Dokument & lagar (272 träffar)

Motion 2007/08:A393 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

Motion till riksdagen 2007/08:A393 av Ulrika Karlsson i Uppsala m Proportionalitetsprincip vid fackliga stridsåtgärder m1716 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om proportionalitetsprincip vid fackliga stridsåtgärder. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:A393 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:A390 av Christin Hagberg (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A390 av Christin Hagberg s Kompetens- och vidareutbildning s80148 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om översyn av ekonomiska möjligheter till kompetens- och vidareutbildning. Motivering Att ge alla människor möjlighet


Utskottsberedning: 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A390 av Christin Hagberg (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:A388 av Hans Backman m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:A388 av Hans Backman m.fl. fp Införande av individuella kompetenskonton fp1335 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa individuella kompetenskonton. Motivering Arbetslivet kräver ständig utveckling. Det


Utskottsberedning: 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A388 av Hans Backman m.fl. (fp) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:A387 av Karin Pilsäter (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:A387 av Karin Pilsäter fp Rättvisare löner med förenkling för företagen fp1571 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa jämställdhetslagens krav på handlingsplaner för löner. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2007/08:AU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:A387 av Karin Pilsäter (fp) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:A386 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:A386 av Ulf Holm m.fl. mp Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv mp304 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 13 Arbetsmarknad enligt uppställning: Anslag nr Anslagsförändring miljoner


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2007/08:KU13
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2007/08:A386 av Ulf Holm m.fl. (mp) (doc, 109 kB)

Motion 2007/08:A385 av Ulf Holm (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:A385 av Ulf Holm mp Ensamarbete mp313 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag för att begränsa möjligheterna till ensamarbete i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering Trots att mycket har gjorts när det gäller att i föreskrifter och lagar


Utskottsberedning: 2008/09:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A385 av Ulf Holm (mp) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:A384 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp, mp, c, v)

Motion till riksdagen 2007/08:A384 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp, mp, c, v Arbetsmarknadsfrågor rörande homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter fp1440 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagen om förbud mot diskriminering


Utskottsberedning: 2007/08:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A384 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp, mp, c, v) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:A382 av Thomas Bodström (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A382 av Thomas Bodström s Straffavgift i avsaknad av jämställdhetsplan s43091 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om straffavgift vid avsaknad av jämställdhetsplan. Motivering Enligt jämställdhetslagen ska arbetsgivaren


Utskottsberedning: 2007/08:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A382 av Thomas Bodström (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:A381 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:A381 av Lars Ohly m.fl. v Minskad arbetsrelaterad ohälsa v709 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Problemens uppkomst 5 5 Ett förändrat arbetsliv 6 6 En arbetsplatsförankrad strategi för minskad ohälsa 7 7 En utvecklad arbetsmiljölagstiftning 8


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2007/08:AU5 2007/08:SfU1 2007/08:UbU9 2008/09:AU7 2008/09:AU9
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 27 avslag, 1 bifall,

Motion 2007/08:A381 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 126 kB)

Motion 2007/08:A380 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:A380 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad v701 1 Sammanfattning Vänsterpartiet anser att regeringens inriktning av integrationspolitiken är mycket problematisk. Det saknas insatser för att stärka möjligheterna på arbetsmarknaden för nyanlända och personer med utländsk bakgrund,


Utskottsberedning: 2007/08:AU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2007/08:A380 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 167 kB)

Motion 2007/08:A379 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:A379 av Lars Ohly m.fl. v Arbetstider v706 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagen om anställningsskydd bör ändras för att garantera rätt till heltid. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2007/08:A379 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 65 kB)

Motion 2007/08:A378 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A378 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. s Förstärkning av företagshälsovården s80038 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behoven inom företagshälsovården. Motivering Behovet av utbildad personal inom företagshälsovården


Utskottsberedning: 2008/09:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A378 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:A369 av Gunnar Sandberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A369 av Gunnar Sandberg m.fl. s Uppdatering av skyddsombudsregistret s17000 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om uppdatering av skyddsombudsregistret samt om utbildning av skyddsombud. Motivering Enligt 10 i arbetsmiljöförordningen


Utskottsberedning: 2008/09:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A369 av Gunnar Sandberg m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:A367 av Christina Zedell och Agneta Gille (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A367 av Christina Zedell och Agneta Gille s Rätt till heltid s14034 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten till heltid. Motivering Rätten till heltid är fortfarande en önskedröm för det stora flertalet som jobbar


Utskottsberedning: 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A367 av Christina Zedell och Agneta Gille (s) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:A365 av Birgitta Ohlsson (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:A365 av Birgitta Ohlsson fp Undantag i LAS för svenska biståndsorganisationer fp1404 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett undantag i LAS för svenska humanitära organisationer och biståndsorganisationer


Utskottsberedning: 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A365 av Birgitta Ohlsson (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:A364 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:A364 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp Lesbiska och bisexuella invandrarkvinnor fp1406 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om forskning om lesbiska och bisexuella invandrarkvinnors livsvillkor. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2007/08:AU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:A364 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:A363 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A363 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa s Företagshälsovård som omfattar alla och som regleras i lag och kollektivavtal s27076 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av företagshälsovård. Motivering Att förebygga


Utskottsberedning: 2008/09:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A363 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:A361 av Alf Eriksson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A361 av Alf Eriksson m.fl. s Arbetsmiljöpolitik s27077 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en internationell arbetsmarknad. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regionala


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2008/09:AU7 2008/09:AU9
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2007/08:A361 av Alf Eriksson m.fl. (s) (doc, 46 kB)

Motion 2007/08:A360 av Yilmaz Kerimo (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A360 av Yilmaz Kerimo s Fritidspolitikers uppdrag ska jämställas med arbete och vara semestergrundande s14005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ledighet vid politiska uppdrag. Motivering Det finns över 40 000


Utskottsberedning: 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A360 av Yilmaz Kerimo (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:A357 av Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:A357 av Barbro Westerholm fp Åtgärder mot äldrediskriminering och negativ särbehandling av äldre fp1239 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en vidgad lagstiftning mot åldersdiskriminering och negativ särbehandling


Utskottsberedning: 2007/08:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A357 av Barbro Westerholm (fp) (doc, 44 kB)