Dokument & lagar (92 träffar)

Motion 2012/13:Ub21 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub21 av Rossana Dinamarca m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:163 Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2012/13:163. Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2013/14:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub21 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Ub19 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub19 av Rossana Dinamarca m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:152 Studiemedel i en globaliserad värld V046 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det inte ska införas ett enhetligt studiemedelsbelopp för studier


Utskottsberedning: 2013/14:UbU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub19 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:Ub18 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub18 av Jabar Amin m.fl. MP med anledning av prop. 2012/13:136 Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m. MP039 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att s.k. förstelärare i stället bör kallas utvecklingslärare. Riksdagen


Utskottsberedning: 2012/13:UbU15
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2012/13:Ub18 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 71 kB)

Motion 2012/13:Ub17 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub17 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:136 Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m. S22010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lektorstjänsternas vetenskapliga inriktning. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2012/13:UbU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:Ub17 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:Ub14 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub14 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:121 Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens prövningar av ansökningar från enskilda som vill bli skolhuvudmän S22009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2012/13:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub14 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:Ub15 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub15 av Rossana Dinamarca m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:136 Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m. V031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att karriärreformen även ska omfatta såväl förskollärare som


Utskottsberedning: 2012/13:UbU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:Ub15 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (doc, 63 kB)

Motion 2012/13:Ub12 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub12 av Rossana Dinamarca m.fl. V med anledning av skr. 2012/13:121 Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens prövningar av ansökningar från enskilda som vill bli skolhuvudmän V032 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2012/13:UbU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:Ub12 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (doc, 80 kB)

Motion 2012/13:Ub11 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub11 av Jabar Amin m.fl. MP med anledning av prop. 2012/13:64 Utökad undervisningstid i matematik MP028 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att antalet undervisningstimmar i bild, musik och slöjd inte minskar


Utskottsberedning: 2012/13:UbU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Ub11 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Ub10 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub10 av Rossana Dinamarca m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:64 Utökad undervisningstid i matematik V023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sätta in åtgärder i tidiga åldrar för att inte bristande kunskaper


Utskottsberedning: 2012/13:UbU16
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:Ub10 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Ub8 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub8 av Christina Höj Larsen m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:58 Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd V019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till ändringar i polislagen i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2012/13:UbU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:Ub8 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:Ub7 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub7 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av prop. 2012/13:58 Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd SD199 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2012/13:58. Motivering Sverigedemokraterna yrkar avslag på den av regeringen föreslagna


Utskottsberedning: 2012/13:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub7 av Björn Söder m.fl. (SD) (doc, 60 kB)

Motion 2012/13:Ub3 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub3 av Rossana Dinamarca m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:30 Forskning och innovation V010 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Ökad jämställdhet för högre kvalitet 3 4 Resursfördelningssystemet 5 4.1 Externa medel 5 4.2 Publicering och citering 6 4.3 Ett


Utskottsberedning: 2012/13:UbU3
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2012/13:Ub3 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (doc, 123 kB)

Motion 2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:30 Forskning och innovation S22008 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 5 Utbildning, forskning och innovation i samhällets och människornas tjänst 5 Sammanfattande kritik av


Utskottsberedning: 2012/13:UbU1 2012/13:UbU3
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): 40 avslag

Motion 2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 227 kB)

Motion 2012/13:Ub515 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub515 av Tina Ehn m.fl. MP Sänkt åldersgräns för rätt till studiemedel vid studier på folkhögskola MP1608 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att låta studiemedel för studier vid folkhögskola


Utskottsberedning: 2012/13:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub515 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:Ub510 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub510 av Jabar Amin m.fl. MP Utgiftsområde 15 Studiestöd och 16 Utbildning och universitetsforskning MP1028 1 Sammanfattning Sverige behöver ett starkt utbildningsväsende med fokus på kvalitet och som präglas av öppna dörrar. Miljöpartiet de gröna kan inte acceptera en utveckling där ojämlikheten


Utskottsberedning: 2012/13:UbU1 2012/13:UbU2 2012/13:UbU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:Ub510 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 173 kB)

Motion 2012/13:Ub498 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub498 av Ibrahim Baylan m.fl. S Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning S22007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen för 2013 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt tabell


Utskottsberedning: 2012/13:UbU1 2012/13:UbU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:Ub498 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 109 kB)

Motion 2012/13:Ub497 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub497 av Ibrahim Baylan m.fl. S Utgiftsområde 15 Studistöd S22006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt tabell 1 i motionen. Riksdagen bemyndigar regeringen att under


Utskottsberedning: 2012/13:UbU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Ub497 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 64 kB)

Motion 2012/13:Ub496 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub496 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för högre utbildning S22005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2012/13:SfU1 2012/13:UbU1 2012/13:UbU10 2012/13:UbU8
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2012/13:Ub496 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 98 kB)

Motion 2012/13:Ub495 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub495 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för vuxenutbildningen S22004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vuxenutbildningens uppdrag och styrkor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2012/13:UbU1 2012/13:UbU10 2012/13:UbU9
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2012/13:Ub495 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 84 kB)

Motion 2012/13:Ub494 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub494 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för gymnasieskolan S22003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra eleverna rustade för att möta framtiden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2012/13:UbU1 2012/13:UbU6 2012/13:UbU7 2012/13:UbU8
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 23 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:Ub494 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 114 kB)