Dokument & lagar (735 träffar)

Motion 1995/96:Sk63 av Rolf Kenneryd (c)

Motion till riksdagen 1995/96:Sk63 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:217 Ändringar i lagen om aviseringsregister, m.m. I propositionen föreslås ändringar i lagen om aviseringsregister. Regeringen ska få förordna att vissa stora mottagare av folkbokföringsuppgifter i stället för avisering endast


Utskottsberedning: --1996/97:SkU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sk62 av Bo Lundgren (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Sk62 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:217 Ändringar i lagen om aviseringsregister, m.m. I propositionen föreslår regeringen bl.a. ändringar i lagen om aviseringsregister. Regeringen skall få förordna att vissa mottagare av folkbokföringsuppgifter i stället för avisering


Utskottsberedning: -1996/97:SkU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sk61 av Isa Halvarsson (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:Sk61 av Isa Halvarsson m.fl. fp med anledning av prop. 1995/96:217 Ändringar i lagen om aviseringsregister, m.m. Liberal grundsyn Folkpartiet liberalerna är inte motståndare till personbunden information om den enskilde. Vi anser att ett modernt samhälle har legitimt behov av sådan. Men


Utskottsberedning: -1996/97:SkU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sf36 av Sigge Godin (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:Sf36 av Sigge Godin m.fl. fp med anledning av prop. 1995/96:209 Försäkringsskydd vid sjukdom, m.m. Inledning Regeringens proposition om försäkringsskydd m m är en uppföljning av flera beslut som aviserades i regeringens vårbudget. Folkpartiet har tidigare tagit ställning till dessa förslag


Utskottsberedning: ----1996/97:SfU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sf35 av Rose-Marie Frebran (kd)

Motion till riksdagen 1995/96:Sf35 av Rose-Marie Frebran m.fl. kds med anledning av prop. 1995/96:209 Försäkringsskydd vid sjukdom, m.m. Regeringens proposition I den föreliggande propositionen lägger regeringen fram förslag på förändringar inom socialförsäkringsområdet. Förändringarna har tidigare aviserats i den


Utskottsberedning: -----------1996/97:SfU4
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sf34 av Karin Israelsson (c)

Motion till riksdagen 1995/96:Sf34 av Karin Israelsson c med anledning av prop. 1995/96:209 Försäkringsskydd vid sjukdom, m.m. I propositionen föreslås en förlängning av sjuklöneperiod till de 28 första dagarna i en sjukperiod. Nuvarande sjuklöneperiod innefattar de första fjorton dagarna. Erfarenheterna från denna


Utskottsberedning: -1996/97:SfU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sf33 av Ragnhild Pohanka (mp)

Motion till riksdagen 1995/96:Sf33 av Ragnhild Pohanka mp med anledning av prop. 1995/96:209 Försäkringsskydd vid sjukdom, m.m. Trygghet vid sjukdom Skyddet av alla människors grundtrygghet bör vara en obligatorisk statlig uppgift, där alla människor bidrar solidariskt till finansieringen efter förmåga. Miljöpartiet


Utskottsberedning: --1996/97:SfU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sf32 av Sonja Fransson och Hans Karlsson (s)

Motion till riksdagen 1995/96:Sf32 av Sonja Fransson och Hans Karlsson s med anledning av prop. 1995/96:209 Försäkringsskydd vid sjukdom, m.m. I propositionen hänvisas till en rapport från Riksförsäkringsverket RFV ANSER, 1995:14 där man redogör för effekter av sjuklöneperioden. Flera arbetsgivare och arbetstagarorganisationer


Utskottsberedning: --1996/97:SfU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sf31 av Ulla Hoffmann (v)

Motion till riksdagen 1995/96:Sf31 av Ulla Hoffmann m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:209 Försäkringsskydd vid sjukdom, m.m. Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag om en förlängning av arbetsgivarperioden från 14 till 28 dagar. Detta ökar arbetsgivarnas kostnader och en del av


Utskottsberedning: -----1996/97:SfU4
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sf30 av Dag Ericson (s)

Motion till riksdagen 1995/96:Sf30 av Dag Ericson m.fl. s med anledning av prop. 1995/96:209 Försäkringsskydd vid sjukdom, m.m. Uppföljning utvärdering För att kunna möta framtidens krav krävs ett väl fungerade socialförsäkringssystem som ger människor trygghet vid ohälsa och minskad arbetsoförmåga. RFV har i en rapport


