Dokument & lagar (7 träffar)

Motion 2010/11:Ju3 av Morgan Johansson m.fl. (S, V, MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju3 av Morgan Johansson m.fl. S, V, MP med anledning av prop. 2010/11:45 Förbättrad skydd mot stalkning S96004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rekvisitet påtaglig risk när det gäller kontaktförbud i en gemensam


Utskottsberedning: 2010/11:JuU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2010/11:Ju3 av Morgan Johansson m.fl. (S, V, MP) (doc, 55 kB)

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. MP På barns villkor MP1003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Stärkt barnperspektiv 7 Barnkonventionen i svensk lag 7 Lokala och regionala barnombud 7 Stjärnfamiljer 8 Föräldraskapspresumtion 8 Fler än två vårdnadshavare 8 Barnkunskapscenter 9


Utskottsberedning: 2010/11:AU8 2010/11:CU18 2010/11:CU22 2010/11:FiU1 2010/11:JuU1 2010/11:JuU11 2010/11:SfU1 2010/11:SfU2 2010/11:SfU6 2010/11:SoU1 2010/11:SoU10 2010/11:SoU11 2010/11:SoU15 2010/11:SoU3 2010/11:TU18 2010/11:TU21 2010/11:UbU6 2010/11:UbU7 2010/11:UbU8 2011/12:KU3
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 40 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) (doc, 156 kB)

Motion 2010/11:Ju375 av Morgan Johansson m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju375 av Morgan Johansson m.fl. S, MP, V Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen 2011 under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt uppställning: Anslag


Utskottsberedning: 2010/11:JuU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,

Motion 2010/11:Ju375 av Morgan Johansson m.fl. (S, MP, V) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:Ju329 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju329 av Hillevi Larsson S Stöd till brottsoffer s78069 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att polisen i sina kontakter med brottsoffer är skyldig att informera om offrets rättigheter. Motivering Offren för brott


Utskottsberedning: 2010/11:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:Ju329 av Hillevi Larsson (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ju387 av Ann-Christin Ahlberg (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju387 av Ann-Christin Ahlberg S Rättslig prövning av ungdomsbrott s39001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om snabbare rättslig prövning av ungdomsbrott. Motivering Rättssystemet måste bli bättre på hanteringen av


Utskottsberedning: 2010/11:JuU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:Ju387 av Ann-Christin Ahlberg (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ju273 av Magdalena Andersson (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju273 av Magdalena Andersson M Besöksförbud i en gemensam bostad m1065 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av de olika rekvisiten för besöksförbud. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2010/11:JuU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:Ju273 av Magdalena Andersson (M) (doc, 51 kB)

Motion 2007/08:Ju289 av Krister Hammarbergh (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju289 av Krister Hammarbergh m Polisinsatser över gräns vid överhängande fara m1533 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen inleder samtal med den finska regeringen i syfte att skapa ett avtal mellan länderna


Utskottsberedning: 2007/08:JuU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2007/08:Ju289 av Krister Hammarbergh (m) (doc, 38 kB)