Dokument & lagar (735 träffar)

Motion 1995/96:Fi117 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi117 av Birger Schlaug m.fl. mp med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. När regeringen inte som aviserat lämnade någon proposition om sysselsättning och arbetslivsfrågor den


Utskottsberedning: -----------------------------------------------------------------------1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (142 yrkanden): , , 71 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi116 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi116 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering, m.m. Inledning Vänsterpartiets presenterade i samband med regeringens ekonomiska vårproposition ett sysselsättningspaket


Utskottsberedning: ------------------------------------------------------1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (108 yrkanden): , , 54 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi115 av Lena Klevenås (s)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi115 av Lena Klevenås s med anledning av prop. 1995/96:207 En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000 Regeringen föreslår i propositionen 1995/96:207 åtgärder för att öka sysselsättningen, att riksdagen skall ställa sig bakom målet att halvera den öppna


Utskottsberedning: --1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi114 av Birgitta Hambraeus (c)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi114 av Birgitta Hambraeus c med anledning av prop. 1995/96:220 En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000 Riksdagen bör utreda Riksbankens uppgifter för frihet i EMU-beslut På sid 23 i proposition 1995/96:207 anförs att Sverige senare skall ta ställning


Utskottsberedning: -1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi113 av Alf Svensson m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi113 av Alf Svensson m.fl. kds med anledning av prop. 1995/96:207 En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000 Regeringen börjar ändra kurs Så kom den då, regeringens sysselsättningsproposition. Det tog nästan två år att få fram den proposition som skulle


Utskottsberedning: --1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi112 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi112 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1995/96: 207 En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000 Sammanfattning I motionen framförs Miljöpartiet de grönas förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken för att stärka sysselsättningen


Utskottsberedning: --1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi111 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi111 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:207 En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000. Inledning Arbetslösheten är ett stort misslyckande. Sverige demonstrerade under några decennier möjligheten att förena välfärd och en effektiv


Utskottsberedning: ----1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi110 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi110 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1995/96:207 En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000 Riksdagen tar initiativet När det i slutet av maj i år stod klart att interna motsättningar i regeringspartiet om främst arbetsrätten stoppat


Utskottsberedning: ----------1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi109 av Carl Bildt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi109 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:207 En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000 Sammanfattning Denna motion sammanfattar vår politik för fler riktiga arbeten som i de konkreta förslagen återfinns i motion 1995/96:A49. Vi kommenterar


Utskottsberedning: ----1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:T65 av Karin Starrin (c)

Dokument


Utskottsberedning: -----1996/97:TU3
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:T64 av Elisa Abascal Reyes (mp)

Motion till riksdagen 1995/96:T64 av Elisa Abascal Reyes m.fl. mp med anledning av prop. 1995/96:218 Ändringar i postlagen 1993:1684 m.m. Posten har en oerhört stor betydelse för alla människor i vårt land. Medborgarna har ett stort förtroende för att postsystemet fungerar. Tyvärr har marknadssituationen, med det statliga


Utskottsberedning: -----1996/97:TU3
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:T63 av Per Westerberg (m)

Motion till riksdagen 1995/96:T63 av Per Westerberg m.fl. m, fp, kds med anledning av prop. 1995/96:218 Ändringar i postlagen 1993:1684 m.m. Allmänt Regeringen föreslår ett antal återregleringar av postmarknaden. Förslagen grundar sig på en departementspromemoria Ds 1995:76 Post- och kassaservice för alla som mött


Utskottsberedning: -----1996/97:TU3
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:T62 av Karl-Erik Persson (v)

Motion till riksdagen 1995/96:T62 av Karl-Erik Persson m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:218 Ändringar i postlagen 1993:1684 m.m. Postbranschen genomgår en stor och snabb omvälvning som har sin grund i den tekniska utvecklingen. Ett allt flitigare användande av modern elektronik innebär nya och moderna sätt att


Utskottsberedning: ------1996/97:TU3
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:T61 av Margareta Andersson (c)

Motion till riksdagen 1995/96:T61 av Margareta Andersson c med anledning av prop. 1995/96:218 Ändringar i postlagen 1993:1684 m.m. Sverige är uppdelat i postnummerområden för att underlätta en snabb och säker hantering av post. Även i många andra sammanhang används postnummer för att identifiera var i landet människor


Utskottsberedning: -1996/97:TU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:So34 av Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:So34 av Barbro Westerholm m.fl. fp med anledning av prop. 95/96:228 Åldersgräns vid tobaksköp I propositionen föreslås att en 18-årsgräns för inköp och införsel av tobaksvaror förs in i tobakslagen 1993:581Folkpartiet liberalerna välkomnar detta förslag som är en av flera åtgärder partiet


Utskottsberedning: --1996/97:SoU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:So33 av Thomas Julin och Ragnhild Pohanka (mp)

Motion till riksdagen 1995/96:So33 av Thomas Julin och Ragnhild Pohanka mp med anledning av prop. 1995/96:228 Åldersgräns vid tobaksköp I propositionen föreslår regeringen att en 18-årsgräns för inköp av tobaksvaror införs i tobakslagen, samt att tobaksvaror endast får föras in i landet av den som fyllt 18 år. Avsikten


Utskottsberedning: -1996/97:SoU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:So32 av Elisabeth Fleetwood (m)

Motion till riksdagen 1995/96:So32 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:228 Åldersgräns vid tobaksinköp Regeringen föreslår i propositionen att det i lag införs en åldersgräns för inköp och införsel av tobak. Åldersgränsen föreslås bli 18 år. Till skillnad från forskning på många andra områden


Utskottsberedning: --1996/97:SoU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:So31 av Chatrine Pålsson (kd)

Motion till riksdagen 1995/96:So31 av Chatrine Pålsson m.fl. kds med anledning av prop. 1995/96:228 Åldersgräns vid tobaksköp Sverige har anslutit sig till WHO:s mål att 80 av befolkningen ska vara rökfri år 2000. Huvudstrategierna är att förmå så många som möjligt främst ungdomar att aldrig börja röka, att stödja


Utskottsberedning: ----1996/97:SoU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:So30 av Sten Svensson (m)

Motion till riksdagen 1995/96:So30 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:228 Åldersgräns vid tobaksinköp Regeringen föreslår att det införs en åldersgräns för inköp och införsel av tobak. Åldersgränsen föreslås bli 18 år. Enligt förslaget skall endast den som säljer tobak till personer under 18 år


Utskottsberedning: ---1996/97:SoU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:So29 av Mikael Odenberg (m)

Motion till riksdagen 1995/96:So29 av Mikael Odenberg m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:228 Åldersgräns vid tobaksinköp Bakgrund Tobaksutredningen föreslog i sitt betänkande Tobakslag SOU 1990:29 införande av en åldersgräns på 18 år för inköp av tobaksvaror. Utredningens förslag underbyggdes inte med fakta,


Utskottsberedning: -1996/97:SoU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation