Dokument & lagar (11 träffar)

Motion 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona MP med anledning av prop. 2010/11:146 Förbättringar inom familjepolitiken MP031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa jämställdhetsbonusen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2011/12:AU13 2011/12:SfU1 2011/12:SfU4 2011/12:SoU26
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (MP) (doc, 68 kB)

Motion 2010/11:So5 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:So5 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:47 En samlad strategi för alkohol-narkotika-dopnings- och tobakspolitiken s001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det övergripande målet ska lyda:


Utskottsberedning: 2010/11:SoU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:So5 av Lena Hallengren m.fl. (S) (doc, 75 kB)

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. MP På barns villkor MP1003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Stärkt barnperspektiv 7 Barnkonventionen i svensk lag 7 Lokala och regionala barnombud 7 Stjärnfamiljer 8 Föräldraskapspresumtion 8 Fler än två vårdnadshavare 8 Barnkunskapscenter 9


Utskottsberedning: 2010/11:AU8 2010/11:CU18 2010/11:CU22 2010/11:FiU1 2010/11:JuU1 2010/11:JuU11 2010/11:SfU1 2010/11:SfU2 2010/11:SfU6 2010/11:SoU1 2010/11:SoU10 2010/11:SoU11 2010/11:SoU15 2010/11:SoU3 2010/11:TU18 2010/11:TU21 2010/11:UbU6 2010/11:UbU7 2010/11:UbU8 2011/12:KU3
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 40 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) (doc, 156 kB)

Motion 2010/11:Ub482 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub482 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för grundskolan S37115 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kvalitetssäkring, uppfyllelse av kunskapsmål och kunskapsuppföljning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11 2010/11:UbU12 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 18 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:Ub482 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 82 kB)

Motion 2010/11:So521 av Per Ramhorn (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:So521 av Per Ramhorn SD Nationella riktlinjer för bemanning inom demensvården sd67 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa nationella riktlinjer för lämplig bemanning inom demensvården. Motivering Bemanningen


Utskottsberedning: 2010/11:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:So521 av Per Ramhorn (SD) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:So580 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:So580 av Eva Olofsson m.fl. V Nationella riktlinjer för bemanning på demensboenden v503 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Socialstyrelsen bör få i uppdrag att komplettera de nationella riktlinjerna för god


Utskottsberedning: 2010/11:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:So580 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Ub285 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub285 av Rossana Dinamarca m.fl. V Arbetsmiljön i förskola, fritidshem och skola V362 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag om hur arbetsmiljön ska förbättras för barn och elever i förskolor och fritidshem. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11 2010/11:UbU6 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:Ub285 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (doc, 58 kB)

Motion 2010/11:Ub283 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub283 av Rossana Dinamarca m.fl. V Utvärdering av skolans styrning och finansiering v361 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att utvärdera de senaste årens stora


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:Ub283 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:N1 av Lars Johansson m.fl. (S, MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N1 av Lars Johansson m.fl. S, MP med anledning av skr. 2009/10:140 2010 års redogörelse för företag med statligt ägande S81001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag om att återta regeringens bemyndigande att minska ägandet i Posten och SBAB samt


Utskottsberedning: 2010/11:NU7 2010/11:SoU14 2010/11:TU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 2 avslag, 2 bifall,

Motion 2010/11:N1 av Lars Johansson m.fl. (S, MP) (doc, 57 kB)

Motion 2009/10:So8 av Thomas Nihlén (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:So8 av Thomas Nihlén mp med anledning av prop. 2009/10:176 Personlig assistans och andra insatser åtgärder för ökad kvalitet och trygghet mp025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovsbedömningsinstrument för personlig


Utskottsberedning: 2009/10:SoU21
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2009/10:So8 av Thomas Nihlén (mp) (doc, 60 kB)

Motion 2009/10:So7 av Ylva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:So7 av Ylva Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:176 Personlig assistans och andra insatser åtgärder för ökad kvalitet och trygghet s95008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovsbedömningsinstrument


Utskottsberedning: 2009/10:SoU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2009/10:So7 av Ylva Johansson m.fl. (s) (doc, 57 kB)