Dokument & lagar (5 457 träffar)

Motion 2019/20:3253 av Anders W Jonsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3253 av Anders W Jonsson m.fl. C Hälsa, sjukvård och omsorg Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Kortade köer genom stärkt patientinflytande Förbättrad information om väntetider inför behandling En nationell informationsportal för stärkt patientmakt Digitala


Utskottsberedning: SoU 2019/20:JuU29 2019/20:KU1 2019/20:SoU4 2019/20:SoU5 2019/20:SoU6 2019/20:SoU7
Riksdagsbeslut (47 yrkanden): 1 avslag, 46 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3253 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (docx, 107 kB) Motion 2019/20:3253 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (pdf, 173 kB)

Motion 2019/20:2988 av Hans Eklind m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2988 av Hans Eklind m.fl. KD Utgiftsområde 8 Migration Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Tabeller 1 Inledning 1.1 Kristdemokraternas utgångspunkter 2 Asylprocessen och mottagandet 2.1 Permanent lag om tillfälliga, treåriga uppehållstillstånd 2.2 Återinför en humanitär


Utskottsberedning: SkU SoU 2019/20:CU17 2019/20:JuU1 2019/20:KU1 2019/20:SfU11 2019/20:SfU4
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 2 avslag, 34 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:2988 av Hans Eklind m.fl. (KD) (docx, 98 kB) Motion 2019/20:2988 av Hans Eklind m.fl. (KD) (pdf, 183 kB)

Motion 2019/20:3218 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3218 av Markus Wiechel m.fl. SD Hot mot och ansvar som förtroendevalda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen gällande uppmaning till brott av förtroendevalda och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2019/20:JuU26 2019/20:JuU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3218 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3218 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:2510 av Hans Rothenberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2510 av Hans Rothenberg M Skärpta straff för hot mot förtroendevalda politiska företrädare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att skärpa straffen för hot mot förtroendevalda politiska företrädare och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:JuU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:2510 av Hans Rothenberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2510 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2170 av Lotta Finstorp (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2170 av Lotta Finstorp M Demokratibrott mot folkvalda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa en ny brottsrubricering för att förstärka det juridiska skyddet för förtroendevalda på både kommunal nivå, regionnivå


Utskottsberedning: 2019/20:JuU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:2170 av Lotta Finstorp (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2170 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. KD Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Kristdemokraternas bostadspolitik Ett samhälle som håller ihop Egenmakt över boendet En funktionell bostadsmarknad Det


Utskottsberedning: KrU MJU NU SkU UbU 2019/20:CU1 2019/20:CU10 2019/20:CU12 2019/20:CU13 2019/20:CU15 2019/20:CU16 2019/20:CU17 2019/20:CU9 2019/20:FiU22 2019/20:FöU8 2019/20:JuU1 2019/20:JuU25 2019/20:SfU3 2019/20:SoU1 2019/20:SoU5
Riksdagsbeslut (69 yrkanden): 1 avslag, 68 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) (docx, 147 kB) Motion 2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) (pdf, 316 kB)

Motion 2019/20:3124 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3124 av Désirée Pethrus m.fl. KD Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Tabeller Nyanlända invandrares etablering Ankomsten till Sverige Asylprogram Arbete och sysselsättning under asylansökningstiden Eget


Utskottsberedning: SfU SoU 2019/20:AU1 2019/20:AU2 2019/20:AU5 2019/20:AU7 2019/20:AU9 2019/20:JuU1 2019/20:JuU29 2019/20:KU1 2019/20:SfU11 2019/20:UbU1
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 3 avslag, 25 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3124 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) (docx, 100 kB) Motion 2019/20:3124 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) (pdf, 179 kB)

Motion 2019/20:1755 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1755 av Per Åsling C Utvecklingspaket för Jämtlands län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett system för vattenkraftsåterbäring ska utarbetas samt att ekonomiska resurser ska stanna i regioner och kommuner där värdena skapas och tillkännager


Utskottsberedning: NU 2019/20:FiU18 2019/20:JuU1 2019/20:TU7
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 1 avslag, 6 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:1755 av Per Åsling (C) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:1755 av Per Åsling (C) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:1377 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:1377 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider båda S Ändra straffskalan i sexköpslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ändra straffskalan i sexköpslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sexhandel


Utskottsberedning: 2019/20:JuU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:1377 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1377 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:553 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:553 av Adam Marttinen m.fl. SD En modern och effektiv poliskår Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler poliser och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett relativt rikttal för antal


Utskottsberedning: 2019/20:JuU1 2019/20:JuU25 2019/20:JuU26 2019/20:JuU27 2019/20:JuU28 2019/20:JuU32 2019/20:JuU5 2019/20:JuU8 2019/20:UbU9
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall, 29 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:553 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 89 kB) Motion 2019/20:553 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 132 kB)

Motion 2019/20:541 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:541 av Adam Marttinen m.fl. SD Straff och påföljder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ny påföljdsutredning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om val av påföljd och tillkännager


Utskottsberedning: SfU 2019/20:JuU25 2019/20:JuU26 2019/20:JuU27 2019/20:JuU28 2019/20:JuU6 2019/20:JuU7
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall, 29 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:541 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 85 kB) Motion 2019/20:541 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 116 kB)

Motion 2019/20:606 av Angelica Lundberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:606 av Angelica Lundberg m.fl. SD Sverigevänlig konsumentpolitik Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Vårt mål för konsumentpolitiken Ursprungsmärkning Märkning av produkter från slakt utan bedövning Innehållsförteckning på alkoholhaltiga drycker Ursprungsmärkta menyer


Utskottsberedning: 2019/20:CU1 2019/20:CU14 2019/20:FiU22 2019/20:FiU34 2019/20:JuU25 2019/20:JuU26 2019/20:KrU6 2019/20:MJU9
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 1 avslag, 21 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:606 av Angelica Lundberg m.fl. (SD) (docx, 84 kB) Motion 2019/20:606 av Angelica Lundberg m.fl. (SD) (pdf, 112 kB)

Motion 2019/20:440 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2019/20:440 av Rickard Nordin C Våld mot djur i samhällets tjänst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagen om våld mot tjänsteman alternativt skadegörelsebrottet för att inkludera djur som används av blåljuspersonal och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:JuU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:440 av Rickard Nordin (C) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:440 av Rickard Nordin (C) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:361 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:361 av Adam Marttinen m.fl. SD med anledning av prop. 2018/19:155 Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda vilka ytterligare yrkeskategorier som bör omfattas


Utskottsberedning: 2019/20:JuU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 1 avslag, 3 bifall,

Motion 2019/20:361 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:361 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:316 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:316 av Andreas Carlson m.fl. KD med anledning av prop. 2018/19:155 Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om brott mot vitala samhällsfunktioner och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2019/20:JuU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,

Motion 2019/20:316 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:316 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:310 av Magnus Persson (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:310 av Magnus Persson SD Likställ våld mot polis- och bevakningshund med våld mot tjänsteman i straffskalan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att likställa våld mot polis- och bevakningshund med våld mot tjänsteman i straffskalan och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:JuU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:310 av Magnus Persson (SD) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:310 av Magnus Persson (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:288 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:288 av Johan Forssell m.fl. M med anledning av prop. 2018/19:155 Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sabotage mot blåljusverksamhet respektive grovt sabotage


Utskottsberedning: 2019/20:JuU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 1 avslag, 3 bifall,

Motion 2019/20:288 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:288 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:131 av Désirée Pethrus (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:131 av Désirée Pethrus KD Åtgärder mot pornografi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utredning bör tillsättas i syfte att se över porrindustrins skadeverkningar i enlighet med motionens intentioner och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: SoU UbU 2019/20:JuU29 2019/20:KU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 1 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:131 av Désirée Pethrus (KD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:131 av Désirée Pethrus (KD) (pdf, 86 kB)

Motion 2019/20:110 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:110 av Linda Westerlund Snecker m.fl. V med anledning av prop. 2018/19:155 Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2018/19:155 i den del som föreslår att grovt sabotage mot blåljusverksamhet ska


Utskottsberedning: 2019/20:JuU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:110 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:110 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (pdf, 88 kB)

Motion 2019/20:109 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:109 av Linda Westerlund Snecker m.fl. V med anledning av prop. 2018/19:157 Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag som


Utskottsberedning: 2019/20:JuU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2019/20:109 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:109 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (pdf, 96 kB)