Dokument & lagar (4 193 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:23 Torsdag 2016-06-09 kl. 08:30

Föredragningslista Civilutskottet 2015/16:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:23 Datum och tid: 2016-06-09 08:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen CU23 Justering Prop. 2015/16:168 och motion Föredragande: Sjö 3. Kvarstad på bankmedel inom EU CU24

2016-06-09 08:30:00

Utskottsmöte 2015/16:38 Torsdag 2016-06-09 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:38 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:38 Datum och tid: 2016-06-09 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter Överläggning KOM 2016 87 Miljöminister Karolina Skog Miljö- och energidepartementet 2. Sanktionsavgifter

2016-06-09 08:00:00

Motion 2015/16:3423 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3423 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:178 En samlad torvprövning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen genom förordningar ska möjliggöra att de frågor som har samband med en torvtäkt, exempelvis


Utskottsberedning: 2016/17:NU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3423 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3423 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2015/16:3424 av Ulla Andersson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:3424 av Ulla Andersson m.fl. V med anledning av skr. 2015/16:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2015 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Första AP-fonden bör omvandlas till en fond för samhällsnyttiga investeringar och


Utskottsberedning: 2016/17:FiU6
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2015/16:3424 av Ulla Andersson m.fl. (V) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:3424 av Ulla Andersson m.fl. (V) (pdf, 90 kB)

Motion 2015/16:3422 av Olle Felten m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3422 av Olle Felten m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:127 Ett svenskt tonnagebeskattningssystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag som gör det möjligt för koncerner som har både nationell och


Utskottsberedning: 2016/17:SkU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3422 av Olle Felten m.fl. (SD) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3422 av Olle Felten m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM96 KOM (2016) 272

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM96 Reviderad Eurodacförordning 2015/16:FPM96 Justitiedepartementet 2016-06-08 Dokumentbeteckning KOM 2016 272 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of Eurodac for the comparison of fingerprints for the effective application

2016-06-08

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM96 KOM (2016) 272 (doc, 90 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM96 KOM (2016) 272 (pdf, 82 kB)

Utskottsmöte 2015/16:41 Tisdag 2016-06-07 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2015/16:41 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:41 Datum och tid: 2016-06-07 11:00 Plats: Förstakammarsalen Offentlig utfrågning tillsammans med skatteutskottet om Politiken för global utveckling skatters betydelse för utveckling och fattigdomsbekämpning Skr. 2015/16:182 Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030 Program

2016-06-07 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:35 Tisdag 2016-06-07 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:35 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:35 Datum och tid: 2016-06-07 11:00 Plats: Förstakammarsalen Offentlig utfrågning gemensamt med utrikesutskottet Politiken för global utveckling skatters betydelse för utveckling och fattigdomsbekämpning

2016-06-07 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:37 Tisdag 2016-06-07 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:37 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:37 Datum och tid: 2016-06-07 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning m.m. MJU18 Justering Prop. 2015/16:160 och motioner Föredragande: CN 3. Inkomna EU-dokument

2016-06-07 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:54 Tisdag 2016-06-07 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:54 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:54 Datum och tid: 2016-06-07 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Val av chefsjustitieombudsman Föredragande: PN 2. Granskning av regeringen 3. Justering av protokoll 4. Anmälningar 5. EU-bevakning 6. Övergångsstyre och utjämning vid

2016-06-07 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:JuU201606071100 Tisdag 2016-06-07 kl. 11:00

Planerat sammanträde Justitieutskottet Datum och tid: Tisdag 2016-06-07 kl. 11:00 Plats: RÖ7-

2016-06-07 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:42 Tisdag 2016-06-07 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:42 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:42 Datum och tid: 2016-06-07 11:00 Plats: RÖ5-32 1. Information av Säpo om årsboken 2015 Generaldirektör Anders Thornberg Ahn-Za Hagström, stabstjänstgörande Fredric Caspar, säkerhetskoordinator 2. J ustering av protokoll 3.

2016-06-07 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:28 Tisdag 2016-06-07 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:28 Datum och tid: 2016-06-07 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Direktivförslag om ändring av direktivet om skydd av arbetstagare vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen Överläggning Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

2016-06-07 11:00:00

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM95 KOM (2016) 271

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95 Reviderad förordning om det europeiska 2015/16:FPM95 stödkontoret för asylfrågor EASO Justitiedepartementet 2016-06-07 Dokumentbeteckning KOM 2016 271 Förslag från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om Europeiska unionens byrå för asylfrågor och om upphävande

2016-06-07

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM95 KOM (2016) 271 (doc, 78 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM95 KOM (2016) 271 (pdf, 75 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM94 KOM(2016) 270

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM94 Revidering av Dublinförordningen 2015/16:FPM94 Justitiedepartementet 2016-06-07 Dokumentbeteckning KOM2016 270 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan

2016-06-07

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM94 KOM(2016) 270 (doc, 102 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM94 KOM(2016) 270 (pdf, 78 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM93 KOM (2016) 235

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM93 Direktiv om arbete ombord på 2015/16:FPM93 fiskefartyg Näringsdepartementet 2016-06-01 Dokumentbeteckning KOM 2016 235 Förslag till rådets direktiv om genomförande av avtalet mellan Organisationen för lantbrukskooperativ i EU CogecaEuropeiska transportarbetarfederationen

2016-06-01

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM93 KOM (2016) 235 (doc, 105 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM93 KOM (2016) 235 (pdf, 103 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM92 COM(2016) 277

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM92 Viseringsfrihet för Kosovo 2015/16:FPM92 Justitiedepartementet 2016-06-01 Dokumentbeteckning COM2016 277 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EG nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare

2016-06-01

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM92 COM(2016) 277 (doc, 95 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM92 COM(2016) 277 (pdf, 49 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM91 COM(2016) 279

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM91 Viseringsfrihet för Turkiet 2015/16:FPM91 Justitiedepartementet 2016-06-01 Dokumentbeteckning COM2016 279 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EG nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare

2016-06-01

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM91 COM(2016) 279 (doc, 98 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM91 COM(2016) 279 (pdf, 54 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM90 COM(2016) 290

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM90 Revidering av 2015/16:FPM90 suspenderingsmekanismen viseringsförordningen Justitiedepartementet 2016-06-01 Dokumentbeteckning COM2016 290 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EG nr 539/2001 om fastställande av förteckningen

2016-06-01

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM90 COM(2016) 290 (doc, 94 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM90 COM(2016) 290 (pdf, 50 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM89 JOIN(2016) 21

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM89 Meddelande om EU och Arktis Utrikesdepartementet 2016-06-01 Dokumentbeteckning JOIN2016 21 Gemensamt meddelande till Europaparlamentet och rådet En integrerad EU- politik för Arktis Sammanfattning Meddelandet redogör för EU:s aktuella förhållande till, betydelse för

2016-06-01

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM89 JOIN(2016) 21 (doc, 107 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM89 JOIN(2016) 21 (pdf, 81 kB)