av Per-Ingvar Johnsson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:1797 av Per-Ingvar Johnsson C Skyddsjakt på varg i fårskötselområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska se till att riksdagens mål för vargstammens omfattning på 170270 vargar tillämpas. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:1797 av Per-Ingvar Johnsson (C) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1797 av Per-Ingvar Johnsson (C) (pdf, 61 kB)