Dokument & lagar (199 träffar)

Motion 2007/08:A410 av Margareta Cederfelt och Eliza Roszkowska Öberg (m)

Motion till riksdagen 2007/08:A410 av Margareta Cederfelt och Eliza Roszkowska Öberg m Turordningsreglerna i LAS för mindre företag m1409 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om turordningsreglerna för mindre företag. Motivering För att stimulera


Utskottsberedning: 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A410 av Margareta Cederfelt och Eliza Roszkowska Öberg (m) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:A409 av Ulf Holm och Mikaela Valtersson (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:A409 av Ulf Holm och Mikaela Valtersson mp Mansrollen mp329 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att arbeta mot den schabloniserade bilden av mannen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2007/08:AU7 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2007/08:A409 av Ulf Holm och Mikaela Valtersson (mp) (doc, 62 kB)

Motion 2007/08:A408 av Mehmet Kaplan (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:A408 av Mehmet Kaplan mp Diskriminering av unga mp330 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om diskriminering av unga. Motivering Regeringen måste inkludera skydd mot att unga människor diskrimineras i den kommande lagstiftningen


Utskottsberedning: 2007/08:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A408 av Mehmet Kaplan (mp) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:A407 av Christopher Ödmann och Karla López (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:A407 av Christopher Ödmann och Karla López mp Stärkt deltidsarbete mp306 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att stärka deltidsarbetet. Motivering När nu regeringen driver igenom att antalet


Utskottsberedning: 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A407 av Christopher Ödmann och Karla López (mp) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:A406 av Karla López och Christopher Ödmann (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:A406 av Karla López och Christopher Ödmann mp Inför 35-timmars arbetsvecka mp312 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sänka den lagstadgade normalarbetstiden till 35 timmar i veckan. Motivering Delaktighet i


Utskottsberedning: 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A406 av Karla López och Christopher Ödmann (mp) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:A405 av Leif Jakobsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A405 av Leif Jakobsson m.fl. s Flyktingpolitik och integration s13076 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kommunernas skyldighet att ta emot flyktingar och deras anhöriga. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2007/08:SfU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2007/08:A405 av Leif Jakobsson m.fl. (s) (doc, 58 kB)

Motion 2007/08:A401 av Karla López m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:A401 av Karla López m.fl. mp Utredning om diskriminering mp316 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en utredning av den samhällsekonomiska kostnaden för diskriminering i alla dess olika former. Motivering


Utskottsberedning: 2007/08:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A401 av Karla López m.fl. (mp) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:A399 av Ulf Holm (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:A399 av Ulf Holm mp Socialt företagande som resurs inom arbetsmarknadspolitiken mp328 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hur socialt företagande kan vara en resurs inom arbetsmarknadspolitiken och hur kompetensen


Utskottsberedning: 2007/08:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A399 av Ulf Holm (mp) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:A395 av Per Svedberg (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A395 av Per Svedberg s Ekonomiska villkor för familjehem s28057 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för dem som bedriver familjehemsverksamhet. Motivering Barn och ungdomar


Utskottsberedning: 2007/08:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A395 av Per Svedberg (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:U304 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:U304 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson fp Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation fp1253 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 5 Könsneutral äktenskapsbalk 5 Lika villkor i samhället 6 Offentlig sektor 6 Skolan och högskolan 6 Stöd till


Utskottsberedning: 2007/08:AU7 2007/08:CU15 2007/08:CU6 2007/08:JuSoU1 2007/08:JuU1 2007/08:JuU12 2007/08:KrU7 2007/08:KU11 2007/08:KU15 2007/08:SfU6 2007/08:SoU11 2007/08:UbU11 2007/08:UU10 2007/08:UU2 2007/08:UU6 2007/08:UU9 2008/09:JuU20 2008/09:KU13 2008/09:SoU13 2008/09:SoU8
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 34 avslag

Motion 2007/08:U304 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson (fp) (doc, 98 kB)

Motion 2007/08:C371 av Jan Lindholm och Karla López (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:C371 av Jan Lindholm och Karla López mp Grön bostadspolitik för solidaritet och långsiktighet mp709 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om riksdagens bostadspolitiska mål. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2007/08:AU7 2007/08:CU1 2007/08:CU11 2007/08:CU18 2007/08:CU19 2007/08:FiU7 2007/08:NU11 2007/08:SkU19 2007/08:SoU1
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2007/08:C371 av Jan Lindholm och Karla López (mp) (doc, 80 kB)

Motion 2007/08:A404 av Anders Ygeman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A404 av Anders Ygeman m.fl. s Arbetsmarknad och utbildning i ett storstadsperspektiv s14032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av arbetsmarknadspolitiska åtgärder och samverkan över de traditionella organisations-


Utskottsberedning: 2007/08:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A404 av Anders Ygeman m.fl. (s) (doc, 49 kB)

Motion 2007/08:A396 av Mats Gerdau (m)

Motion till riksdagen 2007/08:A396 av Mats Gerdau m Det goda arbetet m1750 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det goda arbetet. Motivering Regeringen har vidtagit en rad utomordentligt bra åtgärder för att stärka närvaron på arbetsmarknaden.


Utskottsberedning: 2008/09:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A396 av Mats Gerdau (m) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:A393 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

Motion till riksdagen 2007/08:A393 av Ulrika Karlsson i Uppsala m Proportionalitetsprincip vid fackliga stridsåtgärder m1716 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om proportionalitetsprincip vid fackliga stridsåtgärder. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:A393 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:A390 av Christin Hagberg (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A390 av Christin Hagberg s Kompetens- och vidareutbildning s80148 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om översyn av ekonomiska möjligheter till kompetens- och vidareutbildning. Motivering Att ge alla människor möjlighet


Utskottsberedning: 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A390 av Christin Hagberg (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:A388 av Hans Backman m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:A388 av Hans Backman m.fl. fp Införande av individuella kompetenskonton fp1335 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa individuella kompetenskonton. Motivering Arbetslivet kräver ständig utveckling. Det


Utskottsberedning: 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A388 av Hans Backman m.fl. (fp) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:A387 av Karin Pilsäter (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:A387 av Karin Pilsäter fp Rättvisare löner med förenkling för företagen fp1571 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa jämställdhetslagens krav på handlingsplaner för löner. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2007/08:AU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:A387 av Karin Pilsäter (fp) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:A385 av Ulf Holm (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:A385 av Ulf Holm mp Ensamarbete mp313 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag för att begränsa möjligheterna till ensamarbete i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering Trots att mycket har gjorts när det gäller att i föreskrifter och lagar


Utskottsberedning: 2008/09:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A385 av Ulf Holm (mp) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:A382 av Thomas Bodström (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A382 av Thomas Bodström s Straffavgift i avsaknad av jämställdhetsplan s43091 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om straffavgift vid avsaknad av jämställdhetsplan. Motivering Enligt jämställdhetslagen ska arbetsgivaren


Utskottsberedning: 2007/08:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A382 av Thomas Bodström (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:A378 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A378 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. s Förstärkning av företagshälsovården s80038 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behoven inom företagshälsovården. Motivering Behovet av utbildad personal inom företagshälsovården


Utskottsberedning: 2008/09:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A378 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (s) (doc, 40 kB)