Dokument & lagar (63 träffar)

Motion 1995/96:Sk63 av Rolf Kenneryd (c)

Motion till riksdagen 1995/96:Sk63 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:217 Ändringar i lagen om aviseringsregister, m.m. I propositionen föreslås ändringar i lagen om aviseringsregister. Regeringen ska få förordna att vissa stora mottagare av folkbokföringsuppgifter i stället för avisering endast


Utskottsberedning: --1996/97:SkU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sk62 av Bo Lundgren (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Sk62 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:217 Ändringar i lagen om aviseringsregister, m.m. I propositionen föreslår regeringen bl.a. ändringar i lagen om aviseringsregister. Regeringen skall få förordna att vissa mottagare av folkbokföringsuppgifter i stället för avisering


Utskottsberedning: -1996/97:SkU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sk61 av Isa Halvarsson (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:Sk61 av Isa Halvarsson m.fl. fp med anledning av prop. 1995/96:217 Ändringar i lagen om aviseringsregister, m.m. Liberal grundsyn Folkpartiet liberalerna är inte motståndare till personbunden information om den enskilde. Vi anser att ett modernt samhälle har legitimt behov av sådan. Men


Utskottsberedning: -1996/97:SkU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sk60 av Ronny Korsberg m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1995/96:Sk60 av Ronny Korsberg m.fl. mp med anledning av prop. 1995/96:229 Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus Skattereduktion I propositionen föreslås en skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus. Skattereduktionen uppgår till 30 av nedlagda kostnader,


Utskottsberedning: ---1995/96:SkU32
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sk59 av Lars Bäckström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1995/96:Sk59 av Lars Bäckström m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:229 Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus Propositionens förslag I proposition 1995/96:229 föreslår regeringen att riksdagen inför en skattereduktion för utgifter avseende byggnadsarbeten på bostadshus.


Utskottsberedning: --1995/96:SkU32
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sk58 av Mats Odell m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1995/96:Sk58 av Mats Odell m.fl. kds med anledning av prop. 1995/96:229 Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus Regeringens proposition I proposition 1995/96:198 Ekonomisk-politiska åtgärder på skatteområdet aviserade regeringen införandet av en skattereduktion för utgifter


Utskottsberedning: ---1995/96:SkU32
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sk57 av Isa Halvarsson och Karin Pilsäter (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:Sk57 av Isa Halvarsson och Karin Pilsäter fp med anledning av prop. 1995/96:229 Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus I propositionen preciserar regeringen det förslag till skattereduktion för utgifter avseende byggnadsarbeten på bostadshus som omnämndes i vårpropositionen


Utskottsberedning: -1995/96:SkU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sk56 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Sk56 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:229 Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus Regeringen föreslår i propositionen att en tillfällig skattereduktion för utgifter för byggnadsarbeten på bostadshus införs. Reduktionen skall uppgå till 30 procent


Utskottsberedning: --1995/96:SkU32
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sk55 av Åke Sundqvist m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Sk55 av Åke Sundqvist m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:198 Ekonomisk- politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet Höjd bensinskatt Den socialdemokratiska regeringens proposition innehåller ytterligare ekonomiska belastningar där medborgarna drabbas av höga skatter inom olika


Utskottsberedning: --1995/96:SkU31
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sk54 av Peter Weibull Bernström (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Sk54 av Peter Weibull Bernström m med anledning av prop. 1995/96:198 Ekonomisk- politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet Likställande av gifta par och sambor beträffande förmögenhetsskatt Gifta par utsätts för en djup orättvisa beträffande förmögenhetsbeskattningen jämfört med


Utskottsberedning: -1995/96:SkU31
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sk53 av Leo Persson och Jarl Lander (s)

Motion till riksdagen 1995/96:Sk53 av Leo Persson och Jarl Lander s med anledning av prop. 1995/96:198 Ekonomisk- politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet Omställning av energisystem med energiskatter I proposition 1995/96:150 beskriver regeringen att det finns skäl att utveckla användandet av skatter och


Utskottsberedning: -1995/96:SkU31
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sk52 av Barbro Westerholm och Erling Bager (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:Sk52 av Barbro Westerholm och Erling Bager fp med anledning av prop. 1995/96:198 Ekonomisk-politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet Ett mycket stort behov föreligger att allergisanera offentliga lokaler, inte minst skolor. Folkpartiet liberalerna föreslog därför förra året ett


Utskottsberedning: -1995/96:SkU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sk51 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1995/96:Sk51 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1995/96:198 Ekonomisk-politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet Motionen behandlar i huvudsak de förslag till åtgärder inom skatte- och avgiftsområdet som berörs i propositionen. För övergripande motiveringar och ekonomiska


Utskottsberedning: -------------1995/96:SkU31 1995/96:SkU32
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sk50 av Mats Odell m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1995/96:Sk50 av Mats Odell m.fl. kds med anledning av prop. 1995/96:198 Ekonomisk- politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet Inledning Regeringen har i propositionen föreslagit förändringar i förmögenhetsbeskattningen, ändrade regler för inbetalning av mervärdesskatt, höjd statlig inkomstskatt


Utskottsberedning: ----------------1995/96:SkU31
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sk49 av Kjell Ericsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1995/96:Sk49 av Kjell Ericsson m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:198 Ekonomisk-politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet I propositionen föreslås bl a att energiskatten höjs för samtliga energislag. Höjningarna kommer att ske i två steg, det första den 1 september 1996, den andra den


Utskottsberedning: -1995/96:SkU31
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sk48 av Frank Lassen (s)

Motion till riksdagen 1995/96:Sk48 av Frank Lassen s med anledning av prop. 1995/96:198 Ekonomisk-politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet Reglerna för avdrag av utgifter vid representation ändrades av riksdagen genom proposition 1995/96:109 från den 6 november 1995. De nya reglerna innebär bl.a. att avdragsramen


Utskottsberedning: -1995/96:SkU31
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sk47 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:Sk47 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1995/96:198 Ekonomisk- politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet I denna särproposition presenterar regeringen ett antal åtgärder på skatteområdet med anknytning till den ekonomiska vårpropositionen 1995/96:150Förslagen i


Utskottsberedning: --------1995/96:SkU31 1995/96:SkU32
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sk46 av Lars Bäckström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1995/96:Sk46 av Lars Bäckström m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:198 Ekonomisk- politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet Sammanfattning I propositionen lämnas förslag på skatteområdet med anknytning till regeringens ekonomiska vårproposition. Förslagen rör förmögenhetsbeskattningen,


Utskottsberedning: -----------1995/96:SkU31
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sk45 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Sk45 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:198 Ekonomisk-politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet I vår partimotion med anledning av den ekonomiska vårpropositionen 1995/96:Fi78 anges den inriktning av skattepolitiken som vi förordar. I denna motion återfinns våra


Utskottsberedning: -------------------------1995/96:FiU10 1995/96:SkU31 1995/96:SkU32
Riksdagsbeslut (50 yrkanden): , , 25 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sk44 av Isa Halvarsson och Karin Pilsäter (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:Sk44 av Isa Halvarsson och Karin Pilsäter fp med anledning av prop. 1995/96:198 Ekonomisk-politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet Genom regeringens proposition 1995/96:19 Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt infördes de hårt kritiserade tidpunkterna


Utskottsberedning: --1995/96:SkU31
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Paginering