Dokument & lagar (735 träffar)

Motion 1995/96:Fi95 av Carl-Johan Wilson och Kenth Skårvik (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi95 av Carl-Johan Wilson och Kenth Skårvik fp med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m. I denna motion föreslås att medel motsvarande 20 000 vuxenstudieplatser


Utskottsberedning: -1995/96:FiU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi94 av andre vice talman Görel Thurdin (c)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi94 av andre vice talman Görel Thurdin c med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m. Det svenska internationella biståndet hör till vårt lands viktigaste och


Utskottsberedning: --1995/96:FiU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi93 av Alf Svensson och Ingrid Näslund (kds)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi93 av Alf Svensson och Ingrid Näslund kds med anledning av prop. 1995/96 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m. Bakgrund Idag lever en miljard människor under existensminimum, dvs i yttersta


Utskottsberedning: --1995/96:FiU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi92 av Lena Klevenås (s)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi92 av Lena Klevenås s med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m. Ang. biståndet Regeringen säger i sin proposition att enprocentsmålet ligger fast men föreslår


Utskottsberedning: ----1995/96:FiU10
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi91 av Ingvar Eriksson och Peter Weibull Bernström (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi91 av Ingvar Eriksson och Peter Weibull Bernström m med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m. I propositionen tas under 6.5 Jordbruksdepartementet B17, upp


Utskottsberedning: --1995/96:FiU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi90 av Elver Jonsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi90 av Elver Jonsson m.fl. fp med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m. Solidaritet med världens fattiga Var femte människa på jorden lever under existensminimum.


Utskottsberedning: --1995/96:FiU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi89 av Inger Segelström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi89 av Inger Segelström m.fl. s med anledning av prop. 95/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m. Vi har förståelse för att högkostnadsskyddet inom sjukvårdsområdet diskuteras i samband


Utskottsberedning: -1995/96:FiU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi88 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi88 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m. I föreliggande proposition föreslår regeringen ett par förändringar under femte titeln


Utskottsberedning: -----1995/96:FiU10
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi87 av Beatrice Ask m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi87 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag på budgetåret 1995/96, m.m. Regeringen framhåller i propositionen att utbildningspolitiken är av central betydelse


Utskottsberedning: ------1995/96:FiU10
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi86 av Peter Weibull Bernström och Ingvar Eriksson (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi86 av Peter Weibull Bernström och Ingvar Eriksson m med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m. Användning av EU:s miljstödsmedel för anläggande av våtmarker


Utskottsberedning: --1995/96:FiU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi85 av Ulla Löfgren m.fl. (m, fp, kds, c)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi85 av Ulla Löfgren m.fl. m, c, fp, kds med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m. Det nya ersättningssystemet för rovdjursrivna renar infördes den 1 januari


Utskottsberedning: -1995/96:FiU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi84 av Per Unckel m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi84 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m. Regeringens förslag till tilläggsbudget för återstoden av budgetåret 1995/96 innehåller


Utskottsberedning: --1995/96:FiU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi83 av Siw Persson och Bengt Harding Olson (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi83 av Siw Persson och Bengt Harding Olson fp med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m. Särskilda medel i kampen mot mc-relaterad brottslighet Det övergripande


Utskottsberedning: -1995/96:FiU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi82 av Alf Svensson m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi82 av Alf Svensson m.fl. kds med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m. Sammanfattning Kristdemokraternas alternativ till regeringens ekonomiska vårproposition


Utskottsberedning: -------1995/96:FiU10
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi81 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi81 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m. Sammanfattning av förslagen I motionen föreslår Miljöpartiet de gröna en


Utskottsberedning: ----------------------------------------------------1995/96:FiU10
Riksdagsbeslut (104 yrkanden): , , 52 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi80 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Dokument


Utskottsberedning: ----------------------1995/96:FiU10
Riksdagsbeslut (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi79 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Dokument


Utskottsberedning: -------------1995/96:FiU10
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi78 av Carl Bildt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi78 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m. Sammanfattning Den ekonomiska politiken sedan regeringsskiftet 1994 har i allt väsentligt


Utskottsberedning: ----------------1995/96:FiU10
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:A44 av Elving Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1995/96:A44 av Elving Andersson m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:201 Vissa regionalpolitiska frågor I propositionen föreslås ändrade regler för landsbygdsstödet för att stöd skall kunna lämnas i vissa tätorter som omfattas av strukturfondsåtgärder. Som skäl härför anför regeringen att för


Utskottsberedning: ------1995/96:AU16
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:A43 av Hans Andersson och Ingrid Burman (v)

Motion till riksdagen 1995/96:A43 av Hans Andersson och Ingrid Burman v med anledning av prop. 1995/96:201 Vissa regionalpolitiska frågor Propositionen bygger i huvudsak på det faktum att EU påtvingar Sverige att ändra delar av sin regionalpolitik. Förslagen vad gäller ändringar i landsbygdsstödet är på en sådan detaljnivå


Utskottsberedning: -1995/96:AU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation