Dokument & lagar (44 träffar)

Motion 1995/96:N43 av Tredje vice talman Christer Eirefelt (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:N43 av Christer Eirefelt m.fl. fp med anledning av prop. 1995/96:216 Valutaväxling och valutahandel I propositionen föreslår regeringen att tillståndskravet för valutahandel i riksbankslagen avskaffas och att en lag om valutaväxling införs. Den som bedriver valutaväxlingsrörelse i väsentlig


Utskottsberedning: -1996/97:NU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:N42 av Lennart Beijer (v)

Motion till riksdagen 1995/96:N42 av Lennart Beijer m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:216 Valutaväxling och valutahandel Regeringen föreslår i propositionen att en ny valutaväxlingslag införs. Syftet med lagen är dels att förhindra penningtvätt och dels att förbättra konsumentskyddet. Vänsterpartiet har inga


Utskottsberedning: -1996/97:NU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:N41 av Karin Falkmer (m)

Motion till riksdagen 1995/96:N41 av Karin Falkmer m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:215 Otillbörlig kurspåverkan och vissa insiderfrågor I propositionen föreslås vissa förändringar i regelverket rörande s.k. insiderhandel och otillbörliga förfaranden vid handel på värdepappersmarknaden. Utifrån ett marknadsekonomiskt


Utskottsberedning: --1996/97:NU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:N40 av Bengt Harding Olson (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:N40 av Bengt Harding Olson fp med anledning av prop. 1995/96:215 Otillbörlig kurspåverkan och vissa insiderfrågor I ett rättssamhälle måste det finnas klara regler vars åtlydnad kan kontrolleras och överträdelser beivras. Detta måste gälla även brottslighet på finansmarknaderna och då


Utskottsberedning: ----1996/97:NU4
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:N39 av Karin Falkmer (m)

Motion till riksdagen 1995/96:N39 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:220 Lag om statsbudgeten Inledning Budgetprocessen viktig för budgetutfallet Senare tids forskning kring institutioner visar att budgetprocessens utformning påverkar budgetens utfall. Länder med en mer oreglerad budgetprocess


Utskottsberedning: ---1996/97:NU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:N38 av tredje vice talman Christer Eirefelt m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:N38 av tredje vice talman Christer Eirefelt m.fl. fp med anledning av prop. 1995/96:171 En sjätte AP-fondstyrelse m.m. Regeringen föreslår i propositionen att nuvarande avvecklingsstyrelsen Fond 92-94 permanentas inom ramen för AP-fonden och blir en sjätte fondstyrelse. Den sjätte fondstyrelsen


Utskottsberedning: -1995/96:NU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:N37 av Göran Hägglund m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1995/96:N37 av Göran Hägglund m.fl. kds med anledning av prop. 1995/96:171 En sjätte AP-fondstyrelse Propositionen I propositionen föreslås att den nuvarande avvecklingsstyrelsen för de gamla löntagarfonderna skall ombildas till en sjätte fondstyrelse inom ramen för AP- fonden. Den nya fonden


Utskottsberedning: ---1995/96:NU24
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:N36 av Carl Bildt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:N36 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:171 En sjätte AP-fondstyrelse m.m. Allmänna synpunkter Förslaget att inrätta en sjätte AP-fondstyrelse med uppgift att förvärva aktier för 10 miljarder kronor har nära anknytning till de olika fondsocialistiska idéer som drevs av


Utskottsberedning: -1995/96:NU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:N35 av Per Bill (m)

Motion till riksdagen 1995/96:N35 av Per Bill m med anledning av prop. 1995/96:173 Förstärkt tillsyn över finansiella företag Propositionen behandlar behovet av en översyn av lagen om kreditmarknadsbolag. Regeringen föreslår att det nuvarande undantaget i lagen som gör det möjligt för vissa kreditmarknadsbolag att


Utskottsberedning: --1995/96:NU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:N34 av Bengt Harding Olson (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:N34 av Bengt Harding Olson fp med anledning av prop. 1995/96:173 Förstärkt tillsyn över finansiella företag Propositionen innehåller en rad olika förslag, som syftar till en förstärkt tillsyn över finansiella företag, främst banker och andra kreditinstitut men även försäkringsbolag och


Utskottsberedning: ---1995/96:NU23
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:N33 av Lennart Beijer m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1995/96:N33 av Lennart Beijer m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:172 Avveckling av bankstödet I propositionen föreslås ett avskaffande av bankstödet från utgången av juni månad 1996. Vänsterpartiet har under bankstödets treåriga historia noga följt och kommit med förslag till förbättringar.


