Dokument & lagar (1 095 träffar)

Motion 2014/15:847 av Emma Wallrup m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:847 av Emma Wallrup m.fl. V Miljöanpassad vägtrafik 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Bakgrund 4Gynna hållbara drivmedel 4.1Ett livcykelperspektiv på drivmedel 4.2Certifiera bränslen utifrån social och ekologisk hänsyn 4.3Stärk dagens kriterier


Utskottsberedning: 2014/15:MJU13 2014/15:SkU18 2014/15:TU10 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2014/15:847 av Emma Wallrup m.fl. (V) (docx, 59 kB) Motion 2014/15:847 av Emma Wallrup m.fl. (V) (pdf, 123 kB)

Motion 2014/15:793 av Barbro Westerholm (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:793 av Barbro Westerholm FP Minskning av vägtrafikbullrets hälsoeffekter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vägtrafikbullerfrågan bör tas upp brett med inriktningen att i steg väsentligt minska omfattningen av


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12 2014/15:TU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:793 av Barbro Westerholm (FP) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:793 av Barbro Westerholm (FP) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP)

Motion till riksdagen 2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. KD, M, C, FP Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Sammanfattning Vi vill förbättra kvaliteten och öka tillgängligheten i vården. Människor ska kunna åldras tryggt, och makten att själv bestämma över sitt liv ska inte begränsas bara för att


Utskottsberedning: 2014/15:CU6 2014/15:KrU7 2014/15:MJU2 2014/15:SoU1 2014/15:SoU10 2014/15:SoU11 2014/15:SoU3 2014/15:SoU7 2014/15:UbU1
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 13 avslag, 22 bifall,

Motion 2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) (docx, 72 kB) Motion 2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) (pdf, 144 kB)

Motion 2014/15:2453 av Anders W Jonsson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2453 av Anders W Jonsson C Antibiotika Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en global kriskommission för antibiotika. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2014/15:FiU27 2014/15:MJU10 2014/15:MJU2 2014/15:SkU1 2014/15:SoU12 2014/15:UU9 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2014/15:2453 av Anders W Jonsson (C) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:2453 av Anders W Jonsson (C) (pdf, 84 kB)

Motion 2014/15:2297 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2297 av Betty Malmberg M Minskad användning av anitibiotika Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen aktivt bör verka för att EU och Världshälsoorganisationen WHO ska reglera användningen av antibiotika


Utskottsberedning: 2014/15:MJU10 2014/15:SoU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2297 av Betty Malmberg (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2297 av Betty Malmberg (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:1520 av Roland Utbult (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1520 av Roland Utbult KD Minska läkemedelsrester i miljön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av information om hur mediciner ska tas om hand för att minska läkemedelsresterna i miljön. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2014/15:MJU4 2014/15:SoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:1520 av Roland Utbult (KD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1520 av Roland Utbult (KD) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:1149 av Kenneth G Forslund (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1149 av Kenneth G Forslund S Det svenska snuset Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det svenska snuset är en unik, noga kontrollerad och reglerad produkt som omfattas av livsmedelslagstiftningen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2014/15:MJU3 2014/15:NU13 2014/15:SoU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:1149 av Kenneth G Forslund (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1149 av Kenneth G Forslund (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2014/15:870 av Roland Utbult (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:870 av Roland Utbult KD Handel med produkter innehållande steroider Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Livsmedelsverket bör åtgärda handeln med produkter som innehåller steroider. Motivering Allt fler unga tränar


Utskottsberedning: 2014/15:MJU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:870 av Roland Utbult (KD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:870 av Roland Utbult (KD) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:806 av Lena Ek och Annika Qarlsson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:806 av Lena Ek och Annika Qarlsson C Antibiotikaresistens och sanktioner i EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ansvariga myndigheter bör få i uppdrag att på sina respektive områden informera om förebyggande


Utskottsberedning: 2014/15:MJU10 2014/15:SoU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:806 av Lena Ek och Annika Qarlsson (C) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:806 av Lena Ek och Annika Qarlsson (C) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:665 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:665 av Jan Ericson M Gårdsförsäljning av livsmedel och alkohol Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regelverket för gårdsförsäljning av alkohol bör förenklas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:MJU3 2014/15:SoU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:665 av Jan Ericson (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:665 av Jan Ericson (M) (pdf, 57 kB)

