Dokument & lagar (1 123 träffar)

Motion 2014/15:2453 av Anders W Jonsson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2453 av Anders W Jonsson C Antibiotika Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en global kriskommission för antibiotika. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2014/15:FiU27 2014/15:MJU10 2014/15:MJU2 2014/15:SkU1 2014/15:SoU12 2014/15:UU9 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2014/15:2453 av Anders W Jonsson (C) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:2453 av Anders W Jonsson (C) (pdf, 84 kB)

Motion 2014/15:2297 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2297 av Betty Malmberg M Minskad användning av anitibiotika Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen aktivt bör verka för att EU och Världshälsoorganisationen WHO ska reglera användningen av antibiotika


Utskottsberedning: 2014/15:MJU10 2014/15:SoU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2297 av Betty Malmberg (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2297 av Betty Malmberg (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:2548 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2548 av Krister Hammarbergh M Naturgrusskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att förbjuda uttag av naturgrus i de områden där det har betydelse för dricksvattenförsörjningen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:MJU3 2014/15:SkU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2548 av Krister Hammarbergh (M) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2548 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. M En politik för jobb och företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka och förbättra villkoren för företagande, entreprenörskap, forskning och utveckling. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2014/15:AU5 2014/15:FiU1 2014/15:MJU10 2014/15:MJU11 2014/15:MJU2 2014/15:MJU5 2014/15:NU10 2014/15:NU4 2014/15:NU7 2014/15:NU9 2014/15:SkU16 2014/15:SkU17 2014/15:SkU20 2014/15:SoU11 2014/15:SoU12 2014/15:TU6 2014/15:TU7 2014/15:TU9 2014/15:UbU10 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): 25 avslag, 4 bifall,

Motion 2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M) (pdf, 123 kB)

Motion 2014/15:2945 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2945 av Markus Wiechel och Richard Jomshof SD Förbud mot delfinarier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbjuda delfinarier. Motivering Delfinarier är utformade utifrån besökarnas och ägarnas behov istället


Utskottsberedning: 2014/15:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2945 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2945 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:2927 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2927 av Richard Jomshof m.fl. SD Skärpta regler för svensk minknäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en paragraf i djurskyddslagen 1988:534 som klart och tydligt föreskriver att minkar som föds upp


Utskottsberedning: 2014/15:MJU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2927 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2927 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:2756 av Elin Lundgren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2756 av Elin Lundgren m.fl. S En långsiktlig strategi för myggbekämpning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av en långsiktig strategi för myggbekämpning. Motivering Nedre Dalälven har i decennier brottats


Utskottsberedning: 2014/15:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2756 av Elin Lundgren m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2756 av Elin Lundgren m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2014/15:2674 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2674 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm S Strandskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att strandskyddslagens tillämpningar bör klargöras. Motivering År 2009 kom en ny lagstiftning vad gäller strandskydd.


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2674 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2674 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2014/15:2667 av Martin Kinnunen och Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2667 av Martin Kinnunen och Josef Fransson SD Forskning om odlat kött Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om riktade anslag för forskning om köttodling. Motivering Att odla kött på konstgjord väg innebär ett flertal


Utskottsberedning: 2014/15:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2667 av Martin Kinnunen och Josef Fransson (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2667 av Martin Kinnunen och Josef Fransson (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:2657 av Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2657 av Finn Bengtsson M Bättre fiskevård och fiskåterväxt genom utökad rådighet över vatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över fiskelagen så att vattenägare får rådighet över sina vatten i havskust-


Utskottsberedning: 2014/15:MJU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2657 av Finn Bengtsson (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2657 av Finn Bengtsson (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:2627 av Helena Lindahl och Daniel Bäckström (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2627 av Helena Lindahl och Daniel Bäckström C Nödslakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över dagens regelverk för att möjliggöra en fungerande nödslakt för att värna djuren, miljön och en sund hushållning


Utskottsberedning: 2014/15:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2627 av Helena Lindahl och Daniel Bäckström (C) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2627 av Helena Lindahl och Daniel Bäckström (C) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:2622 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2622 av Lotta Olsson M Tydligare nyttjande av allemansrätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om allemansrätten. Motivering Vi ser ofta allemansrätten som ett gammalt kulturarv och vissa ser till och med allemansrätten


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2622 av Lotta Olsson (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2622 av Lotta Olsson (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:2613 av Lotta Olsson och Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2613 av Lotta Olsson och Sten Bergheden M Beteskravet för nötkreatur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utvärdera och se över lagstiftningskravet på bete för nötkreatur. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2014/15:MJU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:2613 av Lotta Olsson och Sten Bergheden (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2613 av Lotta Olsson och Sten Bergheden (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:2589 av Finn Bengtsson och Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2589 av Finn Bengtsson och Edward Riedl M Återvinning av nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ändra i lag och förordning så att en systematisk återvinning av nedskräpande


Utskottsberedning: 2014/15:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2589 av Finn Bengtsson och Edward Riedl (M) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2589 av Finn Bengtsson och Edward Riedl (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:2586 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2586 av Lotta Olsson M Utvärdering av lagstiftning gällande gödsling av våra åkrar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utvärdera och se över lagstiftningskravet på gödselspridning på åkrar. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:MJU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:2586 av Lotta Olsson (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2586 av Lotta Olsson (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:2567 av Gustaf Hoffstedt (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2567 av Gustaf Hoffstedt M Djurtillsyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regelverk för djurtillsyn. Motivering Dagens regelverk för djurhållning innehåller krav på daglig tillsyn. Detta är såklart enkelt när hela


Utskottsberedning: 2014/15:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2567 av Gustaf Hoffstedt (M) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:2567 av Gustaf Hoffstedt (M) (pdf, 58 kB)

Motion 2014/15:2566 av Gustaf Hoffstedt (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2566 av Gustaf Hoffstedt M Slaktavfall vid småskalig produktion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om slaktavfall vid småskalig produktion. Motivering Efter avslutad slakt ska slaktbiprodukter destrueras för att undvika


Utskottsberedning: 2014/15:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2566 av Gustaf Hoffstedt (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2566 av Gustaf Hoffstedt (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:2547 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2547 av Krister Hammarbergh M Reservatsbildningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn och omprioritering av reservatsbildningar så att dessa inte hämmar inlandskommunernas möjlighet till utveckling. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2547 av Krister Hammarbergh (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2547 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:2544 av Lena Ek (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2544 av Lena Ek C Stärkt konkurrenskraft i Sveriges gröna och blå näringar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förenkla myndighetskontakterna för svenska bönder så att varje bonde endast ska behöva ha en väg in


Utskottsberedning: 2014/15:MJU10 2014/15:MJU11 2014/15:MJU2 2014/15:MJU5 2014/15:MJU6
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 11 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2544 av Lena Ek (C) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:2544 av Lena Ek (C) (pdf, 83 kB)

Motion 2014/15:2543 av Eskil Erlandsson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2543 av Eskil Erlandsson C En hållbar jaktpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en hållbar jaktpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att licensjakt på varg


Utskottsberedning: 2014/15:JuU15 2014/15:MJU12 2014/15:MJU2 2014/15:MJU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 4 avslag, 2 bifall,

Motion 2014/15:2543 av Eskil Erlandsson (C) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2543 av Eskil Erlandsson (C) (pdf, 79 kB)