Dokument & lagar (1 076 träffar)

Motion 2015/16:3413 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3413 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist båda SD med anledning av prop. 2015/16:173 Fjärrundervisning och entreprenad nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2015/16:173 Fjärrundervisning och entreprenad


Utskottsberedning: 2015/16:UbU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3413 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3413 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (pdf, 60 kB)

Motion 2015/16:3394 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3394 av Kristina Yngwe m.fl. C med anledning av prop. 2015/16:160 Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ändringar i regelverk som innebär att ömsesidigt erkännande ska användas som huvudprincip,


Utskottsberedning: 2015/16:MJU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3394 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3394 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 69 kB)

Motion 2015/16:3322 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3322 av Kristina Yngwe m.fl. C, M, L, KD med anledning av skr. 2015/16:87 Kontrollstation för de klimat- och energipolitiska målen till 2020 samt klimatanpassning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en långsiktig och effektiv klimat- och


Utskottsberedning: 2015/16:MJU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3322 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 55 kB) Motion 2015/16:3322 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 87 kB)

Motion 2015/16:3321 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3321 av Martin Kinnunen m.fl. SD med anledning av skr. 2015/16:87 Kontrollstation för de klimat- och energipolitiska målen till 2020 samt klimatanpassning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges åtaganden inte bör avvika i förhållande


Utskottsberedning: 2015/16:MJU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3321 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3321 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2015/16:3300 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3300 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist båda SD med anledning av skr. 2015/16:76 Kvalitetssäkring av högre utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ålägga regeringen att återkomma med ett nytt mer stringent förslag om kvalitetssäkring


Utskottsberedning: 2015/16:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3300 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:3300 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2015/16:3273 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3273 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson båda SD med anledning av prop. 2015/16:44 Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2015/16:44 Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Motivering


Utskottsberedning: 2015/16:UbU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3273 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:3273 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD) (pdf, 61 kB)

Motion 2015/16:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C, FP, M, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3260 av Kristina Yngwe m.fl. C, FP, M, KD med anledning av prop. 2015/16:38 Anläggningsbesked för biodrivmedel Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Sammanfattning En fossiloberoende fordonsflotta 2030 Konsekvensanalys och miljöeffekter Jordbruket som råvaruleverantör EU:s riktlinjer


Utskottsberedning: 2015/16:MJU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2015/16:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C, FP, M, KD) (docx, 54 kB) Motion 2015/16:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C, FP, M, KD) (pdf, 92 kB)

Motion 2015/16:3249 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3249 av Stefan Jakobsson m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:23 Anställning under viss kompletterande utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett förslag som innebär att den verksamhet som föreslås


Utskottsberedning: 2015/16:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3249 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:3249 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2015/16:3240 av Stefan Nilsson och Marco Venegas (båda MP)

Motion till riksdagen 2015/16:3240 av Stefan Nilsson och Marco Venegas båda MP Utveckling av nätbaserad distansundervisning mellan svenska och utländska universitet och högskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av utvecklingsmöjligheterna för att utländska


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3240 av Stefan Nilsson och Marco Venegas (båda MP) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3240 av Stefan Nilsson och Marco Venegas (båda MP) (pdf, 70 kB)

Motion 2015/16:3236 av Robert Stenkvist m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3236 av Robert Stenkvist m.fl. SD Fler teknikgymnasier och lärlingsjobb Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta teknikgymnasier och ett system för lärlingsjobb och tillkännager detta för regeringen Motivering På vissa orter finns


Utskottsberedning: 2015/16:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3236 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3236 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:3161 av Roger Haddad (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:3161 av Roger Haddad FP Höjda krav på lärare och rektorer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skolledare ska vara utbildade lärare i grunden för att verka som rektorer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skollagen har sedan


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3161 av Roger Haddad (FP) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3161 av Roger Haddad (FP) (pdf, 60 kB)

Motion 2015/16:3133 av Ulrika Carlsson i Skövde och Johanna Jönsson (båda C)

Motion till riksdagen 2015/16:3133 av Ulrika Carlsson i Skövde och Johanna Jönsson båda C Undantag i kösystemet för förskolor och skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en möjlighet för fristående förskolor och grundskolor att ta emot nyanlända barn och


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3133 av Ulrika Carlsson i Skövde och Johanna Jönsson (båda C) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3133 av Ulrika Carlsson i Skövde och Johanna Jönsson (båda C) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:3107 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3107 av Markus Wiechel SD Öppen utbildning vid svenska universitet och högskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra för fler universitet och högskolor att inrätta öppna utbildningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3107 av Markus Wiechel (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:3107 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:3094 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3094 av Markus Wiechel SD Privat- och hushållsekonomi i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om privat- och hushållsekonomi i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är inte alltid helt enkelt att lämna tryggheten


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3094 av Markus Wiechel (SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3094 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:3091 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3091 av Markus Wiechel SD Företagsamhet i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad kunskap i skolan kring hur man startar företag, och riksdagen tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag ligger arbetslösheten för unga på


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3091 av Markus Wiechel (SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3091 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:3090 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3090 av Markus Wiechel SD Trafikteori i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trafikteori i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Trafikteori i skolan finns för flera elever som individuellt val. Det är dock inte


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3090 av Markus Wiechel (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:3090 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2015/16:3076 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3076 av Markus Wiechel SD Bättre matchning inför yrkesval Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att redovisa chansen till olika arbetstillfällen vid olika utbildningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är ett land där


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3076 av Markus Wiechel (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:3076 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 61 kB)

Motion 2015/16:3030 av Anders Åkesson och Staffan Danielsson (båda C)

Motion till riksdagen 2015/16:3030 av Anders Åkesson och Staffan Danielsson båda C Ökat regionalt inflytande över all kompetensförsörjning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett system där regional prioritering av nationella resurser för kompetensförsörjning och kompetensmatchning


Utskottsberedning: 2015/16:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3030 av Anders Åkesson och Staffan Danielsson (båda C) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3030 av Anders Åkesson och Staffan Danielsson (båda C) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:3008 av Helena Lindahl och Anders Ahlgren (båda C)

Motion till riksdagen 2015/16:3008 av Helena Lindahl och Anders Ahlgren båda C Den högre utbildningens samverkan med näringslivet samt hur frågan om anställningsbarhet hanteras Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anslagen till universitet och högskolor i fortsättningen


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15 2015/16:UbU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3008 av Helena Lindahl och Anders Ahlgren (båda C) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3008 av Helena Lindahl och Anders Ahlgren (båda C) (pdf, 66 kB)

Motion 2015/16:2958 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2958 av Jan R Andersson M Underlätta för unga att ta körkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för unga att ta körkort och tillkännager detta för regeringen. Motivering Enligt statistik från Arbetsförmedlingen saknar närmare


Utskottsberedning: 2015/16:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2958 av Jan R Andersson (M) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2958 av Jan R Andersson (M) (pdf, 62 kB)