Dokument & lagar (1 160 träffar)

Motion 2019/20:3376 av Ingela Nylund Watz (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3376 av Ingela Nylund Watz S Inför ett nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över lagstiftningen med syfte att inrätta ett nationellt förbud mot användning


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:3376 av Ingela Nylund Watz (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3376 av Ingela Nylund Watz (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:3346 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3346 av Sten Bergheden M Samordning mellan Kustbevakningen och gränspolisen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att öka samordningen och slå samman Kustbevakningen och gränspolisen till en enhet med en gemensam styrning


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:3346 av Sten Bergheden (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3346 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:3205 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3205 av Markus Wiechel m.fl. SD Ökat stöd för veteraner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka kunskapen kring veteranvården och veteraners behov och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2019/20:FöU8

Motion 2019/20:3205 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3205 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:3029 av Serkan Köse (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3029 av Serkan Köse S Rusta upp räddningstjänsten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över utbildningssystemet för brandpersonal och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se


Utskottsberedning: FöU TU

Motion 2019/20:3029 av Serkan Köse (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3029 av Serkan Köse (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:3023 av Caroline Nordengrip m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3023 av Caroline Nordengrip m.fl. SD Kustbevakningen som ny tillsynsmyndighet för svavelförordningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utse Kustbevakningen till ny tillsynsmyndighet för svavelförordningen och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2019/20:FöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3023 av Caroline Nordengrip m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3023 av Caroline Nordengrip m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:2986 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2986 av Edward Riedl M Myndigheternas informationssäkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över offentlig förvaltnings arbete med informationssäkerhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under de senaste åren har


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2986 av Edward Riedl (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2986 av Edward Riedl (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2964 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2964 av Edward Riedl M Försvarets skyddscentrum i Umeå Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att tillåta byggandet av en inomhusanläggning för skyddscentrum i Umeå och tillkännager detta för regeringen. Motivering Försvarets


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2964 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2964 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2879 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2879 av Boriana Åberg M Slopat krav på domarerfarenhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra kravet på domarerfarenhet i förordningen med instruktion för Statens haverikommission och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2879 av Boriana Åberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2879 av Boriana Åberg (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2865 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2865 av Boriana Åberg M Begränsa möjligheten för utländska aktörer att köpa strategiska fastigheter i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa möjligheten för utländska aktörer att köpa strategiska fastigheter i Sverige och


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2865 av Boriana Åberg (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2865 av Boriana Åberg (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2862 av Anna Sibinska (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2862 av Anna Sibinska MP Yttre portar för att skydda Göteborg mot översvämningar och höjda havsnivåer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om finansieringsfrågan för framtida portar i Göta älvs mynning och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2862 av Anna Sibinska (MP) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2862 av Anna Sibinska (MP) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2681 av Ann-Sofie Alm (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2681 av Ann-Sofie Alm M Efterlevandeskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att efterlevandeskyddet för personal inom räddningstjänst, polis och militär behöver ses över och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns människor


Utskottsberedning: 2019/20:FöU8

Motion 2019/20:2681 av Ann-Sofie Alm (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2681 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2648 av Ann-Sofie Alm (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2648 av Ann-Sofie Alm M I händelse av krig blir det lätt att spara pengarna på kontot Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjligheterna att införa ett säkert och tryggt nationellt betalningssystem, oberoende av el och internet, bör ses


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2648 av Ann-Sofie Alm (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2648 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2503 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2503 av Hans Wallmark m.fl. M Sydsvenskt försvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sydsvenskt försvar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Östersjöregionen har de senaste åren varit fokus för en omfattande militär styrkeuppbyggnad


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2503 av Hans Wallmark m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2503 av Hans Wallmark m.fl. (M) (pdf, 86 kB)

Motion 2019/20:2413 av Sofia Westergren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2413 av Sofia Westergren M Positionering av samtal till 112 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att larmcentral 112 får positionering av inkommande samtal som rutin och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2413 av Sofia Westergren (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2413 av Sofia Westergren (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2353 av David Josefsson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2353 av David Josefsson M Återinrätta ett regemente i Göteborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att Försvarsmedicincentrum/Göteborgs garnison omorganiseras till Göteborgs regemente och tillkännager


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2353 av David Josefsson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2353 av David Josefsson (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2352 av David Josefsson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2352 av David Josefsson M Underlätta för Försvarsmakten att bedriva övningsverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen så att Försvarsmakten får snabbare besked i tillståndsfrågor för övningsfält, och detta tillkännager


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2352 av David Josefsson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2352 av David Josefsson (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2351 av Lars Jilmstad (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2351 av Lars Jilmstad M Kontanthandel för god beredskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att banker och affärer fortsatt bör verka för att handeln med kontanter fortsatt fungerar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2351 av Lars Jilmstad (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2351 av Lars Jilmstad (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2344 av Mats Wiking och Jörgen Hellman (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:2344 av Mats Wiking och Jörgen Hellman båda S Varningsmeddelanden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utryckningsfordon ska tillåtas att sända varningsmeddelanden begränsade i tid och rum men av stort värde för samhället, och detta tillkännager


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2344 av Mats Wiking och Jörgen Hellman (båda S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2344 av Mats Wiking och Jörgen Hellman (båda S) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:2341 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2341 av Mikael Dahlqvist m.fl. S Värmland som centrum för kris och beredskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att inrätta ett nationellt centrum för kris och beredskap och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2341 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2341 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:2321 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2321 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Stöd till utbildning av deltidsbrandmän Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av statligt stöd för utbildning av deltidsbrandmän och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2321 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2321 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (pdf, 71 kB)