Motion 2014/15:654 av Johan Pehrson och Barbro Westerholm (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:654 av Johan Pehrson och Barbro Westerholm FP Utfasning av tobaksbruket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige i likhet med Finland och Nya Zeeland bör intensifiera insatserna mot tobaksbruk med målsättningen


Utskottsberedning: 2014/15:MJU3 2014/15:SoU6
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2014/15:654 av Johan Pehrson och Barbro Westerholm (FP) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:654 av Johan Pehrson och Barbro Westerholm (FP) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:2548 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2548 av Krister Hammarbergh M Naturgrusskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att förbjuda uttag av naturgrus i de områden där det har betydelse för dricksvattenförsörjningen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:MJU3 2014/15:SkU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2548 av Krister Hammarbergh (M) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2548 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:1426 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1426 av Betty Malmberg M Biodrivmedel minskar klimateffekten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utreda ett nytt kvotpliktssystem för biodrivmedel. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:MJU13 2014/15:SkU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:1426 av Betty Malmberg (M) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1426 av Betty Malmberg (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:1241 av Patrik Jönsson och Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1241 av Patrik Jönsson och Josef Fransson SD Främjande av veteranbilshobbyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja veteranbilshobbyn genom en återgång till tidigare skatteregler vid import av veteranbilar


Utskottsberedning: 2014/15:MJU8 2014/15:SkU18 2014/15:SkU19 2014/15:TU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:1241 av Patrik Jönsson och Josef Fransson (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1241 av Patrik Jönsson och Josef Fransson (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2014/15:32 av Nina Lundström (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:32 av Nina Lundström FP Natur- och jaktturism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att möjliggöra natur- och jaktturism. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2014/15:JuU16 2014/15:MJU9 2014/15:SkU19
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:32 av Nina Lundström (FP) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:32 av Nina Lundström (FP) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. M En politik för jobb och företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka och förbättra villkoren för företagande, entreprenörskap, forskning och utveckling. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2014/15:AU5 2014/15:FiU1 2014/15:MJU10 2014/15:MJU11 2014/15:MJU2 2014/15:MJU5 2014/15:NU10 2014/15:NU4 2014/15:NU7 2014/15:NU9 2014/15:SkU16 2014/15:SkU17 2014/15:SkU20 2014/15:SoU11 2014/15:SoU12 2014/15:TU6 2014/15:TU7 2014/15:TU9 2014/15:UbU10 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): 25 avslag, 4 bifall,

Motion 2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M) (pdf, 123 kB)

Motion 2014/15:1123 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1123 av Josef Fransson m.fl. SD Näringspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om näringspolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett arbetsgivaravdrag.


Utskottsberedning: 2014/15:AU2 2014/15:AU4 2014/15:MJU5 2014/15:NU10 2014/15:SfU1 2014/15:SfU10 2014/15:SkU19
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2014/15:1123 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1123 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2014/15:1105 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1105 av Josef Fransson m.fl. SD Vindkraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upphäva planeringsmålet om 30 TWh vindkraftsel per år. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2014/15:MJU13 2014/15:MJU8 2014/15:NU9 2014/15:SkU17 2014/15:SkU18
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2014/15:1105 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1105 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 81 kB)

Motion 2014/15:1093 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1093 av Josef Fransson m.fl. SD Biogas Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör verka för en utbyggnad av stamgasnätet till våra jordbruksintensiva regioner. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2014/15:MJU13 2014/15:MJU2 2014/15:MJU5 2014/15:NU9
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2014/15:1093 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1093 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2014/15:256 av Birger Lahti m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:256 av Birger Lahti m.fl. V 100 procent förnybar energi 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska ge myndigheter i uppdrag att utanför elcertifikatssystemet upphandla el från havsbaserade vindkraftverk


Utskottsberedning: 2014/15:MJU13 2014/15:NU12 2014/15:NU3 2014/15:NU7 2014/15:NU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2014/15:256 av Birger Lahti m.fl. (V) (docx, 53 kB) Motion 2014/15:256 av Birger Lahti m.fl. (V) (pdf, 98 kB)