Dokument & lagar (4 672 träffar)

Utskottsmöte 2008/09:28

Föredragningslista Trafikutskottet 2008/09:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:28 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2008/09:27 från den 19 maj 2009 2. EU-INFORMATION OM DÄCKREGLERING Departementssekreterare Erik Thornström från Näringsdepartementet

2009-06-09 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:29

Föredragningslista Justitieutskottet 2008/09:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:29 Datum och tid: 11:00 Plats: Rikskriminalpolisen Föredragningslista 1. Besök hos Rikskriminalpolisen Utskottet besöker Rikskriminalpolisen. Vi träffas strax före klockan 11.00 i entrén på Polhemsgatan 30. Besöket beräknas

2009-06-09 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:37

Föredragningslista Försvarsutskottet 2008/09:37 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:37 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Information Försvarsdepartementet informerar om de slutliga förberedelserna inför ordförandeskapet 3. Justering

2009-06-09 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:53

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:53 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:53 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Vice riksbankschef Svante Öberg, Riksbanken Riksbankens kommentarer till kommissionens meddelande om finansiell tillsyn 2. Generaldirektör Martin Andersson,

2009-06-09 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2008/09:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:30 Datum och tid: 11:00 Plats: ObsRÖ5-37, Bostadsutskottets tidigare sessionssal Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen rörande grönbok om översyn av Bryssel I-förordningen Företrädare

2009-06-09 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:40

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:40 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:40 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Överläggning enligt RO 10:3 med jordbruksminister Eskil Erlandsson om a revidering av strategin för landsbygdsprogrammet b genomförandet av översynen

2009-06-09 10:30:00

Utskottsmöte 2008/09:28

Föredragningslista Kulturutskottet 2008/09:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:28 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Justering av protokoll Protokoll 2008/09:27 bifogas 2. Ev. yttrande till skatteutskottet över proposition 2008/09:182 Beskattning av

2009-06-09 10:30:00

Motion 2008/09:Ub33 av Göran Persson i Simrishamn och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub33 av Göran Persson i Simrishamn och Gunilla Carlsson i Hisings Backa s med anledning av prop. 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan s41100 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att ämnet estetisk verksamhet ska vara obligatoriskt, dvs. tillhöra de nya


Utskottsberedning: 2009/10:UbU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub33 av Göran Persson i Simrishamn och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s) (doc, 38 kB)

Utskottsmöte 2008/09:52

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:52 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:52 Datum och tid: 11:15 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1a. Information från finansministern inför det svenska ordförandeskapet i Ekofin 1. Information inför Ekofin den 9 juni Finansminister Anders Borg och statsrådet

2009-06-08 11:15:00

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM126 KOM(2009)201

FPM200809126 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM126 Meddelande om god förvaltning i skattefrågor Finansdepartementet 2009-06-03 Dokumentbeteckning KOM2009201 Kommissionens meddelande till rådet, parlamentet samt europeiska ekonomiska och sociala kommittén: God förvaltning i skattefrågor Sammanfattning

2009-06-03

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM126 KOM(2009)201 (doc, 74 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM125 KOM(2009) 175

FPM200809125 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM125 Grönbok om översyn av Bryssel I-förordningen Justitiedepartementet 2009-06-01 Dokumentbeteckning KOM2009 175 Grönbok om översyn av rådets förordning EG nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område

2009-06-01

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM125 KOM(2009) 175 (doc, 78 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM124 KOM(2009) 82

FPM200809124 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM124 Meddelande om en gemenskapsstrategi för förebyggande av katastrofer Försvarsdepartementet 2009-06-01 Dokumentbeteckning KOM2009 82 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén

2009-06-01

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM124 KOM(2009) 82 (doc, 74 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM123 KOM (2009) 66 slutlig, KOM (2009) 67 slutlig

FPM200809123 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM123 Inrättandet av en europeisk byrå för samarbete i asylfrågor stödkontor Justitiedepartementet 2009-05-27 Dokumentbeteckning KOM 2009 66 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättandet av en europeisk byrå för samarbete i asylfrågor

2009-05-27

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM123 KOM (2009) 66 slutlig, KOM (2009) 67 slutlig (doc, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM122 KOM (2009) 162 slutlig

FPM200809122 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM122 Meddelande om ny vattenbruksstrategi Jordbruksdepartementet 2009-05-27 Dokumentbeteckning KOM 2009 162 slutlig Mot en hållbar framtid för vattenbruket. Nya impulser för strategin för hållbar utveckling av det europeiska vattenbruket Sammanfattning

2009-05-27

Utskottsmöte 2008/09:50

Föredragningslista Näringsutskottet 2008/09:50 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:50 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av betänkande med anledning av proposition 2008/09:141 om förhandsprövning av nättariffer. JF 3. Justering av betänkande med

2009-05-26 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:39

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:39 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:39 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokollen 2008/09:37 och 38 2. Justering av förslag till betänkande 2008/09:MJU23 Överlåtbara fiskerättigheter m.m. föredragande MH/

2009-05-26 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:51

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:51 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:51 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Ändring av täckningsbeloppet för insättningsgarantin FiU35 Beslut och justering TO 4. Utvärdering av penningpolitiken

2009-05-26 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:33

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2008/09:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:33 Datum och tid: 10:15 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Information av regeringen, Socialdepartementet, om EU-frågor på socialpolitikens område. 3. Information av regeringen, Justitiedepartementet,

2009-05-26 10:15:00

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM121 KOM(2009)29

FPM200809121 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM121 Nytt handräckningsdirektiv Finansdepartementet 2009-05-26 Dokumentbeteckning KOM200929 Förslag till rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning Sammanfattning Inom Europeiska unionen utbyts information om alla typer av skatter.

2009-05-26

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM121 KOM(2009)29 (doc, 77 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM120 KOM (2009) 149

FPM200809120 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM120 Skydd av kritisk informationsinfrastruktur Näringsdepartementet 2009-05-26 Dokumentbeteckning KOM 2009 149 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om skydd av kritisk

2009-05-26

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM120 KOM (2009) 149 (doc, 73 kB)