Dokument & lagar (118 träffar)

Motion 2013/14:Ju32 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju32 av Maria Ferm m.fl. MP med anledning av prop. 2013/14:237 Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott 201314MP065 med anledning av proposition 2013 14 237 Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lagstiftning. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:JuU2
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 6 avslag, 6 saknar beslutsinformation

Motion 2013/14:Ju32 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Ju31 av Lena Olsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju31 av Lena Olsson m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:237 Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott 201314V077 med anledning av proposition 2013 14 237 Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2014/15:JuU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 4 avslag, 4 saknar beslutsinformation

Motion 2013/14:Ju31 av Lena Olsson m.fl. (V) (doc, 52 kB)

Motion 2013/14:Ju30 av Lena Olsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju30 av Lena Olsson m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:232 Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten 201314V076 med anledning av proposition 2013 14 232 Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten


Utskottsberedning: 2014/15:JuU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ju30 av Lena Olsson m.fl. (V) (doc, 46 kB)

Motion 2013/14:Ju29 av Morgan Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju29 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:232 Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten 201314S35009 med anledning av proposition 2013 14 232 Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten


Utskottsberedning: 2014/15:JuU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ju29 av Morgan Johansson m.fl. (S) (doc, 48 kB)

Motion 2013/14:Ju27 av Morgan Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju27 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:226 Skärpningar i vapenlagstiftningen 201314S35008 med anledning av proposition 2013 14 226 Skärpningar i vapenlagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2013/14:JuU36
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Ju27 av Morgan Johansson m.fl. (S) (doc, 44 kB)

Motion 2013/14:Ju26 av Morgan Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju26 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:208 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2013/14:JuU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ju26 av Morgan Johansson m.fl. (S) (doc, 46 kB)

Motion 2013/14:Ju25 av Marianne Berg m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju25 av Marianne Berg m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:208 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar 1 kap. 8 a regeringens förslag till


Utskottsberedning: 2013/14:JuU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Ju25 av Marianne Berg m.fl. (V) (doc, 47 kB)

Motion 2013/14:Ju23 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju23 av Maria Ferm m.fl. MP med anledning av prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen MP035 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en separat myndighet för att utreda brottsmisstankar mot polisanställda


Utskottsberedning: 2013/14:JuU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:Ju23 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 66 kB)

Motion 2013/14:Ju21 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju21 av Maria Ferm m.fl. MP med anledning av prop. 2013/14:194 Skärpt straff för mord MP036 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i 3 kap. 1 brottsbalken. Motivering Regeringen lämnar i propositionen förslag som avses leda till att fler personer


Utskottsberedning: 2013/14:JuU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ju21 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Ju22 av Lena Olsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju22 av Lena Olsson m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen V042 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att inrätta


Utskottsberedning: 2013/14:JuU23
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:Ju22 av Lena Olsson m.fl. (V) (doc, 66 kB)

Motion 2013/14:Ju20 av Lena Olsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju20 av Lena Olsson m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:194 Skärpt straff för mord V045 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2013/14:194 Skärpt straff för mord. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda ett avskaffande


Utskottsberedning: 2013/14:JuU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Ju20 av Lena Olsson m.fl. (V) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:Ju17 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju17 av Maria Ferm m.fl. MP med anledning av prop. 2013/14:169 Nämndemannauppdraget stärkt förtroende och högre krav MP030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ökning av antalet nämndemän med 25 procent. Riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:JuU32
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2013/14:Ju17 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 72 kB)

Motion 2013/14:Ju16 av Lena Olsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju16 av Lena Olsson m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:169 Nämndemannauppdraget stärkt förtroende och högre krav V035 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till en översyn av nämndemännens


Utskottsberedning: 2013/14:JuU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Ju16 av Lena Olsson m.fl. (V) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:Ju13 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju13 av Maria Ferm m.fl. MP med anledning av prop. 2013/14:92 Skärpt straff för dataintrång MP026 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med ett lagförslag som innebär att det införs en


Utskottsberedning: 2013/14:JuU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ju13 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Ju12 av Morgan Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju12 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:78 Nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna S35006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag till lag om nomineringar till Europeiska unionens


Utskottsberedning: 2013/14:JuU31
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Ju12 av Morgan Johansson m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:Ju11 av Morgan Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju11 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:77 Tilläggsavgift i domstol S35005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en uppföljning av domstolsavgifterna och tilläggsavgifterna. Motivering Bakgrunden


Utskottsberedning: 2013/14:JuU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ju11 av Morgan Johansson m.fl. (S) (doc, 53 kB)

Motion 2013/14:Ju8 av Lena Olsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju8 av Lena Olsson m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:68 Förstärkt tillträdesförbud vid idrottsarrangemang Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att ett tillträdesförbud vid idrottsarrangemang som längst får bestämmas till tre


Utskottsberedning: 2013/14:JuU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ju8 av Lena Olsson m.fl. (V) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:Ju9 av Morgan Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju9 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:68 Förstärkt tillträdesförbud vid idrottsarrangemang S35004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om maskeringsförbud. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:JuU21
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:Ju9 av Morgan Johansson m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:Ub430 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub430 av Jabar Amin m.fl. MP Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning MP1036 1 Sammanfattning Sverige behöver ett starkt utbildningsväsende som präglas av öppna dörrar. Miljöpartiet de gröna kan inte acceptera en utveckling där skolresultaten sjunker, segregationen ökar och


Utskottsberedning: 2013/14:JuU1 2013/14:SfU1 2013/14:UbU1 2013/14:UbU12 2013/14:UbU14
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2013/14:Ub430 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 245 kB)

Motion 2013/14:So616 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:So616 av Eva Olofsson m.fl. V Socialpolitik V214 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Lex realia 6 5 Försörjningsstöd 7 5.1 Förändrade regler 7 5.2 Skälig levnadsnivå 8 6 Barn som behöver samhällets stöd 10 6.1 Barn måste veta vart de ska vända


Utskottsberedning: 2013/14:CU9 2013/14:FiU3 2013/14:JuU15 2013/14:SfU1 2013/14:SoU1 2013/14:SoU12 2013/14:SoU2
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 34 avslag

Motion 2013/14:So616 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 164 kB)