Dokument & lagar (3 698 träffar)

Motion 2005/06:L290 av Martin Andreasson m.fl. (fp)

Sammanfattning Konsumentens ställning på marknaden måste stärkas. Konsumenten skall få tillgång till god och riktig information om varor och priser. En starkare harmonisering av konsumentreglerna inom EU måste genomföras. Försvara tydliga märkningsregler för kläder. Undersök möjligheterna att förenkla prisinformationslagen.


Utskottsberedning: 2005/06:BoU6 2005/06:LU20 2005/06:LU33 2005/06:NU16
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:L290 av Martin Andreasson m.fl. (fp) (doc, 78 kB)

Motion 2005/06:Bo325 av Jan Emanuel Johansson och Luciano Astudillo (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att miljökvalitetsmålen skrivs in i hänsynsreglerna i 2 kap. 1 PBL. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att länsstyrelsen eller annat regionalt eller nationellt organ skall


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:Bo325 av Jan Emanuel Johansson och Luciano Astudillo (s) (doc, 59 kB)

Motion 2005/06:Bo310 av Monica Green m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om elevers inflytande på arbetsmiljön i skolan. Motivering Det behövs en förstärkning för elevskyddsombuden i den nya skollagen. Arbetsmiljön på Sveriges största arbetsplats, skolan, är kanske en av de sämsta. Allergier


Utskottsberedning: 2005/06:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo310 av Monica Green m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:Bo309 av Carina Ohlsson och Monica Green (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att trygghetsfrågan tas med som en viktig del i planering och upprustning av bostadsområden. Motivering I en rapport som Byggnads har gjort visar det sig att det är enorma skillnader i hur kvinnor och män upplever


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo309 av Carina Ohlsson och Monica Green (s) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:Bo308 av Anne Ludvigsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om näringsidkare med andrahandskontrakt. Motivering Dagligvarumarknaden karaktäriseras av hög koncentrationsgrad i alla förädlingsled, alltifrån tillverkningsindustrin till konsumentförsäljningen. I handelsleden


Utskottsberedning: 2005/06:BoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo308 av Anne Ludvigsson (s) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:Bo307 av Ann-Kristine Johansson och Marina Pettersson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa sprinklersystem i offentliga lokaler. Motivering Varje år dör ett antal människor i bränder. Flera av dessa bränder hade med största sannolikhet kunnat få en mycket begränsad spridning om det funnits sprinklersystem


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo307 av Ann-Kristine Johansson och Marina Pettersson (s) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:Bo300 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Äganderätten 3 Expropriation av mark kränker äganderätten 4 Förköpslagen 4 Förvärvslagstiftning inskränker äganderätten 5 Ge fler möjlighet att äga 6 Bostadsrättens fördelar 6 Socialtjänsten och bostadsrättsföreningar 6 Tillåt ägarlägenheter 7 Ge tomträttshavare


Utskottsberedning: 2005/06:BoU11 2005/06:BoU12 2005/06:BoU5 2005/06:BoU6 2005/06:BoU7 2005/06:KU7 2005/06:MJU3 2005/06:SoU1
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2005/06:Bo300 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m) (doc, 111 kB)

Motion 2005/06:Bo295 av Anita Johansson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder mot boendesegregationen. Motivering Ett bra boende är nyckeln till ett bra liv. Det är genom det goda boendet som förutsättningar skapas för att människor kan utveckla sig själva och i relation till andra.


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo295 av Anita Johansson m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:Bo270 av Ann-Christin Ahlberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att öka tillgängligheten till bostäder för äldre. Motivering Sverige har en ständigt ökande befolkning som på grund av åldersskäl har speciella behov. I dag används principen om kvarboende i den vanliga bostaden.


