Dokument & lagar (9 815 träffar)

Motion 2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. KD Polisen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler poliser och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om polisers arbetsvillkor och lön och tillkännager detta


Utskottsberedning: SfU SkU UbU 2019/20:CU12 2019/20:JuU1 2019/20:JuU12 2019/20:JuU25 2019/20:JuU27 2019/20:JuU28 2019/20:JuU29 2019/20:JuU30 2019/20:SoU1
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 6 avslag, 29 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 99 kB) Motion 2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 166 kB)

Motion 2019/20:3181 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3181 av Markus Wiechel SD Straffskärpning för vårdslöshet med hemlig uppgift Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en skärpning av straffet för vårdslöshet med hemlig uppgift och tillkännager detta för regeringen. Motivering Outsourcing är


Utskottsberedning: 2019/20:JuU26

Motion 2019/20:3181 av Markus Wiechel (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3181 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:3172 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3172 av Markus Wiechel SD Åtgärder för att förebygga hedersbrott och stötta utsatta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om effektiva skydd för barn och unga mot hedersrelaterat våld och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: JuU KrU 2019/20:AU7

Motion 2019/20:3172 av Markus Wiechel (SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3172 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:3145 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3145 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson båda SD Erkännande av polisers insats i samhället Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra hanteringen av poliser som använt sina tjänstevapen för att oskadliggöra ett hot och tillkännager


Utskottsberedning: KU 2019/20:JuU25

Motion 2019/20:3145 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:3145 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:3136 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3136 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Utöka antalet hyresnämnder för att snabbare kunna stävja olovlig andrahandsuthyrning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utöka antalet hyresnämnder för att förkorta handläggningstiderna och


Utskottsberedning: 2019/20:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3136 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3136 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:3134 av Lawen Redar (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3134 av Lawen Redar S Nationell satsning på förebyggande insatser i brottsutsatta bostadsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av nationella satsningar på förebyggande insatser i brottsutsatta bostadsområden och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:JuU25

Motion 2019/20:3134 av Lawen Redar (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3134 av Lawen Redar (S) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:3118 av Ebba Hermansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3118 av Ebba Hermansson m.fl. SD Krafttag mot våld och förtryck i hederns namn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett intensifierat arbete med informationsspridning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: JuU KU SfU SkU SoU UbU 2019/20:AU1 2019/20:AU7 2019/20:CU17 2019/20:KrU7

Motion 2019/20:3118 av Ebba Hermansson m.fl. (SD) (docx, 84 kB) Motion 2019/20:3118 av Ebba Hermansson m.fl. (SD) (pdf, 121 kB)

Motion 2019/20:3111 av Linda Ylivainio (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3111 av Linda Ylivainio C Effektivare bekämpning av drograttfylleri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om effektivare drogbekämpning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under perioden 2009-2018 har de anmälda rattfylleribrotten


Utskottsberedning: 2019/20:JuU25

Motion 2019/20:3111 av Linda Ylivainio (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3111 av Linda Ylivainio (C) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:3101 av Noria Manouchi och Boriana Åberg (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:3101 av Noria Manouchi och Boriana Åberg båda M Öka den polisiära närvaron i kommunerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för hur den lokala polisiära närvaron kan stärkas i våra kommuner och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2019/20:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3101 av Noria Manouchi och Boriana Åberg (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3101 av Noria Manouchi och Boriana Åberg (båda M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:3096 av Noria Manouchi (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3096 av Noria Manouchi M Sänkt straffbarhetsålder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda sänkt straffbarhetsålder och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sänkning av svensk straffbarhetsålder är viktigt framförallt ur två


Utskottsberedning: 2019/20:JuU30

Motion 2019/20:3096 av Noria Manouchi (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3096 av Noria Manouchi (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:3084 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:3084 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint båda M Hot och våld mot lantbrukare med flera Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka tryggheten för enskilda, näringsidkare och forskare som på olika sätt arbetar med jakt, djur- eller


Utskottsberedning: 2019/20:JuU25

Motion 2019/20:3084 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3084 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M) (pdf, 83 kB)

Motion 2019/20:3083 av Åsa Coenraads (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3083 av Åsa Coenraads M Djurrättsextremister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om djurrättsextremister och tillkännager detta för regeringen. Motivering Demokratins grundtanke är att alla människor är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter.


Utskottsberedning: 2019/20:JuU25

Motion 2019/20:3083 av Åsa Coenraads (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3083 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:3076 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3076 av Johan Pehrson m.fl. L Rättsstaten åter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade möjligheter för allmänheten att följa brottsutvecklingen och polisens resultat lokalt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: AU CU JuU KU SfU

Motion 2019/20:3076 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 88 kB) Motion 2019/20:3076 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 143 kB)

Motion 2019/20:3069 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3069 av Johan Forssell m.fl. M En effektiv polis Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka Polismyndigheten med 10 000 fler polisanställda till 2024 och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: 2019/20:JuU1 2019/20:JuU25 2019/20:JuU26 2019/20:UbU9
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 9 avslag, 9 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3069 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 79 kB) Motion 2019/20:3069 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 113 kB)

Motion 2019/20:3068 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3068 av Johan Forssell m.fl. M Kraftfulla åtgärder mot sexualbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med ett lagförslag om skärpta straff för våldtäkt av normalgraden och tillkännager


Utskottsberedning: SfU 2019/20:JuU26 2019/20:JuU29

Motion 2019/20:3068 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:3068 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 97 kB)

Motion 2019/20:3067 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3067 av Johan Forssell m.fl. M Förstärkta åtgärder mot terrorism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta straffskalor för brott inom terrorismområdet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: KU 2019/20:JuU13 2019/20:JuU25 2019/20:JuU27 2019/20:JuU32

Motion 2019/20:3067 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:3067 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 107 kB)

Motion 2019/20:3066 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3066 av Johan Forssell m.fl. M Ett nationellt förbud mot tiggeri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett nationellt förbud mot tiggeri och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: SfU 2019/20:JuU25

Motion 2019/20:3066 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3066 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:3065 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3065 av Johan Forssell m.fl. M Åtgärder mot unga som begår brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt måste återkomma med ett lagförslag om att slopa straffrabatten för unga vuxna i åldern 1821 år och tillkännager


Utskottsberedning: SoU 2019/20:JuU25 2019/20:JuU26 2019/20:JuU28 2019/20:JuU30

Motion 2019/20:3065 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:3065 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 107 kB)

Motion 2019/20:3064 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3064 av Johan Forssell m.fl. M Våld i nära relationer och hedersrelaterad brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa straff för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2019/20:JuU26 2019/20:JuU29

Motion 2019/20:3064 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:3064 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 108 kB)

Motion 2019/20:3063 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3063 av Johan Forssell m.fl. M Åtgärder mot gängbrottsligheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt införa dubbla straff för kriminella som begått gängrelaterad brottslighet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: FöU SoU 2019/20:CU12 2019/20:JuU1 2019/20:JuU12 2019/20:JuU25 2019/20:JuU26 2019/20:JuU27
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 2 avslag, 20 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3063 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 82 kB) Motion 2019/20:3063 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 122 kB)