Dokument & lagar (130 träffar)

Motion 2014/15:3064 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:3064 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2014/15:81 Godkännanden för Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sveriges innehav av överskott av Kyotoenheter från CDM-


Utskottsberedning: 2014/15:MJU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:3064 av Jens Holm m.fl. (V) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:3064 av Jens Holm m.fl. (V) (pdf, 79 kB)

Motion 2014/15:3016 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:3016 av Jens Holm m.fl. V med anledning av skr. 2014/15:16 Riksrevisionens rapport om granskning av livsmedelskontrollen 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ge Livsmedelsverket och länsstyrelserna


Utskottsberedning: 2014/15:MJU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:3016 av Jens Holm m.fl. (V) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:3016 av Jens Holm m.fl. (V) (pdf, 83 kB)

Motion 2014/15:2980 av Ulf Berg m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2980 av Ulf Berg m.fl. M Kemikalier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa en kunskapsportal kring kemikalier. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbättra


Utskottsberedning: 2014/15:FiU27 2014/15:MJU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:2980 av Ulf Berg m.fl. (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2980 av Ulf Berg m.fl. (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:2979 av Ulf Berg m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2979 av Ulf Berg m.fl. M Naturvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uppdra åt Naturvårdsverket att utvärdera hur naturreservaten har skötts och återkomma med förslag om hur förvaltningen kan förbättras. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:2979 av Ulf Berg m.fl. (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2979 av Ulf Berg m.fl. (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:2978 av Ulf Berg m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2978 av Ulf Berg m.fl. M Hållbar konsumtion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur ett övergripande kunskapslyft för hållbar konsumtion kan utformas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:MJU3 2014/15:MJU8 2014/15:SkU19 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2014/15:2978 av Ulf Berg m.fl. (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2978 av Ulf Berg m.fl. (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:2977 av Ulf Berg m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2977 av Ulf Berg m.fl. M Jakt och viltvård Sammanfattning Den svenska viltrikedomen är en ovärderlig tillgång. Jakten har en lång tradition i vårt land och som vi vill värna. Jakten utgör även en central del i den nödvändiga viltvården och utgör också en stor fritidssysselsättning och har


Utskottsberedning: 2014/15:JuU15 2014/15:MJU12 2014/15:MJU13 2014/15:MJU2 2014/15:MJU3 2014/15:MJU8 2014/15:MJU9 2014/15:NU13
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 12 avslag, 2 bifall,

Motion 2014/15:2977 av Ulf Berg m.fl. (M) (docx, 55 kB) Motion 2014/15:2977 av Ulf Berg m.fl. (M) (pdf, 101 kB)

Motion 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. M Bra mat och stärkt konkurrenskraft Sammanfattning Hela Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter ska tas till vara. Det ska ske på ett sätt som bidrar till hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Sveriges produktion


Utskottsberedning: 2014/15:FiU27 2014/15:MJU10 2014/15:MJU2 2014/15:MJU3 2014/15:MJU5 2014/15:NU13
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 13 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) (docx, 51 kB) Motion 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) (pdf, 95 kB)

Motion 2014/15:2931 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2931 av Aron Emilsson m.fl. SD Kvalitetsmärkning av svenska livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta fram riktlinjer för en kvalitetsmärkning av svenska matprodukter med stort kulturhistoriskt värde. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:MJU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2931 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2931 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:2907 av Anders Forsberg och Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2907 av Anders Forsberg och Josef Fransson SD Närproducerat proteinfoder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur den svenska animalieproduktionen i ökad utsträckning kan baseras på närproducerade fodermedel.


Utskottsberedning: 2014/15:MJU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2907 av Anders Forsberg och Josef Fransson (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2907 av Anders Forsberg och Josef Fransson (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:2893 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2893 av Martin Kinnunen m.fl. SD Utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen beslutar i enlighet med vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2014/15:FiU1 2014/15:MJU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2893 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:2893 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (pdf, 94 kB)

Motion 2014/15:2890 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2890 av Martin Kinnunen m.fl. SD Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna


Utskottsberedning: 2014/15:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2890 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (docx, 54 kB) Motion 2014/15:2890 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (pdf, 97 kB)

Motion 2014/15:2835 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2835 av Anders Forsberg m.fl. SD Skogen vår gemensamma resurs Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska modellen för skogspolitik bör bevaras och utvecklas vidare i samarbete med skogsnäringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:MJU11
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2014/15:2835 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:2835 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (pdf, 90 kB)

Motion 2014/15:2834 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2834 av Martin Kinnunen m.fl. SD En effektivare klimatpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen i EU och i globala förhandlingar ska verka för att bördefördelningen när det gäller minskade utsläpp


Utskottsberedning: 2014/15:MJU13 2014/15:NU9 2014/15:SkU18
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2014/15:2834 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:2834 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (pdf, 94 kB)

Motion 2014/15:2833 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2833 av Anders Forsberg m.fl. SD Fäbodbruket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur ett livskraftigt och levande fäbodbruk kan bevaras och utvecklas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:MJU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2833 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2833 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:2832 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2832 av Anders Forsberg m.fl. SD Allemansrätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att se över hur kommersiella intressen bör regleras inom allemansrätten och för att fastslå allemansrättens


Utskottsberedning: 2014/15:CU9 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2832 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2832 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:2831 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2831 av Anders Forsberg m.fl. SD Livskraftigt jordbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fortsatt arbeta för en långsiktig svensk livsmedelsstrategi. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2014/15:MJU2 2014/15:MJU5 2014/15:SkU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:2831 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2831 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2014/15:2787 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2787 av Anders Forsberg m.fl. SD Bevara lantraserna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att intensifiera insatserna för att rädda hotade svenska lantraser från utrotning. Motivering De svenska lantraserna har långa


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2787 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2787 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:2785 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2785 av Anders Forsberg m.fl. SD Avbytartjänsten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda ett återinförande av statlig medfinansiering av avbytartjänster inom den småskaliga animalieproduktionen. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2785 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2785 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:2784 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2784 av Martin Kinnunen m.fl. SD För ett stärkt djurskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att all lagstiftning som rör djur ska samlas i en djurbalk. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2014/15:JuU1 2014/15:JuU14 2014/15:MJU10 2014/15:MJU2
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2014/15:2784 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (docx, 50 kB) Motion 2014/15:2784 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (pdf, 87 kB)

Motion 2014/15:2783 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2783 av Martin Kinnunen m.fl. SD Insatser för Östersjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att intensifiera arbetet med att återställa Östersjön mot bakgrund av de senaste decenniernas hårda miljöbelastningar. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:MJU4 2014/15:MJU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2014/15:2783 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2783 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (pdf, 75 kB)