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo270 av Ann-Christin Ahlberg (s) (doc, 37 kB)

Motion 2005/06:Bo267 av Helene Petersson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av en fortsatt utbyggnad av små och billiga hyresrätter. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om statens fortsatta roll i bostadsförsörjningsfrågor. Motivering


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Bo267 av Helene Petersson (s) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:Bo254 av Carina Hägg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändring i plan- och bygglagen i syfte att öka jämställdheten i religiösa samlingslokaler. Motivering Jämställdhet ska genomsyra alla områden. I den här motionen vill jag fästa uppmärksamheten på plan- och bygglagen


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo254 av Carina Hägg (s) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:Bo248 av Håkan Larsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över regelverket för bostadsbidrag för föräldrar med delad vårdnad av barn. Motivering I dag är det vanligt att föräldrar har delad vårdnad om sina barn efter det att de har separerat. Det är självfallet positivt


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo248 av Håkan Larsson (c) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:Bo244 av Lars Tysklind m.fl. (fp)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 3 Ge plats för en ny bostadspolitik 3 Infrastruktur och boende 3 Studentbostäder 4 Lokalt anpassat strandskydd ger flexibilitet 4 Fastighets- och förmögenhetsskatt 4 Nej till boplikt 5 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:BoU5 2005/06:MJU3 2005/06:SkU18
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:Bo244 av Lars Tysklind m.fl. (fp) (doc, 70 kB)

Motion 2005/06:Bo235 av Krister Hammarbergh och Per Bill (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om översyn av miljöbalken och andra bestämmelser i syfte att säkerställa ett bevarande av vattenkraftens produktionskapacitet. Motivering Sedan miljöbalken infördes 1999 har villkoren för att ompröva vattendomar kraftigt


Utskottsberedning: 2005/06:BoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo235 av Krister Hammarbergh och Per Bill (m) (doc, 41 kB)

Utskottsmöte 2005/06:2

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:2 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2005/06:1 2. Justering av yttrande 2005/06:BoU2y En ny lag om lägenhetsregister AL 3. Ev. övriga frågor

2005-09-29 10:00:00

Motion 2005/06:Ub382 av Britt-Marie Danestig m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda reglerna för bostadsbidrag med avseende på studerande.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda hur studiemedlen bör värdesäkras i framtiden. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:UbU19 2005/06:UbU5 2005/06:UbU6
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:Ub382 av Britt-Marie Danestig m.fl. (v) (doc, 73 kB)

Motion 2005/06:Ub311 av Jan Andersson och Eskil Erlandsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om grundforskning för att nå det nationella naturgrusmålet. Motivering I regeringens budgetproposition föreslås en höjning av naturgrusskatten med 30 Naturgrusskatten höjdes i januari 2003 från 5 till 10 kr per ton.


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub311 av Jan Andersson och Eskil Erlandsson (c) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:N381 av Rosita Runegrund och Lars Gustafsson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en samlad politik för utveckling av de svenska skärgårdsområdena. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändringar i plan- och bygglagen.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2005/06:BoU12 2005/06:BoU5 2005/06:NU12 2005/06:SkU18 2005/06:SoU31 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:N381 av Rosita Runegrund och Lars Gustafsson (kd) (doc, 72 kB)

Motion 2005/06:N302 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att främja fortsatt tillväxt i Stockholmsregionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av skattesänkningar.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:FiU1 2005/06:FiU3 2005/06:JuU1 2005/06:NU12 2005/06:SkU16 2005/06:TU1 2005/06:TU11 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2005/06:N302 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m) (doc, 94 kB)

Motion 2005/06:MJ355 av Lennart Beijer och Alice Åström (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det skall vidtas åtgärder för att säkra fri fiskvandring i Emån från mynningen upp till Ädelfors genom att fiskvägar byggs förbi kraftstationerna i Högsby, Blankaström, Järnforsen, Kvillsfors och Turefors, att


Utskottsberedning: 2005/06:BoU11 2005/06:MJU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:MJ355 av Lennart Beijer och Alice Åström (v) (doc, 56 kB)