Dokument & lagar (46 träffar)

Motion 1995/96:Ub44 av Margitta Edgren (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:Ub44 av Margitta Edgren m.fl. fp med anledning av prop. 1995/96:206 Vissa skolfrågor m m Inledning I proposition 1995/96:206 Vissa skolfrågor m.m. tar regeringen upp flera separata utbildningsfrågor. Folkpartiet liberalerna delar uppfattningen att vissa förändringar i skolan är en del


Utskottsberedning: ------1996/97:UbU5
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Ub43 av Beatrice Ask (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Ub43 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:206 Vissa skolfrågor m.m. Inledning Regeringen behandlar i föreliggande proposition ett stort antal olika frågor. Förslagen griper över förhållandena inom skola och barnomsorg via ändrade regler för grund- och gymnasieskolan


Utskottsberedning: ----------1996/97:UbU5
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Ub42 av Inger Davidson (kd)

Motion till riksdagen 1995/96:Ub42 av Inger Davidson m.fl. kds med anledning av prop. 1995/96:206 Vissa skolfrågor m.m. Kristdemokraterna vill ha ett utbildningsväsende som på ett aktivt sätt stimulerar alla elever till att ständigt gå vidare och som ger dem de redskap som krävs för att kunna fördjupa och bredda sin


Utskottsberedning: ------1996/97:UbU5
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Ub41 av Andreas Carlgren (c)

Motion till riksdagen 1995/96:Ub41 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:206 Vissa skolfrågor m.m. Centerpartiet anser att diskussionen om skolstartsåldern ska utgå från vad som är bäst för barnen och deras utveckling. Ställningstaganden om hur skolan ska utformas ska grundas på barns utveckling


Utskottsberedning: -----1996/97:UbU5
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Ub40 av Olof Johansson (c)

Motion till riksdagen 1995/96:Ub40 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:200 Fristående skolor m.m. De fristående skolorna har en betydelsefull roll i det svenska skolväsendet. De utgör ett viktigt inslag i den öppenhet och valfrihet som ska känneteckna skolväsendet. Rätten att välja skola, såväl


Utskottsberedning: ----------1996/97:UbU4
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Ub39 av Carl Bildt (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Ub39 av Carl Bildt m.fl. m, fp, kds med anledning av prop. 1995/96:200 Fristående skolor m.m. Inledning Den proposition som regeringen nu presenterat om nya regler för fristående skolor bekräftar det vi tidigare hävdat: socialdemokraterna vill inte ha några reella alternativ till de


Utskottsberedning: --------1996/97:UbU4
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Ub38 av Inga Berggren och Inger René (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Ub38 av Inga Berggren och Inger René m med anledning av prop. 1995/96:200 Fristående skolor m.m. I motionen tar vi upp beräkning och fastställande av bidrag, formerna för utbetalning samt beräkning av elevantal vid de fristående gymnasieskolorna. Enligt regeringens förslag skall nuvarande


Utskottsberedning: -1996/97:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Ub37 av Susanne Eberstein (s)

Motion till riksdagen 1995/96:Ub37 av Susanne Eberstein m.fl. s med anledning av prop. 1995/96:200 Fristående skolor m.m. I proposition 1995/96:200 har regeringen bl a lagt ett förslag om hur bidrag skall utgå till fristående skolor. Förslaget innebär att Skolverket i samband med godkännande också skall pröva frågan


Utskottsberedning: -1996/97:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Ub36 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1995/96:Ub36 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:183 Huvudmannaskapet för gymnasial utbildning m.m. I proposition 1995/96:183 föreslås att den företrädesrätt som landstingen idag har att anordna gymnasieutbildning inom naturbruk och omvårdnad tas bort. Idag finns 50 naturbruksskolor


Utskottsberedning: -1995/96:UbU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Ub35 av Beatrice Ask m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Ub35 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:183 Huvudmannaskapet för gymnasial utbildning m.m. I proposition 1995/96:183 föreslår regeringen att ett landsting efter överenskommelse med kommunen får anordna även andra nationella program i gymnasieskolan utöver dem inom naturbruk