Utskottsberedning: ---1996/97:SfU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sf29 av Gullan Lindblad (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Sf29 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:209 Försäkringsskydd vid sjukdom, m.m. Inledning Att minska kostnaderna för sjukförsäkringen är en av de viktigaste åtgärderna som måste vidtas för att få rätsida på Sveriges allvarliga ekonomiska situation. Under 90-talet


Utskottsberedning: ----------1996/97:SfU4
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sf28 av Rose-Marie Frebran (kd)

Motion till riksdagen 1995/96:Sf28 av Rose-Marie Frebran m.fl. kds med anledning av prop. 1995/96:208 Underhållsstöd till barn till särlevande föräldrar, m.m. Propositionen I propositionen lämnas förslag till ett nytt samhällsstöd, kallat underhållsstöd, som skall ersätta det nuvarande bidragsförskottet och det särskilda


Utskottsberedning: ----1996/97:SfU3
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sf27 av Sigge Godin (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:Sf27 av Sigge Godin m.fl. fp med anledning av prop. 1995/96:208 Underhållsstöd till barn till särlevande föräldrar, m. m. Inledning Utformningen av systemet för samhällets stöd till barn till särlevande föräldrar har under årens lopp varit föremål för en rad av utredningar och reformeringsförslag.


Utskottsberedning: --1996/97:SfU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sf26 av Ragnhild Pohanka (mp)

Motion till riksdagen 1995/96:Sf26 av Ragnhild Pohanka m.fl. mp med anledning av prop. 1995/96:208 Underhållsstöd till barn till särlevande föräldrar, m.m. Vad är bäst för ett barn I FN:s barnkonvention framhålls att i alla åtgärder som på något sätt berör barn, ska barnets bästa komma i främsta rummet. Vid en separation


Utskottsberedning: -----1996/97:SfU3
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sf25 av Ulla Hoffmann (v)

Motion till riksdagen 1995/96:Sf25 av Ulla Hoffmann m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:208 Underhållsstöd till barn till särlevande föräldrar, m.m. Vänsterpartiet stöder i huvudsak regeringens förslag till en ny lag om underhållsstöd. Principerna till den nya lagen om underhållsstöd utarbetades i samråd med riksdagens


Utskottsberedning: ------1996/97:SfU3
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sf24 av Gullan Lindblad (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Sf24 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:208 Underhållsstöd till barn med särlevande föräldrar, m.m. Frågan om en reformering av bidragsförskottet och underhållsbidraget har varit föremål för ett otal utredningar, utan att man har kommit fram till ett förslag som både


Utskottsberedning: ----1996/97:SfU3
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:N43 av Tredje vice talman Christer Eirefelt (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:N43 av Christer Eirefelt m.fl. fp med anledning av prop. 1995/96:216 Valutaväxling och valutahandel I propositionen föreslår regeringen att tillståndskravet för valutahandel i riksbankslagen avskaffas och att en lag om valutaväxling införs. Den som bedriver valutaväxlingsrörelse i väsentlig


Utskottsberedning: -1996/97:NU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:N42 av Lennart Beijer (v)

Motion till riksdagen 1995/96:N42 av Lennart Beijer m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:216 Valutaväxling och valutahandel Regeringen föreslår i propositionen att en ny valutaväxlingslag införs. Syftet med lagen är dels att förhindra penningtvätt och dels att förbättra konsumentskyddet. Vänsterpartiet har inga


Utskottsberedning: -1996/97:NU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:N41 av Karin Falkmer (m)

Motion till riksdagen 1995/96:N41 av Karin Falkmer m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:215 Otillbörlig kurspåverkan och vissa insiderfrågor I propositionen föreslås vissa förändringar i regelverket rörande s.k. insiderhandel och otillbörliga förfaranden vid handel på värdepappersmarknaden. Utifrån ett marknadsekonomiskt


Utskottsberedning: --1996/97:NU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:N40 av Bengt Harding Olson (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:N40 av Bengt Harding Olson fp med anledning av prop. 1995/96:215 Otillbörlig kurspåverkan och vissa insiderfrågor I ett rättssamhälle måste det finnas klara regler vars åtlydnad kan kontrolleras och överträdelser beivras. Detta måste gälla även brottslighet på finansmarknaderna och då


Utskottsberedning: ----1996/97:NU4
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation