Dokument & lagar (28 träffar)

Motion 2010/11:V31 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:V31 av Lars Ohly m.fl. V Behovet av förändringar i utlänningslagen och utlänningsförordningen väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt V031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till förändringar i utlänningslagen

2011-05-18

Motion 2010/11:V31 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:MP29 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MP29 av Helena Leander m.fl. MP med anledning av prop. 2010/11:133 Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg MP029 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning som syftar till

2011-05-13

Motion 2010/11:MP29 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:V30 av Jacob Johnson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:V30 av Jacob Johnson m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:133 Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg V030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ges i uppdrag att skyndsamt återkomma med ett

2011-05-12

Motion 2010/11:V30 av Jacob Johnson m.fl. (V) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:SD302 av Johnny Skalin och Erik Almqvist (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:SD302 av Johnny Skalin och Erik Almqvist SD med anledning av prop. 2010/11:132 Förlängd tillgänglighetsperiod för krediten till Island SD302 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bilaterala låneavtal enbart ska

2011-05-10

Motion 2010/11:SD302 av Johnny Skalin och Erik Almqvist (SD) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:SD212 av Johnny Skalin m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:SD212 av Johnny Skalin m.fl. SD med anledning av skr. 2010/11:101 Årsredovisning för staten 2010 SD212 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör inleda förhandlingar om utträde ur Europeiska unionen och

2011-04-27

Motion 2010/11:SD212 av Johnny Skalin m.fl. (SD) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:-S68106 av Maryam Yazdanfar m.fl. (S, V)

Motion till riksdagen 2010/11:S68106 av Maryam Yazdanfar m.fl. S, V med anledning av prop. 2010/11:63 Komplettering av den nya plan- och bygglagen S68106 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tiden fram till den 2 maj 2011 tas till vara för

2011-02-17

Motion 2010/11:-S68106 av Maryam Yazdanfar m.fl. (S, V) (doc, 72 kB)

Motion 2010/11:T476 av Staffan Anger (M)

Motion till riksdagen 2010/11:T476 av Staffan Anger M Utvidgat samhällsuppdrag för SJ m1565 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av möjligheten att komplettera de finansiella målsättningarna med ett tydligt samhällsuppdrag. Riksdagen

2010-10-26

Motion 2010/11:T476 av Staffan Anger (M) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:T338 av Jonas Jacobsson (M)

Motion till riksdagen 2010/11:T338 av Jonas Jacobsson M Spårvagn i storstäder m1695 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över stöd till kollektivtrafiklösningar, exempelvis spårvagnar, i landets större städer. Motivering I moderna städer

2010-10-26

Motion 2010/11:T338 av Jonas Jacobsson (M) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:Ju309 av Marta Obminska (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju309 av Marta Obminska M Barn som har upplevt eller bevittnat våld m1516 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en bred översyn av regelverket och insatserna kring barn som har upplevt eller bevittnat våld. Riksdagen

2010-10-25

Motion 2010/11:Ju309 av Marta Obminska (M) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Ju399 av Anne Marie Brodén (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju399 av Anne Marie Brodén M Barn som målsägande m1930 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att barn som bevittnar våld mellan nära anhöriga ska ses som målsägande. Motivering År 2006 trädde nya regler i kraft som

2010-10-22

Motion 2010/11:Ju399 av Anne Marie Brodén (M) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Ju342 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju342 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson M Målsägandebiträden m1777 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att säkerställa att alla personer som uppfyller förutsättningarna så tidigt som möjligt tilldelas ett målsägandebiträde.

2010-10-22

Motion 2010/11:Ju342 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ju255 av Jessica Polfjärd (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju255 av Jessica Polfjärd M Barnahus m1793 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör se över om barnahus bör bli ett permanent inslag i varje län och om barnahusen ska ha gemensamma minimikriterier.

2010-10-21

Motion 2010/11:Ju255 av Jessica Polfjärd (M) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:S27088 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)

Motion till riksdagen 2010/11:S27088 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson i Hisings Backa S Undantagen i turordningsreglerna i LAS s27088 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om LAS. Motivering Lagen om anställningsskydd gör det idag möjligt

2010-10-20

Motion 2010/11:S27088 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S) (doc, 45 kB)

Motion 2004/05:Fö27 av Runar Patriksson (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:Fö27 av Runar Patriksson fp med anledning av prop. 2004/05:5 Vårt framtida försvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2004/05:5 Vårt framtida försvar. Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2004/05:5 om att beslut om Försvarsmaktens grundorganisation


Utskottsberedning: -2004/05:FöU5
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2004/05:Fö25 av Eva Flyborg m.fl. (fp, m, kd, c)

Motion till riksdagen 2004/05:Fö25 av Eva Flyborg m.fl. fp, m, kd, c med anledning av prop. 2004/05:5 Vårt framtida försvar Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 2 Amf 4 lika viktigt för Sverige som för Göteborg 2 Perfekta förutsättningar i Göteborg 3 Godsflödet 3


Utskottsberedning: -2004/05:FöU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2004/05:Fö22 av Viviann Gerdin (c)

Motion till riksdagen 2004/05:Fö22 av Viviann Gerdin c med anledning av prop. 2004/05:5 Vårt framtida försvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att beslut om FM:s grundorganisation inte längre skall fattas av riksdagen i enlighet med vad i motionen anförs. Riksdagen beslutar att A 9


Utskottsberedning: -2004/05:FöU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2004/05:Fö21 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m, fp, kd, c)

Motion till riksdagen 2004/05:Fö21 av Fredrik Reinfeldt m.fl. m, fp, kd, c med anledning av prop. 2004/05:5 Vårt framtida försvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2004/05:5 Vårt gemensamma försvar och begär att regeringen återkommer med ett nytt förslag till försvarsbeslut som överensstämmer


Utskottsberedning: -2004/05:FöU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2004/05:Fö17 av Sven Bergström (c)

Motion till riksdagen 2004/05:Fö17 av Sven Bergström c med anledning av prop. 2004/05:5 Vårt framtida försvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att riksdagen skall besluta om Försvarsmaktens grundorganisation. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: -2004/05:FöU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2004/05:Fö16 av Johnny Gylling (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:Fö16 av Johnny Gylling kd med anledning av prop. 2004/05:5 Vårt framtida försvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att riksdagen inte skall besluta om förändringar i Försvarsmaktens grundorganisation. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: -2004/05:FöU5
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2004/05:Fö14 av Kenneth Johansson (c)

Motion till riksdagen 2004/05:Fö14 av Kenneth Johansson c med anledning av prop. 2004/05:5 Vårt framtida försvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att regeringen skall fatta beslut om den militära grundorganisationen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: -2004/05:FöU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Paginering