Dokument & lagar (246 511 träffar)

Motion 2019/20:2707 av Lars Püss (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2707 av Lars Püss M Obligatorisk totalförsvarsutbildning i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa obligatorisk totalförsvarsutbildning i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Begreppet och innebörden av


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2707 av Lars Püss (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2707 av Lars Püss (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2696 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:2696 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Förutom de anslagsförändringar som redovisas i tabell 1 har vi inga avvikelser


Utskottsberedning: 2019/20:UbU2

Motion 2019/20:2696 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2696 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:2695 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:2695 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Förutom de anslagsförändringar


Utskottsberedning: 2019/20:UbU1

Motion 2019/20:2695 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2695 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 93 kB)

Motion 2019/20:2687 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2687 av Richard Jomshof SD Förbud mot muslimska friskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en hårdare granskning av de konfessionella friskolorna och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2687 av Richard Jomshof (SD) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:2687 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:2650 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2650 av Patrick Reslow m.fl. SD Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Bakgrund Sverige har ett väl utvecklat studiestödssystem, vilket är ett av världens


Utskottsberedning: 2019/20:UbU2

Motion 2019/20:2650 av Patrick Reslow m.fl. (SD) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:2650 av Patrick Reslow m.fl. (SD) (pdf, 113 kB)

Motion 2019/20:2649 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2649 av Patrick Reslow m.fl. SD Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Bakgrund Utbildning och forskning


Utskottsberedning: 2019/20:UbU1

Motion 2019/20:2649 av Patrick Reslow m.fl. (SD) (docx, 101 kB) Motion 2019/20:2649 av Patrick Reslow m.fl. (SD) (pdf, 156 kB)

Motion 2019/20:2618 av Patrik Björck m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2618 av Patrik Björck m.fl. S Högskolan i Skövde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Högskolan i Skövde och tillkännager detta för regeringen. Motivering Problem att rekrytera kompetent arbetskraft anges idag som ett av de stora bekymren


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2618 av Patrik Björck m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2618 av Patrik Björck m.fl. (S) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:2615 av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2615 av Johan Löfstrand m.fl. S Avskrivning av lån för lärare i lands- och glesbygdsskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta frågan om att möjliggöra för arbetsgivare att betala av anställdas studielån i arbetet med att förbättra


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2615 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2615 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2608 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2608 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol båda M Entreprenörskap i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om företagande och entreprenörskap vid utformningen av all utbildning och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2608 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2608 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2605 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2605 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol båda M Partnerskap Inland-Akademi Norr Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över fördelningen av statsbidrag så att vi kan möjliggöra en likvärdig kompetensförsörjning i hela


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2605 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2605 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:2588 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2588 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm båda M Satsningar på geriatrisk och gerontologisk forskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en ny forskningsfinansiär gällande geriatrisk och gerontologisk


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2588 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2588 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:2511 av Hans Rothenberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2511 av Hans Rothenberg M Tyskans ökande betydelse i det europeiska samarbetet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade satsningar på tyska språket inom det svenska utbildningssystemet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tyskland


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2511 av Hans Rothenberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2511 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2477 av Margareta Cederfelt (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2477 av Margareta Cederfelt M Ökad samverkan mellan grundskola och fritidshem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fritidshem och tillkännager detta för regeringen. Motivering En majoritet av samtliga barn mellan sex och nio år är inskrivna


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2477 av Margareta Cederfelt (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2477 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2457 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2457 av Annika Hirvonen Falk m.fl. MP Nationellt minoritetsspråk i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införande av ämnet nationellt minoritetsspråk och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sveriges internationella åtaganden


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2457 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2457 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:2456 av Annika Hirvonen Falk och Leila Ali-Elmi (båda MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2456 av Annika Hirvonen Falk och Leila Ali-Elmi båda MP Överbrygga läsklyftorna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta ett nationellt läsråd och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: KrU UbU

Motion 2019/20:2456 av Annika Hirvonen Falk och Leila Ali-Elmi (båda MP) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:2456 av Annika Hirvonen Falk och Leila Ali-Elmi (båda MP) (pdf, 88 kB)

Motion 2019/20:2436 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2436 av Jan Ericson M Avskaffa statens stöd till genusforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa statens stöd till genusforskning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Satsningen på genusforskning syftade från

2019-10-03

Motion 2019/20:2436 av Jan Ericson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2436 av Jan Ericson (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2428 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2428 av Jan Ericson M Inför studielån för körkort för alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa studielån för körkort för alla och tillkännager detta för regeringen. Motivering Genom åren har det blivit allt krångligare och dyrare


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2428 av Jan Ericson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2428 av Jan Ericson (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2329 av Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2329 av Sara Heikkinen Breitholtz S Flexibelt lärande för ett livslångt lärande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga hur utbildningssektorn och möjligheterna till ett livslångt lärande skulle kunna påverkas av ökad flexibilitet


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2329 av Sara Heikkinen Breitholtz (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2329 av Sara Heikkinen Breitholtz (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2324 av Mats Wiking m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2324 av Mats Wiking m.fl. S Högskolan Väst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Högskolan Väst och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige behöver fler högskoleutbildade eftersom framtidens arbetsliv kräver välutbildad personal.


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2324 av Mats Wiking m.fl. (S) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2324 av Mats Wiking m.fl. (S) (pdf, 86 kB)

Motion 2019/20:2320 av Johan Büser m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2320 av Johan Büser m.fl. S En bättre utbildning möjliggör ett bättre arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om matchningsproblematiken och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: KrU UbU

Motion 2019/20:2320 av Johan Büser m.fl. (S) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:2320 av Johan Büser m.fl. (S) (pdf, 105 kB)