Dokument & lagar (48 träffar)

Motion 2012/13:So20 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:So20 av Eva Olofsson m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården 1 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Regeringens förslag 4 5 Tidig upptäckt och tidiga insatser 4 6 Delat ansvar 4


Utskottsberedning: 2012/13:SoU18 2013/14:JuU15
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2012/13:So20 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 113 kB)

Motion 2012/13:Ju24 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju24 av Maria Ferm m.fl. MP med anledning av prop. 2012/13:115 En ny kameraövervakningslag MP035 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om krav på tillstånd för kameraövervakning i butiker, alla allmänna transportmedel


Utskottsberedning: 2012/13:JuU22
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:Ju24 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 62 kB)

Motion 2012/13:Ju22 av Morgan Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju22 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:115 En ny kameraövervakningslag S33006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kameraövervakning på platser som allmänheten har tillträde till. Riksdagen


Utskottsberedning: 2012/13:JuU22
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:Ju22 av Morgan Johansson m.fl. (S) (doc, 62 kB)

Motion 2012/13:Ju21 av Lena Olsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju21 av Lena Olsson m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:115 En ny kameraövervakningslag V033 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att anta 10 kameraövervakningslagen med den ändringen att p. 6 i paragrafen utgår. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2012/13:JuU22
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:Ju21 av Lena Olsson m.fl. (V) (doc, 60 kB)

Motion 2012/13:Ju16 av Lena Olsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju16 av Lena Olsson m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:111 En skärpt sexualbrottslagstiftning V026 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med ett förslag i enlighet med det alternativa lagförslag som 2008 års sexualbrottsutredning lade


Utskottsberedning: 2012/13:JuU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ju16 av Lena Olsson m.fl. (V) (doc, 76 kB)

Motion 2012/13:Ju17 av Morgan Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju17 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:111 En skärpt sexualbrottslagstiftning S33005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett målsägandebiträde bör komma in i processen redan när anmälan


Utskottsberedning: 2012/13:JuU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Ju17 av Morgan Johansson m.fl. (S) (doc, 64 kB)

Motion 2012/13:Ju11 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju11 av Maria Ferm m.fl. MP med anledning av prop. 2012/13:69 Kränkande fotografering MP030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den föreslagna lagstiftningen i 4 kap. brottsbalken ska ges en tidsbegränsad giltighet


Utskottsberedning: 2012/13:JuU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ju11 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Ju9 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju9 av Maria Ferm m.fl. MP med anledning av skr. 2012/13:47 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2011 MP024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2012/13:JuU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:Ju9 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 60 kB)

Motion 2012/13:Ju8 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju8 av Maria Ferm m.fl. MP med anledning av prop. 2012/13:45 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess MP020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa kravet i 4 kap. 10 a sista stycket rättegångsbalken att


Utskottsberedning: 2012/13:JuU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:Ju8 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 62 kB)

Motion 2012/13:Ju7 av Lena Olsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju7 av Lena Olsson m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:45 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess V015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2012/13:JuU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:Ju7 av Lena Olsson m.fl. (V) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:Ju6 av Morgan Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju6 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:45 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess S33004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att förkorta överklagandetiden från två månader till tre veckor för förvaltningsrättens och kammarrättens


Utskottsberedning: 2012/13:JuU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2012/13:Ju6 av Morgan Johansson m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:Ju3 av Morgan Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju3 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:38 En ny tidbegränsad vapenamnesti S33003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vapenamnestin ska gälla i sex månader. Motivering Regeringen beskriver


Utskottsberedning: 2012/13:JuU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ju3 av Morgan Johansson m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:Ju311 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju311 av Kent Ekeroth SD Sänkt straffmyndighetsålder SD188 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att straffmyndighetsåldern bör sänkas från 15 år till 13 år. Motivering 1 kap. 6 BrB reglerar den s.k. straffmyndighetsåldern


Utskottsberedning: 2012/13:JuU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ju311 av Kent Ekeroth (SD) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. MP All kärlek är bra kärlek MP2404 1 Sammanfattning Alla människor är födda fria och jämlika, men inte nödvändigtvis lika. För Miljöpartiet de gröna är det fullkomligt självklart att alla människors lika värde oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionsnedsättning,


Utskottsberedning: 2012/13:AU1 2012/13:CU8 2012/13:JuU1 2012/13:KrU10 2012/13:KrU5 2012/13:KU1 2012/13:SfU1 2012/13:SfU2 2012/13:SfU7 2012/13:SoU1 2012/13:SoU11 2012/13:SoU12 2012/13:SoU13 2012/13:SoU24 2012/13:SoU6 2012/13:UbU7 2012/13:UbU8 2012/13:UU10 2012/13:UU15 2012/13:UU2 2013/14:KU23
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 154 kB)

Motion 2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. S Utgiftsområde 8 Migration S34001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett gemensamt europeiskt asylsystem. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2012/13:CU8 2012/13:SfU2 2012/13:SfU7 2012/13:SoU1 2013/14:JuU14
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 103 kB)

Motion 2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund, fritid S24001 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Motivering 6 Våra förslag, sammanfattning 6 Inledning 7 En bra kulturpolitik skapar ett kreativt Sverige 7 Kunskap och arbete


Utskottsberedning: 2012/13:AU2 2012/13:KrU1 2012/13:KrU10 2012/13:KrU11 2012/13:KrU3 2012/13:KrU5 2012/13:KrU6 2012/13:KrU7 2012/13:KrU8 2012/13:KrU9 2012/13:SkU16 2012/13:UbU6 2012/13:UbU7 2012/13:UbU8 2013/14:JuU14 2013/14:KU28
Riksdagsbeslut (45 yrkanden): 44 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) (doc, 213 kB)

Motion 2012/13:Ju403 av Agneta Börjesson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju403 av Agneta Börjesson m.fl. MP En kriminalvård för ett tryggare Sverige MP1301 1. Sammanfattning Varje år döms över 100 000 personer för brott i Sverige. Varje gång en av dessa återfaller i brottslighet är ett misslyckande. På samma sätt är det ett misslyckande varje gång en ny person


Utskottsberedning: 2012/13:AU8 2012/13:JuU1 2012/13:JuU12 2012/13:JuU13 2012/13:SoU11 2013/14:JuU14
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2012/13:Ju403 av Agneta Börjesson m.fl. (MP) (doc, 104 kB)

Motion 2012/13:Ju371 av Kent Ekeroth och Mattias Karlsson (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju371 av Kent Ekeroth och Mattias Karlsson SD Offentligt register över dömda pedofiler SD190 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett offentligt register över dömda pedofiler med hög återfallsrisk. Riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:JuU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Ju371 av Kent Ekeroth och Mattias Karlsson (SD) (doc, 49 kB)

Motion 2012/13:Ju370 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju370 av Kent Ekeroth SD Utlämning av abonnemangsuppgifter SD191 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det vid utlämning av abonnemangsuppgifter från operatörer till brottsbekämpande myndigheter vid misstanke om


Utskottsberedning: 2013/14:JuU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ju370 av Kent Ekeroth (SD) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Sk400 av Leif Jakobsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk400 av Leif Jakobsson m.fl. S Bekämpa skattefusk, ekobrott och illojal konkurrens S23001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast ska återkomma med förslag till lagstiftning om effektivare penningtvättsbekämpning.1


Utskottsberedning: 2012/13:JuU10 2012/13:SkU20
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2012/13:Sk400 av Leif Jakobsson m.fl. (S) (doc, 75 kB)
Paginering