Utskottsberedning: -1995/96:NU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:N32 av Karin Falkmer m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:N32 av Karin Falkmer m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:172 Avveckling av bankstödet I propositionen föreslås att statens åtagande, att banker och vissa andra kreditinstitut skall kunna infria sina förpliktelser i rätt tid, skall upphöra vid halvårsskiftet 1996. Dessutom föreslås


Utskottsberedning: --1995/96:NU25
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:N31 av tredje vice talman Christer Eirefelt m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:N31 av Christer Eirefelt m.fl. fp med anledning av prop. 1995/96:141 Aktiv förvaltning av statens företagsägande Regeringen lanserar i proposition 1995/96:141 Aktiv förvaltning av statens företagsägande en nygammal modell för statligt ägande. I stället för det bemyndigande som riksdagen


Utskottsberedning: --1995/96:NU26
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:N30 av Eva Goës m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1995/96:N30 av Eva Goës m.fl. mp med anledning av prop. 1995/96:141 Aktiv förvaltning av statens företagsägande Principiella synpunkter Miljöpartiet anser av flera skäl att en mindre del av näringslivet med fördel kan vara statsägt. Den statliga företagssektorn kan tjäna ett antal viktiga ändamål


Utskottsberedning: ----1995/96:NU26
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:N29 av Kjell Ericsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1995/96:N29 av Kjell Ericsson m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:141 Aktiv förvaltning av statens företagsägande I propositionen föreslås ett antal åtgärder när det gäller statens roll som företagsägare. Regeringen föreslås bl a få bemyndigande att utan riksdagens hörande inom angivna gränser


Utskottsberedning: --1995/96:NU26
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:N28 av Lennart Beijer m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1995/96:N28 av Lennart Beijer m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:141 Aktiv förvaltning av statens företagsägande I propositionen föreslår regeringen att den skall få bemyndigande att förändra statens ägande i ett antal namngivna bolag. Man vill också aktivera statens ägande och kommer att


Utskottsberedning: -----1995/96:NU26
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:N27 av Göran Hägglund m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1995/96:N27 av Göran Hägglund m.fl. kds med anledning av prop. 1995/96:141 Aktiv förvaltning av statens företagsägande Kristdemokraternas syn på statligt företagande Kristdemokraternas syn på statligt företagande baseras på principen att konkurrensutsatt verksamhet som inte av t ex hälsomässiga


Utskottsberedning: ----1995/96:NU26
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:N26 av Karin Falkmer m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:N26 av Karin Falkmer m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:141 Aktiv förvaltning av statens företagsägande Riksdagen beslutade 1991 på förslag från den borgerliga regeringen om en privatisering av vissa statligt ägda företag. Beslutet grundades på vissa riktlinjer om statens roll i näringspolitiken.


Utskottsberedning: ---1995/96:NU26
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:N25 av Eva Goës m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1995/96:N25 av Eva Goës m.fl. mp med anledning av prop. 1995/96:151 Vissa kompletteringar till elreformen Principiella synpunkter Miljöpartiet de gröna vill att varje lagstiftningsåtgärd skall vara ett steg på vägen mot ett grönare samhälle. Energianvändningen är en av de viktigaste frågorna


Utskottsberedning: ---1995/96:NU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:N24

Motion till riksdagen 1995/96:N24 av Eva Goës m.fl. mp med anledning av prop. 1995/96:108 Ändring i minerallagen 1991:45 Det är positivt att regeringen nu föreslår att yrkesmässiga prospekterare skall rapportera resultaten av sitt undersökningsarbete till en statlig myndighet i de fall deras undersökningstillstånd

1996-02-06

Paginering