Dokument & lagar (942 träffar)

Motion 2013/14:Ju304 av Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju304 av Ulrika Carlsson i Skövde C Barns rättssäkerhet C438 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av kunskap om barns rättigheter hos de yrkesgrupper som hanterar barn som utsatts för brott. Motivering I Barnombudsmannens


Utskottsberedning: 2013/14:JuU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ju304 av Ulrika Carlsson i Skövde (C) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Ju303 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju303 av Rickard Nordin C Förbud mot identitetskapningar C348 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förbud mot identitetskapningar. Motivering Mycket har hänt i världen de senaste decennierna. Internet och all


Utskottsberedning: 2013/14:JuU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2013/14:Ju303 av Rickard Nordin (C) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Ju296 av Désirée Pethrus (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju296 av Désirée Pethrus KD Barnsexhandel i Sverige KD738 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det behövs utökade resurser för att polisen ska kunna spåra barn som är utsatta för sexhandel samt gärningsmän i hela


Utskottsberedning: 2013/14:JuU1 2013/14:JuU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:Ju296 av Désirée Pethrus (KD) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Ju295 av Carina Ohlsson (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju295 av Carina Ohlsson S Ett nationellt centrum för barnfrid S6115 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att skapa ett nationellt centrum för barnfrid. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:JuU1 2013/14:JuU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Ju295 av Carina Ohlsson (S) (doc, 62 kB)

Motion 2013/14:Ju293 av Louise Malmström (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju293 av Louise Malmström S Stärkt skydd mot barnäktenskap S6120 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stärkt skydd mot barnäktenskap. Motivering Enligt FN:s befolkningsfond UNFPA blir över 14 miljoner flickor under


Utskottsberedning: 2013/14:JuU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ju293 av Louise Malmström (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Ju291 av Kerstin Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju291 av Kerstin Nilsson S Vapenlagstiftningen S6123 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett klargörande av begreppet synnerliga skäl i vapenlagen. Motivering Det finns många privata legala vapen i Sverige som används


Utskottsberedning: 2013/14:JuU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ju291 av Kerstin Nilsson (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Ju282 av Annelie Enochson (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju282 av Annelie Enochson KD Vapeninnehav Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att höja minimistraffet för olaga vapeninnehav till lägst 2 års fängelse. Motivering Vårt samhälle består


Utskottsberedning: 2013/14:JuU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ju282 av Annelie Enochson (KD) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Ju281 av Thomas Finnborg (M)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju281 av Thomas Finnborg M Inför solidariskt straffansvar i statens bolag M1006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att införa solidariskt straffansvar för firmatecknare, styrelseledamöter och verkställande


Utskottsberedning: 2013/14:JuU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ju281 av Thomas Finnborg (M) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Ju280 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju280 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Straffskärpning för olaga vapeninnehav M1013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om olaga vapeninnehav. Motivering Antalet brott där illegala skjutvapen


Utskottsberedning: 2013/14:JuU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ju280 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Ju279 av Thomas Finnborg (M)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju279 av Thomas Finnborg M Utrusta polisen med elpistoler M1016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra en översyn av möjligheten att införa elpistoler som en del av polisens standardutrustning. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:JuU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ju279 av Thomas Finnborg (M) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Ju278 av Thomas Finnborg (M)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju278 av Thomas Finnborg M Skärp straffen för organiserade bostadsinbrott M1017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra en översyn av möjligheten att rubricera inbrott som bedöms vara en del av organiserad


Utskottsberedning: 2013/14:JuU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ju278 av Thomas Finnborg (M) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Ju277 av Thomas Finnborg (M)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju277 av Thomas Finnborg M Förstärk kampen mot barnporr M1018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra en översyn av möjligheten att införa någon form av skyldighet för krypteringsföretag att bistå polisen


Utskottsberedning: 2013/14:JuU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ju277 av Thomas Finnborg (M) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Ju276 av Anders Hansson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju276 av Anders Hansson m.fl. M Förbud mot streetracing M1023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att utvidga polisens rätt att beslagta fordon för att förhindra streetracing. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:JuU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ju276 av Anders Hansson m.fl. (M) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Ju275 av Thomas Finnborg m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju275 av Thomas Finnborg m.fl. M Kameraövervakning på offentlig plats M1024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga en översyn av tillståndsprövningen när det gäller kameraövervakning på offentlig plats.


Utskottsberedning: 2013/14:JuU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ju275 av Thomas Finnborg m.fl. (M) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Ju274 av Hans Wallmark (M)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju274 av Hans Wallmark M Straffskalan för cigarettsmuggling M1438 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att straffskalan bör ses över när det gäller cigarettsmuggling. Motivering Begreppet cigarettsmuggling handlar


Utskottsberedning: 2013/14:JuU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ju274 av Hans Wallmark (M) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Ju273 av Anders Hansson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju273 av Anders Hansson m.fl. M Gemensam grundutbildning för polisens, Tullverkets och Kustbevakningens brottsbekämpande personal M1114 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en gemensam grundutbildning för polisens,


Utskottsberedning: 2013/14:JuU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Ju273 av Anders Hansson m.fl. (M) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:Ju272 av Anders Hansson (M)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju272 av Anders Hansson M Ljuga i förundersökning M1130 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att se över möjligheten att göra det straffbart att ljuga i en förundersökning. Motivering Idag är det fullt


Utskottsberedning: 2013/14:JuU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ju272 av Anders Hansson (M) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Ju271 av Roland Utbult (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju271 av Roland Utbult KD Förskottera skadestånd KD616 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbetalning av skadestånd till brottsoffer. Motivering Människor som drabbats av brott ska få all den hjälp de behöver för


Utskottsberedning: 2013/14:JuU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ju271 av Roland Utbult (KD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Ju270 av Roland Utbult (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju270 av Roland Utbult KD Fotograferingsförbud i domstolar KD615 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda införandet av fotograferingsförbud i domstolars lokaler. Motivering Antalet dömda för övergrepp i rättssak


Utskottsberedning: 2013/14:JuU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ju270 av Roland Utbult (KD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Ju268 av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju268 av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden M Effektivisering av polisens arbete och organisation M1235 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten till en effektivare polis och poliser med lokalkännedom.


Utskottsberedning: 2013/14:JuU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Ju268 av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden (M) (doc, 59 kB)