Dokument & lagar (2 träffar)

Motion 2007/08:A381 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:A381 av Lars Ohly m.fl. v Minskad arbetsrelaterad ohälsa v709 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Problemens uppkomst 5 5 Ett förändrat arbetsliv 6 6 En arbetsplatsförankrad strategi för minskad ohälsa 7 7 En utvecklad arbetsmiljölagstiftning 8


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2007/08:AU5 2007/08:SfU1 2007/08:UbU9 2008/09:AU7 2008/09:AU9
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 27 avslag, 1 bifall,

Motion 2007/08:A381 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 126 kB)

Motion 2007/08:A344 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:A344 av Lars Ohly m.fl. v Arbetsrätt v703 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Arbetsrätten behöver förstärkas 4 4 Borgerliga hot mot tryggheten 4 5 Stärkt skydd för visstidsanställda 5 5.1 Nya regler om tidsbegränsad anställning 7 5.2 Företrädesrätt till återanställning 8


Utskottsberedning: 2007/08:AU5 2007/08:AU7 2007/08:SfU4 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 25 avslag, 1 bifall,

Motion 2007/08:A344 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 117 kB)