Dokument & lagar (1 095 träffar)

Motion 2014/15:1683 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2014/15:1683 av Jan Lindholm MP Skrotningspremie för gamla kylskåp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nyttan med att införa en skrotningspremie för kylskåp. Bakgrund De åtgärder som föreslås för att Sverige ska nå de uppsatta


Utskottsberedning: 2014/15:MJU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1683 av Jan Lindholm (MP) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1683 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:1676 av Penilla Gunther och Magnus Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1676 av Penilla Gunther och Magnus Oscarsson KD Ny myndighet för jakt och viltvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att instifta en ny myndighet för jakt och viltvård. Motivering Runt om


Utskottsberedning: 2014/15:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1676 av Penilla Gunther och Magnus Oscarsson (KD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1676 av Penilla Gunther och Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:1652 av Jan Lindholm och Stefan Nilsson (MP)

Motion till riksdagen 2014/15:1652 av Jan Lindholm och Stefan Nilsson MP Politik för teknik som sänker halten koldioxid i atmosfären Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att minska mängden klimatpåverkande gaser av humant ursprung i atmosfären.


Utskottsberedning: 2014/15:MJU13 2014/15:SkU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:1652 av Jan Lindholm och Stefan Nilsson (MP) (docx, 51 kB) Motion 2014/15:1652 av Jan Lindholm och Stefan Nilsson (MP) (pdf, 98 kB)

Motion 2014/15:1651 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2014/15:1651 av Jan Lindholm MP Pantsystem ett modernt verktyg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sluta kretsloppet för ändliga råvaror. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2014/15:MJU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:1651 av Jan Lindholm (MP) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:1651 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 80 kB)

Motion 2014/15:1635 av Ulf Berg (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1635 av Ulf Berg M Översyn av marknaden kring skogs- och miljöcertifiering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att se över om marknaden fungerar tillfredsställande i fråga om skogs- och miljöcertifiering.


Utskottsberedning: 2014/15:MJU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1635 av Ulf Berg (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1635 av Ulf Berg (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:1602 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1602 av Mikael Oscarsson KD Förutsättningarna för svenska mjölkbönder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att premiera hög välfärd för djuren i svensk mjölkproduktion. Motivering Situationen för svenska mjölkbönder


Utskottsberedning: 2014/15:MJU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1602 av Mikael Oscarsson (KD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1602 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:1574 av Magnus Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1574 av Magnus Oscarsson KD Licens- och skyddsjakt på varg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en bättre nationell samordning av skyddsjakten på varg. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:1574 av Magnus Oscarsson (KD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1574 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:1573 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:1573 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson C En hållbar rovdjursförvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förvalta rovdjursstammarna i Sverige genom licensjakt. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2014/15:1573 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (C) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1573 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (C) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:1553 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1553 av Josef Fransson SD Miljöfrämjande grödor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att bli världsledande inom forskningen om miljöfrämjande grödor. Motivering Jordbruk har på många håll


Utskottsberedning: 2014/15:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1553 av Josef Fransson (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1553 av Josef Fransson (SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:1550 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1550 av Josef Fransson SD Brukshästar och taggtråd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa tydliga regler om vilka skäl som ska ligga till grund för dispens från förbudet mot hästhållning på marker som inhägnas


Utskottsberedning: 2014/15:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1550 av Josef Fransson (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1550 av Josef Fransson (SD) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:1549 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1549 av Josef Fransson SD Terrängkörningslagen och sportevenemang Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändringar i terrängkörningslagen. Motivering Dagens utformning av terrängkörningslagen kan ställa till problem


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1549 av Josef Fransson (SD) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:1549 av Josef Fransson (SD) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:1548 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1548 av Johnny Skalin SD Innehållsförteckning på mat i restauranger Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en tvingande skyldighet att informera om innehållet i maten på restauranger. Motivering När konsumenter köper


Utskottsberedning: 2014/15:MJU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1548 av Johnny Skalin (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1548 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 58 kB)

Motion 2014/15:1547 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1547 av Johnny Skalin SD Statlig livsmedelskontroll Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om statlig livsmedelskontroll. Motivering Det kommunala självstyret är viktigt för att ge väljarna en mer nära makt att avgöra


Utskottsberedning: 2014/15:MJU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1547 av Johnny Skalin (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1547 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 57 kB)

Motion 2014/15:1546 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1546 av Johnny Skalin SD Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk land-use, land-use change and forestry, LULUCF Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om integrering av markanvändning, förändrad markanvändning


Utskottsberedning: 2014/15:MJU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1546 av Johnny Skalin (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1546 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:1516 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1516 av Runar Filper SD Skyddsjakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kommunalt yttrande vid skyddsjaktsansökan. Motivering Koncentrationen av rovdjur är ytterst besvärande i vissa delar av landet. Där man tidigare


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1516 av Runar Filper (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1516 av Runar Filper (SD) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:1515 av Runar Filper och Anders Forsberg (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1515 av Runar Filper och Anders Forsberg SD Minimimåttet för fångade kräftor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbjuda fångst av kräftor som är mindre än 9 cm. Motivering Den tidigare fiskeriförordningen 1982:126


Utskottsberedning: 2014/15:MJU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1515 av Runar Filper och Anders Forsberg (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1515 av Runar Filper och Anders Forsberg (SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:1511 av Anna Hagwall (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1511 av Anna Hagwall SD Sluta gödsla matjordarna med giftigt avloppsslam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sluta gödsla matjordarna med giftigt avloppsslam. Motivering Stoppa slamspridningen. Avloppsslammet


Utskottsberedning: 2014/15:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1511 av Anna Hagwall (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1511 av Anna Hagwall (SD) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:1473 av Sofia Arkelsten (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1473 av Sofia Arkelsten M Bevara miljömålen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen om åtgärder, kostnader och tidsplan för att klara miljömålen. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2014/15:MJU1 2014/15:MJU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:1473 av Sofia Arkelsten (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1473 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:1465 av Sofia Arkelsten (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1465 av Sofia Arkelsten M Uppföljning och utvärdering av statliga miljöbidrag till kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att säkerställa att det nya systemet för statliga miljöbidrag till kommuner är både kostnadseffektivt


Utskottsberedning: 2014/15:MJU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:1465 av Sofia Arkelsten (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1465 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:1457 av Carina Ohlsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1457 av Carina Ohlsson S Gör det straffbart att slänga cigarettfimpar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att även låta cigarettfimpar omfattas av lagen mot nedskräpning. Motivering 1 miljard fimpar


Utskottsberedning: 2014/15:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1457 av Carina Ohlsson (S) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:1457 av Carina Ohlsson (S) (pdf, 59 kB)