Dokument & lagar (40 träffar)

Motion 2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP)

Motion till riksdagen 2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. KD, M, C, FP Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Sammanfattning Vi vill förbättra kvaliteten och öka tillgängligheten i vården. Människor ska kunna åldras tryggt, och makten att själv bestämma över sitt liv ska inte begränsas bara för att


Utskottsberedning: 2014/15:CU6 2014/15:KrU7 2014/15:MJU2 2014/15:SoU1 2014/15:SoU10 2014/15:SoU11 2014/15:SoU3 2014/15:SoU7 2014/15:UbU1
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 13 avslag, 22 bifall,

Motion 2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) (docx, 72 kB) Motion 2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) (pdf, 144 kB)

Motion 2014/15:2981 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2981 av Lena Ek m.fl. C, M, FP, KD Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Sammanfattning Sverige är och ska vara ett grönt föregångsland. Att åstadkomma ett gott livsklimat för människor, djur och natur är en central politisk uppgift. De klimat- och miljöutmaningar som vårt samhälle


Utskottsberedning: 2014/15:FiU27 2014/15:MJU1 2014/15:MJU13 2014/15:MJU2 2014/15:MJU7 2014/15:MJU8 2014/15:NU12 2014/15:NU13 2014/15:SkU18
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 9 avslag, 7 bifall,

Motion 2014/15:2981 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) (docx, 60 kB) Motion 2014/15:2981 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) (pdf, 116 kB)

Motion 2014/15:2974 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2974 av Lena Ek m.fl. C, M, FP, KD Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2014/15:JuU15 2014/15:JuU16 2014/15:MJU10 2014/15:MJU11 2014/15:MJU12 2014/15:MJU2 2014/15:MJU3 2014/15:MJU5 2014/15:MJU9
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 4 avslag, 15 bifall,

Motion 2014/15:2974 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) (docx, 61 kB) Motion 2014/15:2974 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) (pdf, 117 kB)

Motion 2014/15:2542 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C, M, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2542 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. C, M, KD Matlandet Skaraborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja tillväxten i Skaraborg och Sverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2014/15:MJU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2542 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C, M, KD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2542 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C, M, KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2014/15:2358 av Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2358 av Per Bill m.fl. M, C, FP, KD Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:KrU11 2014/15:KrU6 2014/15:KrU7 2014/15:MJU2 2014/15:SkU16
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 2 avslag, 6 bifall,

Motion 2014/15:2358 av Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 65 kB) Motion 2014/15:2358 av Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 119 kB)

Motion 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP)

Motion till riksdagen 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. KD, M, C, FP Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik


Utskottsberedning: 2014/15:CU1 2014/15:CU10 2014/15:CU11 2014/15:CU7 2014/15:FiU25 2014/15:KrU10 2014/15:MJU12 2014/15:MJU8 2015/16:CU13 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 13 avslag, 8 bifall,

Motion 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) (docx, 60 kB) Motion 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) (pdf, 119 kB)

Motion 2014/15:1419 av Anders Hansson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1419 av Anders Hansson m.fl. M Strandskyddet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om strandskyddet. Motivering Strandskyddet är en viktig del i bevarandet av Sveriges natur och fritidsliv. Reglerna som underbygger det


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1419 av Anders Hansson m.fl. (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1419 av Anders Hansson m.fl. (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:976 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:976 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Den skånska modernäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skånskt jordbruks konkurrenskraft. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2014/15:AU5 2014/15:MJU5 2014/15:NU7 2014/15:SoU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:976 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:976 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (pdf, 81 kB)

Motion 2014/15:975 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:975 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Främmande trädslag i skånskt jordbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att öka användningen av främmande trädslag i skogsbruket. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:MJU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:975 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:975 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2006/07:MJ358 av Holger Gustafsson m.fl. (kd, fp, m, c)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ358 av Holger Gustafsson m.fl. kd, fp, m, c Fisket i Vänern och Vättern Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder i syfte att utveckla och säkerställa fisket i Vänern och Vättern för yrkesfiske, sportfiske och turism.


