Dokument & lagar (823 träffar)

Motion 2010/11:So503 av Barbro Westerholm och Finn Bengtsson (FP, M)

Motion till riksdagen 2010/11:So503 av Barbro Westerholm och Finn Bengtsson FP, M Tillgång till geriatriker FP1300 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om grundutbildningen och specialistutbildningen av läkare i geriatrik. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2010/11:SoU9 2010/11:UbU11 2010/11:UbU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:So503 av Barbro Westerholm och Finn Bengtsson (FP, M) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:Sf362 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf362 av Tomas Eneroth m.fl. S Ekonomisk familjepolitik S47001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ett nytt politiskt mål för politikområdet Ekonomisk familjepolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en solidarisk välfärd med


Utskottsberedning: 2010/11:SfU1 2010/11:UbU10
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2010/11:Sf362 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 82 kB)

Motion 2010/11:MJ422 av Emma Henriksson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ422 av Emma Henriksson KD Djurskydd kd568 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör verka för ökad harmonisering av djurskyddet inom EU. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2010/11:MJU2 2010/11:MJU20 2010/11:NU13 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2010/11:MJ422 av Emma Henriksson (KD) (doc, 55 kB)

Motion 2010/11:Kr338 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr338 av Tina Ehn m.fl. MP Kulturpolitik MP1613 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Kreativa SverigeRiksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återstarta Accessprogrammet.


Utskottsberedning: 2010/11:KrU1 2010/11:KrU10 2010/11:KrU8 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2010/11:Kr338 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 61 kB)

Motion 2010/11:Kr331 av Bengt Berg m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr331 av Bengt Berg m.fl. V Kreativa Sverige ett kulturlyft v543 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga ett återinförande av Accessprogrammet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2010/11:KrU1 2010/11:KrU10 2010/11:KrU8 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2010/11:Kr331 av Bengt Berg m.fl. (V) (doc, 61 kB)

Motion 2010/11:K424 av Mehmet Kaplan (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:K424 av Mehmet Kaplan MP Religionsfrihet MP2303 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att samhällets förmåga att värna de mänskliga rättigheterna är avhängig en bred allmän kunskap om vad rättigheterna innebär och


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7 2011/12:KU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:K424 av Mehmet Kaplan (MP) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:Ju401 av Marianne Berg m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju401 av Marianne Berg m.fl. V Stärkta rättigheter och förbättrade livsvillkor för hbt-personer V585 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 4 Heteronormativitet och fördomar 4 Rättstrygghet för hbt-personer 5 Ny diskrimineringslag 5 Hatbrott 5 Hets mot folkgrupp 6


Utskottsberedning: 2010/11:CU18 2010/11:JuU1 2010/11:JuU11 2010/11:JuU8 2010/11:KU22 2010/11:SfU6 2010/11:SkU20 2010/11:SoU1 2010/11:UbU11 2010/11:UbU7 2011/12:AU11 2011/12:KU14
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2010/11:A407 av Ulf Holm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:A407 av Ulf Holm m.fl. MP Förändrad arbetsmarknad och arbetsmiljöinsatser MP2209 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka det ekonomiska stödet till Arbetsmiljöverket. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2010/11:AU2 2010/11:AU3 2010/11:AU5 2010/11:AU8 2010/11:SkU23 2010/11:UbU11 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2010/11:A407 av Ulf Holm m.fl. (MP) (doc, 87 kB)

Motion 2010/11:Ub486 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub486 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för forskning S37119 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen på svensk forskningspolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2010/11:UbU12
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2010/11:Ub486 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 89 kB)

Motion 2010/11:Ub485 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub485 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för högre utbildning S37118 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2010/11:Ub485 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 67 kB)

Motion 2010/11:Ub484 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub484 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för vuxenutbildningen S37117 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra en hög ambition att erbjuda en flexibel och lättillgänglig vuxenutbildning där alla som har


Utskottsberedning: 2010/11:UbU9
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2010/11:Ub484 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 69 kB)

Motion 2010/11:Ub483 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub483 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för gymnasieskolan S37116 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gymnasieskolan. Vår syn på gymnasieskolan Dagens gymnasieskola står inför helt andra utmaningar än vad som gällde


Utskottsberedning: 2010/11:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub483 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 64 kB)

Motion 2010/11:Ub482 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub482 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för grundskolan S37115 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kvalitetssäkring, uppfyllelse av kunskapsmål och kunskapsuppföljning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11 2010/11:UbU12 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 18 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:Ub482 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 82 kB)

Motion 2010/11:Ub481 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub481 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för förskolan S37114 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kvalitetsprogram för förskolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om alla


Utskottsberedning: 2010/11:UbU6
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2010/11:Ub481 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 64 kB)

Motion 2010/11:Ub468 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub468 av Penilla Gunther KD Öka tillgängligheten på Sveriges skolor Motivering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa ett ekonomiskt stöd för de skolor som tillgänglighetsanpassar sina


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub468 av Penilla Gunther (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ub463 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub463 av Ann-Kristine Johansson m.fl. S Universitet, högskolor och forskning i Västsverige s6021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om universitet, högskolor och forskning i Västsverige. Motivering Den internationella


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub463 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (S) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:Ub455 av Mikael Cederbratt och Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub455 av Mikael Cederbratt och Finn Bengtsson M Forskning och klinisk prövning m1837 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om forskning för utveckling av sjukvård som måste ske vid tillstånd där patienten är medvetslös


Utskottsberedning: 2010/11:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub455 av Mikael Cederbratt och Finn Bengtsson (M) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Ub454 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub454 av Sten Bergheden M Utbildning i livsmedelsproduktion m1208 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att förlägga fler och högre utbildningar inom livsmedelsproduktion till Skaraborgsområdet.


Utskottsberedning: 2010/11:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub454 av Sten Bergheden (M) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:Ub453 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub453 av Sten Bergheden M Privatekonomi i grundskolan m1207 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka antalet utbildningstimmar i privatekonomi, juridik och samhällskunskap i grundskolan och gymnasiet. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub453 av Sten Bergheden (M) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Ub449 av Åsa Lindestam (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub449 av Åsa Lindestam S Svenska för invandrare s7002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fler timmar till sfi-undervisning. Motivering Alla inser vi vikten för invandrare av att få läsa på sfi. Men idag nekas de


Utskottsberedning: 2010/11:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub449 av Åsa Lindestam (S) (doc, 45 kB)