Dokument & lagar (400 träffar)

Motion 2012/13:Ub516 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub516 av Jabar Amin m.fl. MP Bedömning för lärande MP1101 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att all bedömning fram till slutbetyg ska syfta till att främja elevens lärande och kunskapsutveckling. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2012/13:UbU7 2012/13:UbU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2012/13:Ub516 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 76 kB)

Motion 2012/13:Ub515 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub515 av Tina Ehn m.fl. MP Sänkt åldersgräns för rätt till studiemedel vid studier på folkhögskola MP1608 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att låta studiemedel för studier vid folkhögskola


Utskottsberedning: 2012/13:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub515 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:Ub510 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub510 av Jabar Amin m.fl. MP Utgiftsområde 15 Studiestöd och 16 Utbildning och universitetsforskning MP1028 1 Sammanfattning Sverige behöver ett starkt utbildningsväsende med fokus på kvalitet och som präglas av öppna dörrar. Miljöpartiet de gröna kan inte acceptera en utveckling där ojämlikheten


Utskottsberedning: 2012/13:UbU1 2012/13:UbU2 2012/13:UbU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:Ub510 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 173 kB)

Motion 2012/13:Ub498 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub498 av Ibrahim Baylan m.fl. S Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning S22007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen för 2013 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt tabell


Utskottsberedning: 2012/13:UbU1 2012/13:UbU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:Ub498 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 109 kB)

Motion 2012/13:Ub497 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub497 av Ibrahim Baylan m.fl. S Utgiftsområde 15 Studistöd S22006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt tabell 1 i motionen. Riksdagen bemyndigar regeringen att under


Utskottsberedning: 2012/13:UbU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Ub497 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 64 kB)

Motion 2012/13:Ub496 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub496 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för högre utbildning S22005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2012/13:SfU1 2012/13:UbU1 2012/13:UbU10 2012/13:UbU8
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2012/13:Ub496 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 98 kB)

Motion 2012/13:Ub495 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub495 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för vuxenutbildningen S22004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vuxenutbildningens uppdrag och styrkor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2012/13:UbU1 2012/13:UbU10 2012/13:UbU9
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2012/13:Ub495 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 84 kB)

Motion 2012/13:Ub494 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub494 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för gymnasieskolan S22003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra eleverna rustade för att möta framtiden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2012/13:UbU1 2012/13:UbU6 2012/13:UbU7 2012/13:UbU8
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 23 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:Ub494 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 114 kB)

Motion 2012/13:Ub477 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub477 av Rossana Dinamarca m.fl. V Stärk yrkesutbildningarna V513 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att yrkesprogrammen ska ge grundläggande högskolebehörighet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2012/13:AU2 2012/13:FiU32 2012/13:UbU6
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:Ub477 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (doc, 70 kB)

Motion 2012/13:Ub466 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub466 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för förskolan S22001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett kvalitetsprogram för förskolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2012/13:FiU3 2012/13:UbU1 2012/13:UbU4
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2012/13:Ub466 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 76 kB)

Motion 2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för grundskolan S22002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en modern kunskapsskola för alla Sveriges främsta konkurrensfördel. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2012/13:FiU3 2012/13:KrU5 2012/13:UbU1 2012/13:UbU5 2012/13:UbU7 2013/14:UbU12
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 35 avslag

Motion 2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 125 kB)

Motion 2012/13:Ub392 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub392 av Richard Jomshof m.fl. SD Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning SD266 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1 Anslagsförslag


Utskottsberedning: 2012/13:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub392 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (doc, 170 kB)

Motion 2012/13:Ub391 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub391 av Richard Jomshof m.fl. SD Utgiftsområde 15 Studiestöd SD265 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1 Anslagsförslag 2013 för utgiftsområde 15 Studiestöd Tusental


Utskottsberedning: 2012/13:UbU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub391 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (doc, 68 kB)

Motion 2012/13:Ub389 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub389 av Rossana Dinamarca m.fl. V Förskola och fritidshem 1 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Barns behov ska gå före vinstintressen 2 4 Kommunala förskoleavtal 3 5 Mer förskola till fler barn 4 6 Barnomsorg på kvällar, nätter och helger 4 7 Säkrare fritidshem


Utskottsberedning: 2012/13:UbU1 2012/13:UbU4 2012/13:UbU7
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2012/13:Ub389 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (doc, 81 kB)

Motion 2012/13:Ub386 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub386 av Peter Rådberg m.fl. MP Utvidgad rätt till modersmål MP3103 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utöka rätten till modersmålsundervisning till hela grundskoletiden. Motivering I grundskoleförordningen


Utskottsberedning: 2012/13:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub386 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Ub256 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub256 av Rossana Dinamarca m.fl. V Anställning som doktorand V512 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett förslag om en ändring av högskoleförordningen som innebär att samtliga som


Utskottsberedning: 2012/13:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub256 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (doc, 60 kB)

Motion 2012/13:Ub255 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub255 av Rossana Dinamarca m.fl. V Högskolan V511 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att resurstilldelningssystemet för högskolans grundutbildning bör ändras så att alla heltidsstudenter garanteras minst nio timmar


Utskottsberedning: 2012/13:UbU1 2012/13:UbU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:Ub255 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (doc, 65 kB)

Motion 2012/13:Ub212 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub212 av Rossana Dinamarca m.fl. V Jämställdhet i skolan 1 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att feministiskt självförsvar bör erbjudas alla flickor från årskurs 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2012/13:UbU1 2012/13:UbU7 2012/13:UbU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:Ub212 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (doc, 70 kB)

Motion 2012/13:Ub211 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub211 av Rossana Dinamarca m.fl. V Bättre förutsättningar för lärande V518 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Skolverket i uppdrag att utreda ett inrättande av en läromedelsmärkning à la Svanen för de läromedel


Utskottsberedning: 2012/13:UbU5 2012/13:UbU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:Ub211 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (doc, 70 kB)

Motion 2012/13:Ub209 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub209 av Rossana Dinamarca m.fl. V Gymnasieskolan Förslag till riksdagsbeslut 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 En gymnasieskola för alla 2 4 Kunskaper för arbete, samhällsliv och fortsatta studier 2 5 Behörighet till gymnasieskolan 4 6 Estetisk verksamhet 4


Utskottsberedning: 2012/13:UbU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:Ub209 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (doc, 71 kB)