Dokument & lagar (3 träffar)

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. MP På barns villkor MP1003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Stärkt barnperspektiv 7 Barnkonventionen i svensk lag 7 Lokala och regionala barnombud 7 Stjärnfamiljer 8 Föräldraskapspresumtion 8 Fler än två vårdnadshavare 8 Barnkunskapscenter 9


Utskottsberedning: 2010/11:AU8 2010/11:CU18 2010/11:CU22 2010/11:FiU1 2010/11:JuU1 2010/11:JuU11 2010/11:SfU1 2010/11:SfU2 2010/11:SfU6 2010/11:SoU1 2010/11:SoU10 2010/11:SoU11 2010/11:SoU15 2010/11:SoU3 2010/11:TU18 2010/11:TU21 2010/11:UbU6 2010/11:UbU7 2010/11:UbU8 2011/12:KU3
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 40 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) (doc, 156 kB)

Motion 2010/11:A390 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:A390 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv sd201 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 1 017 262 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 70 649 106 000


Utskottsberedning: 2010/11:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:A390 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD) (doc, 67 kB)

Motion 2010/11:A292 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:A292 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet sd200 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet 2 790 936 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 3 236 664 000


Utskottsberedning: 2010/11:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:A292 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD) (doc, 61 kB)