Dokument & lagar (9 814 träffar)

Motion 2019/20:3061 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3061 av Johan Forssell m.fl. M Stöldligor och annan mängdbrottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka polisens arbete mot seriebrottslighet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: SfU 2019/20:JuU25 2019/20:JuU26 2019/20:JuU27 2019/20:JuU29 2019/20:SkU7

Motion 2019/20:3061 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:3061 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 109 kB)

Motion 2019/20:3057 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3057 av Richard Jomshof m.fl. SD Skärpta straff för djurplågeri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att gradindela brottet djurplågeri och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om straffskalor


Utskottsberedning: 2019/20:JuU26 2019/20:MJU9

Motion 2019/20:3057 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3057 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:3054 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3054 av Richard Jomshof SD Förhindrande av oskäliga skadestånd vid frihetsberövanden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ersättning på grund av frihetsberövande ska vägras i de fall misstanke om brott kvarstår och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2019/20:JuU26

Motion 2019/20:3054 av Richard Jomshof (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3054 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:3044 av Elin Lundgren och Kristina Nilsson (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:3044 av Elin Lundgren och Kristina Nilsson båda S Högre straff för att skada djur i samhällets tjänst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda påföljderna för att skada levande djur i samhällets tjänst och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:JuU26

Motion 2019/20:3044 av Elin Lundgren och Kristina Nilsson (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3044 av Elin Lundgren och Kristina Nilsson (båda S) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:3036 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3036 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Öka möjligheterna för kommunerna att bidra till att upptäcka och stävja välfärdsbrottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att öka möjligheterna för kommunerna att bidra till att motverka


Utskottsberedning: 2019/20:JuU25

Motion 2019/20:3036 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3036 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:3028 av Serkan Köse (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3028 av Serkan Köse S Aleviter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att uppmärksamma aleviternas vardag och de svårigheter de möter i Sverige och i Turkiet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Aleviterna


Utskottsberedning: 2019/20:JuU29

Motion 2019/20:3028 av Serkan Köse (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3028 av Serkan Köse (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2983 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2983 av Edward Riedl M Krafttag mot svarttaxi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ge rättsvårdande myndigheter i uppdrag att prioritera stävjandet av svarttaxi och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett gott näringslivsklimat


Utskottsberedning: 2019/20:JuU1

Motion 2019/20:2983 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2983 av Edward Riedl (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:2974 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2974 av Edward Riedl M Olaglig yrkestrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vilka organisatoriska och arbetsmetodiska förbättringar som kan genomföras inom Polismyndigheten för att stävja olaglig yrkestrafik och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:JuU1

Motion 2019/20:2974 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2974 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2973 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2973 av Edward Riedl M Svarttaxi på nätet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmärksamma förmedlingen av svarttaxi via nätet i syfte att prioritera stävjandet av detta och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svarttaxi förmedlad


Utskottsberedning: 2019/20:JuU1

Motion 2019/20:2973 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2973 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2959 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2959 av Edward Riedl M Ytterligare skärpa straffen för olaga vapeninnehav Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ytterligare skärpa straffen för olaga vapeninnehav och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:JuU17

Motion 2019/20:2959 av Edward Riedl (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2959 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2957 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2957 av Edward Riedl M Ta hänsyn till avstånd i fördelning av polisresurser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att utreda hur mycket glesbygd fördyrar verksamheten i Polisregion Nord och sedan ersätta det på samma


Utskottsberedning: 2019/20:JuU1

Motion 2019/20:2957 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2957 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2956 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2956 av Edward Riedl M Rättsprocesser vid ekobrottsmål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över rättsprocesser om misstänkta ekobrott i syfte att förkorta handläggningstiden för dessa och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:JuU27

Motion 2019/20:2956 av Edward Riedl (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2956 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2945 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2945 av Edward Riedl M Stoppa stöldligorna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att aktivt arbeta för att stoppa utländska stöldligor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fler brott och stölder begås idag av utländska stöldligor.


Utskottsberedning: 2019/20:JuU1

Motion 2019/20:2945 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2945 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2944 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2944 av Edward Riedl M Skärpt straffpåföljd vid grova brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att skärpa straffpåföljden för grova våldsbrott och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är viktigt att straff står


Utskottsberedning: 2019/20:JuU26

Motion 2019/20:2944 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2944 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:2943 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2943 av Edward Riedl M Skärpt straffpåföljd vid försäljning av narkotika Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att skärpa straffen för försäljning av narkotika och tillkännager detta för regeringen. Motivering Droger


Utskottsberedning: 2019/20:JuU26

Motion 2019/20:2943 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2943 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:2942 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2942 av Edward Riedl M Skärpt straffpåföljd för våldtäkt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att skärpa minimistraffet och maxstraffet för våldtäkt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är viktigt att straff


Utskottsberedning: 2019/20:JuU26

Motion 2019/20:2942 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2942 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:2941 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2941 av Edward Riedl M Skärpt straff för övergrepp i rättssak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att skärpa straffet för övergrepp i rättssak och tillkännager detta för regeringen. Motivering Över tid har brottsligheten minskat


Utskottsberedning: 2019/20:JuU26

Motion 2019/20:2941 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2941 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2939 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2939 av Edward Riedl M Förstärkning av polisen i Norrland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att förstärka polisen i Norrland och tillkännager detta för regeringen. Motivering De flesta städerna och huvuddelen av


Utskottsberedning: 2019/20:JuU1

Motion 2019/20:2939 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2939 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:2938 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2938 av Edward Riedl M Förvara vapen i andras vapenskåp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förvara vapen i andras vapenskåp och tillkännager detta för regeringen. Motivering I dag är det ett brott mot vapenlagen att stadigvarande exempelvis


Utskottsberedning: 2019/20:JuU17

Motion 2019/20:2938 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2938 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:2937 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2937 av Edward Riedl M Nationellt tiggeriförbud Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett nationellt tiggeriförbud och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att utsatta medborgare från andra länder i EU försörjer sig på


Utskottsberedning: 2019/20:JuU25

Motion 2019/20:2937 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2937 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)