Dokument & lagar (400 träffar)

Motion 2012/13:C2 av Veronica Palm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:C2 av Veronica Palm m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:36 Snabbare betalningar S37000 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag om hur de små och medelstora företagens ställning


Utskottsberedning: 2012/13:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2012/13:C2 av Veronica Palm m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Fi8 av Per Bolund m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi8 av Per Bolund m.fl. MP med anledning av prop. 2012/13:39 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen MP021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2012/13:39 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom


Utskottsberedning: 2012/13:FiU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Fi8 av Per Bolund m.fl. (MP) (doc, 66 kB)

Motion 2012/13:Fi5 av Ulla Andersson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi5 av Ulla Andersson m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:39 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen V017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att riksdagen ska godkänna fördraget om stabilitet, samordning


Utskottsberedning: 2012/13:FiU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi5 av Ulla Andersson m.fl. (V) (doc, 64 kB)

Motion 2012/13:So8 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:So8 av Eva Olofsson m.fl. V med anledning av skr. 2012/13:44 Riksrevisionens rapport om det statliga tandvårdsstödet V016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om god tandhälsa för personer


Utskottsberedning: 2012/13:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:So8 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:Fi7 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi7 av Fredrik Olovsson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:39 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen S6000 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vad som bör beaktas


Utskottsberedning: 2012/13:FiU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi7 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) (doc, 67 kB)

Motion 2012/13:So7 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:So7 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:44 Riksrevisionens rapport om det statliga tandvårdsstödet S31003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att följa Riksrevisionens förslag till rekommendation


Utskottsberedning: 2012/13:SoU10
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 1 avslag, 4 bifall,

Motion 2012/13:So7 av Lena Hallengren m.fl. (S) (doc, 75 kB)

Motion 2012/13:Ju8 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju8 av Maria Ferm m.fl. MP med anledning av prop. 2012/13:45 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess MP020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa kravet i 4 kap. 10 a sista stycket rättegångsbalken att


Utskottsberedning: 2012/13:JuU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:Ju8 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 62 kB)

Motion 2012/13:Ju7 av Lena Olsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju7 av Lena Olsson m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:45 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess V015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2012/13:JuU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:Ju7 av Lena Olsson m.fl. (V) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:Ju6 av Morgan Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju6 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:45 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess S33004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att förkorta överklagandetiden från två månader till tre veckor för förvaltningsrättens och kammarrättens


Utskottsberedning: 2012/13:JuU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2012/13:Ju6 av Morgan Johansson m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:Fö4 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö4 av Mikael Jansson SD med anledning av skr. 2012/13:42 Riksrevisionens rapport om den nordiska stridsgruppen 2011 SD195 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör avsäga sig ytterligare deltagande i EU:s


Utskottsberedning: 2012/13:FöU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö4 av Mikael Jansson (SD) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:Fi6 av Sven-Olof Sällström och Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi6 av Sven-Olof Sällström och Johnny Skalin SD med anledning av prop. 2012/13:39 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen SD196 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2012/13:39 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning


Utskottsberedning: 2012/13:FiU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi6 av Sven-Olof Sällström och Johnny Skalin (SD) (doc, 62 kB)

Motion 2012/13:N10 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:N10 av Jonas Eriksson m.fl. MP med anledning av prop. 2012/13:46 Låneram för SAS AB MP019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om en låneram till SAS AB i Riksgälden om högst 749 miljoner kronor. Riksdagen begär att regeringen återkommer med ett förslag till


Utskottsberedning: 2012/13:NU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:N10 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (doc, 64 kB)

Motion 2012/13:U6 av Hans Linde m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:U6 av Hans Linde m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:41 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF V014 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2012/13:41 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan


Utskottsberedning: 2012/13:UFöU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:U6 av Hans Linde m.fl. (V) (doc, 78 kB)

Motion 2012/13:U7 av Julia Kronlid och Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:U7 av Julia Kronlid och Mikael Jansson SD med anledning av prop. 2012/13:41 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF SD328 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 785 personer


Utskottsberedning: 2012/13:UFöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:U7 av Julia Kronlid och Mikael Jansson (SD) (doc, 64 kB)

Motion 2012/13:Sk6 av Leif Jakobsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk6 av Leif Jakobsson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:34 Personalliggare för tvätteribranschen S20003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen senast den 31 mars 2013 återkommer med ett förslag om personalliggare och oannonserade kontrollbesök inom byggbranschen.


Utskottsberedning: 2012/13:SkU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2012/13:Sk6 av Leif Jakobsson m.fl. (S) (doc, 64 kB)

Motion 2012/13:Sk5 av Jacob Johnson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk5 av Jacob Johnson m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:34 Personalliggare för tvätteribranschen Förslag till riksdagsbeslut 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med ett lagförslag som innebär krav på personalliggare och oannonserade kontrollbesök


Utskottsberedning: 2012/13:SkU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2012/13:Sk5 av Jacob Johnson m.fl. (V) (doc, 63 kB)

Motion 2012/13:Ju3 av Morgan Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju3 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:38 En ny tidbegränsad vapenamnesti S33003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vapenamnestin ska gälla i sex månader. Motivering Regeringen beskriver


Utskottsberedning: 2012/13:JuU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ju3 av Morgan Johansson m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:Ub3 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub3 av Rossana Dinamarca m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:30 Forskning och innovation V010 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Ökad jämställdhet för högre kvalitet 3 4 Resursfördelningssystemet 5 4.1 Externa medel 5 4.2 Publicering och citering 6 4.3 Ett


Utskottsberedning: 2012/13:UbU3
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2012/13:Ub3 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (doc, 123 kB)

Motion 2012/13:T8 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:T8 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem S11004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till statlig planeringsram på 522 miljarder kronor för transportinfrastruktur för perioden 20142025.


Utskottsberedning: 2012/13:SkU19 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 25 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:T8 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 126 kB)

Motion 2012/13:N8 av Kent Persson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:N8 av Kent Persson m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:21 Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem V009 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om övergripande mål för FoU. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2012/13:NU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:N8 av Kent Persson m.fl. (V) (doc, 73 kB)