Utskottsberedning: 2006/07:MJU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:MJ358 av Holger Gustafsson m.fl. (kd, fp, m, c) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:MJ340 av Holger Gustafsson m.fl. (kd, m, c)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ340 av Holger Gustafsson m.fl. kd, m, c Skaraborgs jordbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att främja tillväxten på landsbygden i Skaraborg. Motivering Att upprätthålla en hög nationell självförsörjningsgrad på


Utskottsberedning: 2006/07:MJU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:MJ340 av Holger Gustafsson m.fl. (kd, m, c) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:MJ238 av Sofia Larsen och Sven Gunnar Persson (c, kd)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ238 av Sofia Larsen och Sven Gunnar Persson c, kd Svensk glasåtervinning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att snarast återkomma till riksdagen med en lösning av finansieringen av omhändertagande av privatinförda


Utskottsberedning: 2006/07:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:MJ238 av Sofia Larsen och Sven Gunnar Persson (c, kd) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:MJ60 av Lars Lindblad m.fl. (m, fp, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i 15 kap. 10 miljöbalken i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering Regeringen har, i sin proposition 2005/06:176, föreslagit två ändringar vad avser kommunernas roll inom avfallshanteringen. Det ena förslaget är att möjliggöra för kommunerna att bedriva


Utskottsberedning: 2005/06:MJU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:MJ60 av Lars Lindblad m.fl. (m, fp, kd, c) (doc, 45 kB)

Motion 2005/06:MJ52 av Claes Västerteg m.fl. (c, m, fp, kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att monopolsituationen för farligt avfall avskaffas. Riksdagen avslår proposition 2005/06:176 avseende undantag från kommunallagens lokaliserings- och självkostnadsprincip. Riksdagen tillkännager för regeringen som

2006-04-12

Motion 2005/06:MJ52 av Claes Västerteg m.fl. (c, m, fp, kd) (doc, 46 kB)

Motion 2005/06:MJ44 av Jan Andersson m.fl. (c, m, fp, kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:197. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag på fortsatta forskningsinsatser för att förbättra djurskyddet inom pälsdjursnäringen. Bakgrund I propositionen om skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning föreslår regeringen tillsammans med samarbetspartierna


Utskottsberedning: 2006/07:MJU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2005/06:MJ44 av Jan Andersson m.fl. (c, m, fp, kd) (doc, 46 kB)

Motion 2005/06:MJ35 av Karin Svensson Smith m.fl. (-, mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med ett förslag till distinkt definition av begreppet långsiktigt hållbar utveckling utifrån målet att avvärja hot mot jordens livsuppehållande system och att denna definition ges en överordnad funktion i skrivelsen. Inledning Regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:MJU31
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:MJ35 av Karin Svensson Smith m.fl. (-, mp) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:MJ34 av Sverker Thorén m.fl. (fp, m, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skrivelsens funktion och en förändrad hantering av uppföljningen av regeringens arbete i fortsättningen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en vision för hållbar utveckling.


Utskottsberedning: 2005/06:MJU31
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:MJ34 av Sverker Thorén m.fl. (fp, m, kd, c) (doc, 64 kB)

Motion 2005/06:MJ592 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att syntetiskt framställda kemiska ämnen som regelbundet kan återfinnas i mätbara nivåer i människors blod, mjölk eller vävnad skall betraktas såsom farliga ämnen och föras upp på en särskild lista för omedelbar


Utskottsberedning: 2005/06:MJU12 2005/06:MJU3 2005/06:SoU18
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:MJ592 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 87 kB)

Motion 2005/06:MJ525 av Anita Brodén m.fl. (fp, kd, c, mp)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 3 Mänskliga rättigheter och mänskliga skyldigheter 4 Hållbar samhällsutveckling präglad av en ekonomisk helhetssyn 5 Hållbar samhällsutveckling kräver en annan måttstock 8 Hållbar samhällsutveckling fordrar nya system 9 Hållbar


Utskottsberedning: 2005/06:FiU2 2005/06:KrU28 2005/06:MJU13 2005/06:MJU25 2005/06:MJU3 2005/06:MJU31 2005/06:UU15
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2005/06:MJ525 av Anita Brodén m.fl. (fp, kd, c, mp) (doc, 79 kB)

Motion 2005/06:MJ491 av Sven Bergström (c) och Sören Wibe (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utvärdering av vad den omfattande avsättningen av skogsmark till naturreservat betytt för biologisk mångfald men också för ekonomi och arbetstillfällen. Motivering Under det senaste året har en alltmer intensiv


Utskottsberedning: 2005/06:MJU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:MJ491 av Sven Bergström (c) och Sören Wibe (s) (doc, 46 kB)
Paginering