Utskottsberedning: -----1995/96:UbU10
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Ub34 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Ub34 av Marietta de Pourbaix-Lundin m med anledning av prop. 1995/96:183 Huvudmannaskapet för gymnasial utbildning m.m. Föreliggande proposition är ett svårbegripligt, ofullständigt och ologiskt aktstycke, vilket möjligen beror på att det synes hastigt hopkommet. Föreslagen lagtext och


Utskottsberedning: --1995/96:UbU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Ub33 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1995/96:Ub33 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:184 Tillträde till högre utbildning m.m. Centerpartiet anser att 1993 års universitets- och högskolereform var viktig att genomföra för att bl a öka mångfalden inom utbildningen. Beslutsbefogenheter vad gäller regler för


Utskottsberedning: -------1995/96:UbU11
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Ub32 av Margitta Edgren m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:Ub32 av Margitta Edgren m.fl. fp med anledning av prop.1995/96:184 Tillträde till högre utbildning m.m. Inledning och sammanfattning Folkpartiet yrkar på att proposition 1995/96:184 avslås eftersom den innebär en återgång till centraliserad regelstyrning, som till och med är hårdare


Utskottsberedning: -----1995/96:UbU11
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Ub31 av Erik Arthur Egervärn (c)

Motion till riksdagen 1995/96:Ub31 av Erik Arthur Egervärn c med anledning av prop. 1995/96:184 Tillträde till högre utbildning Motionen: Meritvärdering av värnpliktstjänstgöring och utbildning till värnpliktig officer och reservofficer. Antalet ungdomar som gör värnplikt har minskat på senare år och andelen väntas


Utskottsberedning: -1995/96:UbU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Ub30 av Sofia Steiner m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1995/96:Ub30 av Sofia Steiner m.fl. s med anledning av prop. 1995/96:184 Tillträde till högre utbildning m.m. Det allt tuffare klimatet på arbetsmarknaden och de allt högre kraven på högre utbildning är ett faktum i dag. Därför är det särskilt viktigt att handikappade elever får större möjligheter


Utskottsberedning: -1995/96:UbU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Ub29 av Inger Davidson m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1995/96:Ub29 av Inger Davidson m.fl. kds med anledning av prop. 1995/96:184 Tillträde till högre utbildning m.m. Inledning Regeringen föreslår i proposition 1995/96:184 Tillträde till högre utbildning m m ändrade regler för tillträde, det vill säga behörighet och urval, till den högre utbildningen.


Utskottsberedning: -----1995/96:UbU11
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Ub28 av Gunnar Goude m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1995/96:Ub28 av Gunnar Goude m.fl. mp med anledning av prop. 1995/96:184 Tillträde till högre utbildning m.m. Regeringens förslag om ändringar i regler för antagning till högre utbildning innebär en förbättring på flera punkter jämfört med nuvarande antagningsförfarande. Miljöpartiet vill dock


Utskottsberedning: ----1995/96:UbU11
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Ub27 av Beatrice Ask m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Ub27 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:184 Tillträde till högre utbildning m.m. I arbetet för att stärka Sverige som kunskapsnation spelar den högre utbildningen en nyckelroll. Reformeringen av villkoren för den högre utbildningen och utbyggnaden av antalet platser


Utskottsberedning: --1995/96:UbU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Ub26 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1995/96:Ub26 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:157 Lokala styrelser med föräldramajoritet inom skolan I propositionen föreslås att kommunerna under en femårig försöksperiod får överlåta ansvars- och beslutandefunktioner, som idag ligger på styrelsen för utbildning eller


Utskottsberedning: --1995/96:UbU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Ub25 av Margitta Edgren m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:Ub25 av Margitta Edgren m.fl. fp med anledning av prop. 1995/96:157 Lokala styrelser med föräldramajoritet inom skolan Folkpartiet liberalerna anser att det är viktigt att föräldrar ges ett större ansvar för, och inflytande över, sina barns utbildning. Det tillgodoses främst genom att


Utskottsberedning: -1995/96:UbU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Paginering