Dokument & lagar (272 träffar)

Motion 2007/08:A358 av Hans Rothenberg och Margareta Cederfelt (m)

Motion till riksdagen 2007/08:A358 av Hans Rothenberg och Margareta Cederfelt m Införande av en tröskelbestämmelse i 19 a MBL m1430 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att införa en tröskelbestämmelse i 19 a MBL. Motivering Svenska


Utskottsberedning: 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A358 av Hans Rothenberg och Margareta Cederfelt (m) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:A354 av Åsa Lindestam (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A354 av Åsa Lindestam s Utbildning av skyddsombud s27042 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av kontinuerlig utbildning till skyddsombud. Motivering Skyddsombuden har en nyckelroll i arbetsmiljöarbetet.


Utskottsberedning: 2008/09:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A354 av Åsa Lindestam (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:A350 av Helena Rivière (m)

Motion till riksdagen 2007/08:A350 av Helena Rivière m Bemanningsbranschens affärsidé är matchning m1362 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bemanningsföretag. Motivering Bemanningsbranschens affärsidé är att koppla ihop människor som söker


Utskottsberedning: 2007/08:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A350 av Helena Rivière (m) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:A341 av Tina Acketoft och Ulf Nilsson (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:A341 av Tina Acketoft och Ulf Nilsson fp Rätt till ersättning för jobbsökande inom EU fp1468 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning för en utvidgning av rätten till jobbsökarresa och flyttbidrag att gälla


Utskottsberedning: 2007/08:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A341 av Tina Acketoft och Ulf Nilsson (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:A319 av Hans Rothenberg och Maria Plass (m)

Motion till riksdagen 2007/08:A319 av Hans Rothenberg och Maria Plass m Egenanställning m1434 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av hur människor som är egenanställda kan inkluderas i de olika försäkringssystemen. Motivering


Utskottsberedning: 2007/08:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A319 av Hans Rothenberg och Maria Plass (m) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:A314 av Lena Hallengren (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A314 av Lena Hallengren s Stöd till dem som inte fyllt 20 år och som är utan jobb s27074 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd till dem som inte fyllt 20 år och som är utan jobb. Motivering Föräldrar är försörjningsskyldiga


Utskottsberedning: 2007/08:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A314 av Lena Hallengren (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:A304 av Hillevi Larsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A304 av Hillevi Larsson s Inrättande av äldreombudsman s26048 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inrättande av en äldreombudsman. Motivering Ombudsmännen Barnombudsmannen och Diskrimineringsombudsmännen fyller


Utskottsberedning: 2007/08:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A304 av Hillevi Larsson (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:A295 av Kerstin Haglö m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A295 av Kerstin Haglö m.fl. s Turordningsregler s27068 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om turordningsreglerna. Motivering Hösten 2000 beslutade en riksdagsmajoritet, bestående av de borgerliga partierna och Miljöpartiet,


Utskottsberedning: 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A295 av Kerstin Haglö m.fl. (s) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:A283 av Catharina Bråkenhielm (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A283 av Catharina Bråkenhielm s Rätten till heltidsarbete s27038 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om andelen heltidsanställda jämfört med deltidsanställda och de med tillfälliga anställningar. Motivering I genomsnitt


Utskottsberedning: 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A283 av Catharina Bråkenhielm (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:A278 av Eva-Lena Jansson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A278 av Eva-Lena Jansson s Förbättrad jämställdhet s27071 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en genomarbetad jämställdhetspolitik som utgår från målen för jämställdhetspolitiken. Riksdagen avslår regeringens


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2007/08:AU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:A278 av Eva-Lena Jansson (s) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:A275 av Thomas Strand (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A275 av Thomas Strand s Likvärdiga villkor för nyanlända flyktingar s27064 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en tydligare samordning mellan landets kommuner när det gäller rättmätiga villkor för personer


Utskottsberedning: 2008/09:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A275 av Thomas Strand (s) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:A274 av Josefin Brink m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:A274 av Josefin Brink m.fl. v Våld och hot i arbetslivet v256 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillsättande av en utredning med avseende på våld och hot och psykosocial arbetsmiljö för offentliganställda. Riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:AU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:A274 av Josefin Brink m.fl. (v) (doc, 46 kB)

Motion 2007/08:A272 av Thomas Strand och Helene Petersson i Stockaryd (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A272 av Thomas Strand och Helene Petersson i Stockaryd s ID-kort till personer med utländsk bakgrund som har uppehållstillstånd i Sverige s98014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en snabb översyn av förfarandet


Utskottsberedning: 2007/08:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A272 av Thomas Strand och Helene Petersson i Stockaryd (s) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:A266 av Thomas Strand m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A266 av Thomas Strand m.fl. s Arbetsmiljön och kvinnors hälsa s27065 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att uppmärksamma tvärvetenskaplig forskning kring kvinnors arbetsmiljö och hälsa i syfte att öka


Utskottsberedning: 2008/09:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A266 av Thomas Strand m.fl. (s) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:A260 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Caroline Helmersson-Olsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A260 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Caroline Helmersson-Olsson s Heltid en rättighet s27073 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lagstadgad rätt till heltidsanställning, med deltidsanställning som en möjlighet.


Utskottsberedning: 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A260 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Caroline Helmersson-Olsson (s) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:A259 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Caroline Helmersson-Olsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A259 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Caroline Helmersson-Olsson s Begränsning av visstidsanställningar s27075 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändringar i lagen om anställningsskydd, LAS, för att begränsa


Utskottsberedning: 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A259 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Caroline Helmersson-Olsson (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:A257 av Sinikka Bohlin och Ann-Kristine Johansson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A257 av Sinikka Bohlin och Ann-Kristine Johansson s Arbetssökanderesor över gränsen i Norden s27070 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sökanderesor i Norden. Motivering Det är inte idag möjligt att bevilja sökanderesor


Utskottsberedning: 2007/08:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A257 av Sinikka Bohlin och Ann-Kristine Johansson (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:A256 av Alf Eriksson och Ann-Kristine Johansson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A256 av Alf Eriksson och Ann-Kristine Johansson s Naturvårdsarbeten s12057 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om naturvårdsarbeten och reglerna inom arbetsmarknadspolitiken. Motivering I strategin för en hållbar utveckling


Utskottsberedning: 2007/08:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A256 av Alf Eriksson och Ann-Kristine Johansson (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:A255 av Alf Eriksson och Sinikka Bohlin (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A255 av Alf Eriksson och Sinikka Bohlin s Arbetsmarknaden i Östersjöområdet s27066 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla samarbete inom Östersjöområdet. Motivering Efter murens fall ritades vår geografi


Utskottsberedning: 2007/08:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A255 av Alf Eriksson och Sinikka Bohlin (s) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:A252 av Claes-Göran Brandin och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A252 av Claes-Göran Brandin och Gunilla Carlsson i Hisings Backa s Skyddsombudsverksamhet s27067 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kostnader för arbetsmiljöarbetet. Motivering Arbetsgivarnas huvudansvar för arbetsmiljön


Utskottsberedning: 2008/09:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A252 av Claes-Göran Brandin och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s) (doc, 37 kB)