Dokument & lagar (44 346 träffar)

Motion 2002/03:So256 av Sonja Fransson (s)

Motion till riksdagen 2002/03:So256 av Sonja Fransson s Förbättring av bilstödet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om nödvändigheten av förbättring av bilstödet. Motivering Bilen betyder för de allra flesta frihet, tillgänglighet, frihet att styra


Utskottsberedning: 2002/03:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:N271 av Yvonne Andersson (kd) och Anna Lindgren (m)

Motion till riksdagen 2002/03:N271 av Yvonne Andersson kd och Anna Lindgren m Kärnkraften och Barsebäck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kärnkraften och Barsebäck 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om


Utskottsberedning: 2002/03:NU3 2002/03:SkU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2002/03:N16 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2002/03:N16 av Mikael Odenberg m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:86 Åtgärder för att stärka den finansiella ställningen i SJ AB 1 Sammanfattning Propositionens förslag till lösning av den akuta krisen i SJ AB skulle rädda företaget från att tvingas gå i likvidation men ger inget svar på hur


Utskottsberedning: 2002/03:NU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2002/03:K334 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2002/03:K334 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Punktskriftsutbildning och rätten att kommunicera med punktskkrift Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en permanent punktskriftsutbildning. 1 Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2002/03:KU23 2003/04:KrU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2001/02:U231 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2001/02:U231 av Alf Svensson m.fl. kd Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 1 Sammanfattning Under de senaste 30 åren har många människor i utvecklingsländer rest sig ur fattigdom. Livsvillkoren har förbättrats och allt fler lever längre. Samtidigt har aldrig så många människor fötts in i fattigdom,


Utskottsberedning: 2001/02:UU2 2001/02:UU4
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U223 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:U223 av Göran Lennmarker m.fl. m Nordiskt samarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att möjliggöra medlemskap i Nordiska rådet för Estland, Lett-land och Litauen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U222 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:U222 av Göran Lennmarker m.fl. m Barn i världen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i sitt utvecklingsarbete bör verka för att minska antalet barn på institution och ge stöd till humanare omvårdnadsformer.


Utskottsberedning: 2001/02:UU8 2002/03:UU4
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, ,

Motion 2001/02:T75 av Kenth Skårvik m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:T75 av Kenth Skårvik m.fl. fp med anledning av skr. 2001/02:141 Redogörelse för bolagiseringen av affärsverket Statens järnvägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utförsäljning av SJ AB och Green Cargo AB. Motivering


Utskottsberedning: 2001/02:TU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:So358 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:So358 av Bo Lundgren m.fl. m Från monopol och beroende till mångfald och välfärd 1 Sammanfattning Trots världens högsta skatter finns det stora brister i den svenska välfärden. Vårdköer, socialt och ekonomiskt utanförskap och bristande samordning mellan olika ansvarsområden är allt fler


Utskottsberedning: 2001/02:SoU11 2001/02:SoU13
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Sk246 av Ola Karlsson och Inga Berggren (m)

Motion till riksdagen 2001/02:Sk246 av Ola Karlsson och Inga Berggren m Platt skatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införandet av ett skattesystem med platt skatt. Motiv för vårt förslag Nuvarande skattesystem är orättvist, ineffektivt och tillväxthämmande.


Utskottsberedning: 2001/02:SkU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Sf270 av Kenneth Johansson m.fl. (c, v, kd, mp)

Motion till riksdagen 2001/02:Sf270 av Kenneth Johansson m.fl. c, v, kd, mp Barnets rättigheter i asylprocessen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen vad i motionen anförs om att uppdra åt Migrationsverket att prioritera barnets rättigheter i asylprocessen. Motivering Enligt regeringens


Utskottsberedning: 2001/02:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Sf252 av Bengt Silfverstrand och Anders Karlsson (s)

Motion till riksdagen 2001/02:Sf252 av Bengt Silfverstrand och Anders Karlsson s Adoptionsbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om åldersgräns för adoptionsbidrag. Åldersgräns för adoptionsbidrag Adoptionsbidraget höjdes vid årsskiftet till


Utskottsberedning: 2001/02:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:N321 av Per Westerberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:N321 av Per Westerberg m.fl. m FoU och samverkan i innovationssystemet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betydelsen av ett bättre svenskt forskningsklimat. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2001/02:NU5
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:N299 av Susanne Eberstein och Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)

Motion till riksdagen 2001/02:N299 av Susanne Eberstein och Kerstin Kristiansson Karlstedt s Antalet kvinnor i bolagsstyrelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om antalet kvinnor i statliga bolagsstyrelser. Motivering Sverige hålls i många utländska


Utskottsberedning: 2001/02:NU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:N298 av Hans Stenberg och Susanne Eberstein (s)

Motion till riksdagen 2001/02:N298 av Hans Stenberg och Susanne Eberstein s Bemanning vid dammanläggningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att ålägga dammägare att upprätta färdiga organisationsplaner som innebär att man kontinuerligt


Utskottsberedning: 2001/02:NU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:N293 av Göran Norlander och Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)

Motion till riksdagen 2001/02:N293 av Göran Norlander och Kerstin Kristiansson Karlstedt s Försöksverksamhet med lokal råd- och långivning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om försöksverksamhet med lokal råd- och långivning. Motivering Kreditproblemen


Utskottsberedning: 2001/02:NU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:N291 av Sven Bergström (c) och Kenth Högström (s)

Motion till riksdagen 2001/02:N291 av Sven Bergström c och Kenth Högström s Lokaliseringen av statliga verk, bolag och myndigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en rimligare fördelning över landet av statliga verk och myndigheter. Motivering


Utskottsberedning: 2001/02:NU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:N280 av Maria Larsson m.fl. (kd, s, m, v, c)

Motion till riksdagen 2001/02:N280 av Maria Larsson m.fl. kd, s, m, v, c Världsarvsrutten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i samarbete med övriga Östersjöländer utarbeta och marknadsföra en världsarvsrutt runt Östersjön. Motivering Natur-


Utskottsberedning: 2001/02:NU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:N277 av Patrik Norinder (m)

Motion till riksdagen 2001/02:N277 av Patrik Norinder m Glesbygdsverket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om integrering av Glesbygdsverket till NUTEK. Motivering Glesbygdsverkets roll har under åren förändrats sedan det bildades 1991. I SFS 1990:1008


Utskottsberedning: 2001/02:NU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:N276 av Olle Lindström (m)

Motion till riksdagen 2001/02:N276 av Olle Lindström m Orter med nedlagda regementen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen bör tillsätta en parlamentarisk grupp med uppdrag att snarast undersöka hur regeringen uppfyllt sitt åtagande vad gäller ersättningsjobb


Utskottsberedning: 2001/02:NU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,