Dokument & lagar (75 träffar)

Motion 2008/09:Ub591 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub591 av Mona Sahlin m.fl. s Investering i kunskap s68055 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förskolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om grundskolan. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:UbU10 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU4 2008/09:UbU7 2009/10:UbU3
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2008/09:Ub591 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 109 kB)

Motion 2008/09:Ub526 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub526 av Maria Wetterstrand m.fl. mp En grundskola med kvalitet och mångfald mp651 1 Sammanfattning Grön utbildningspolitik är politik där eleven står i centrum. Skolans uppgift är att skapa optimala förutsättningar för varje individ att förverkliga sin strävan efter kunskap och utveckling.


Utskottsberedning: 2008/09:UbU1 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): 38 avslag

Motion 2008/09:Ub526 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 188 kB)

Motion 2008/09:Ub455 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub455 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 16 v526 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt uppställning: Anslag Utbildning och universitetsforskning


Utskottsberedning: 2008/09:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub455 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 54 kB)

Motion 2008/09:Ub454 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub454 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 15 Studiestöd v525 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring av 3 kap. 1113 studiestödslagen 1999:1395 enligt vad som anförs i motionen. Riksdagen godkänner att under 2009 lån tas upp i Riksgäldskontoret för studielån intill ett


Utskottsberedning: 2008/09:UbU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2008/09:Ub454 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 55 kB)

Motion 2008/09:Ub8 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub8 av Maria Wetterstrand m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation mp019 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 4 3.1 Forskning för framtiden 4 3.2 Strukturen för forskningsfinansiering 4 3.2.1 Resurser direkt till


Utskottsberedning: 2008/09:UbU4
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2008/09:Ub8 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 144 kB)

Motion 2008/09:U322 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:U322 av Maria Wetterstrand m.fl. mp En grön politik för global utveckling mp901 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 5 Mänskliga rättigheter 6 Rätten till mat och vatten 7 Rätten till hälsa 9 Ansvarsutkrävande av ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 9


Utskottsberedning: 2008/09:MJU22 2008/09:MJU28 2008/09:NU18 2008/09:SfU8 2008/09:UU10 2008/09:UU13 2008/09:UU14 2008/09:UU16 2008/09:UU2 2008/09:UU6 2009/10:UU13 2009/10:UU14
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): 40 avslag

Motion 2008/09:U322 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 169 kB)

Motion 2008/09:U285 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:U285 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt uppställning: Anslag


Utskottsberedning: 2008/09:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:U285 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 44 kB)

Motion 2008/09:U255 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:U255 av Lars Ohly m.fl. v Millenniemålen v405 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Ändamålsenligt och ökat bistånd 5 4.1 Uppfyll målet öka biståndet 5 4.2 Sverige trixar med biståndspengar 6 4.3 Förändring av DAC-regler behövs 7 4.4 Bistånd på mottagarnas


Utskottsberedning: 2008/09:UU14 2008/09:UU2 2008/09:UU6 2009/10:NU13 2009/10:UU13
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2008/09:U255 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 119 kB)

Motion 2008/09:U221 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:U221 av Lars Ohly m.fl. v Ordförandeskap för rättvisa, jämställdhet och miljö v700 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Vänsterpartiets syn på hur ordförandeskapet ska bedrivas 4 4.1 Vad blir rollen för svenska ordförandeskapet 4 4.2 Ett feministiskt


Utskottsberedning: 2008/09:UU10 2008/09:UU11
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2008/09:U221 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 100 kB)

Motion 2008/09:U4 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:U4 av Maria Wetterstrand m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:168 Lissabonfördraget mp007 1 Sammanfattning Lissabonfördraget är ett steg i fel riktning för EU. Unionen skulle behöva en helt annan inriktning för framtidens utmaningar, framför allt när det gäller klimatfrågorna. Det är


Utskottsberedning: 2008/09:UU8
Riksdagsbeslut (44 yrkanden): 44 avslag

Motion 2008/09:U4 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 170 kB)

Motion 2008/09:U2 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:U2 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:168 Lissabonfördraget v009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den irländska folkomröstningens resultat ska respekteras, att den svenska ratificeringsprocessen


Utskottsberedning: 2008/09:UU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2008/09:U2 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 51 kB)

Motion 2008/09:U1 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:U1 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:168 Lissabonfördraget s61021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vad som bör beaktas på vissa fördragsområden sedan Lissabonfördraget trätt i kraft. Motivering


Utskottsberedning: 2008/09:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:U1 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 73 kB)

Motion 2008/09:T544 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:T544 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 22 Kommunikationer v650 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag Anslagsförändring


Utskottsberedning: 2008/09:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:T544 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 67 kB)

Motion 2008/09:T220 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:T220 av Lars Ohly m.fl. v Arlandabanan v652 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 1 3 Bakgrund 2 4 Syftet med Arlandabanan 2 5 Riksrevisionens kritik av Arlandabanan 3 5.1 Statens styrning 3 5.2 Finansiella åtaganden 3 5.3 Transportpolitiska åtagande 4 6 Samhället


Utskottsberedning: 2008/09:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:T220 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 64 kB)

Motion 2008/09:T9 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:T9 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:35 Framtidens resor och transporter infrastruktur för hållbar tillväxt v011 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Bakgrund 5 4 Utgångspunkter för infrastrukturen 5 4.1 Ett ekologiskt hållbart transportsystem 6


Utskottsberedning: 2008/09:SkU26 2008/09:TU2
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2008/09:T9 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 374 kB)

Motion 2008/09:So556 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:So556 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg v506 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt uppställning:


Utskottsberedning: 2008/09:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:So556 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 94 kB)

Motion 2008/09:So554 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:So554 av Lars Ohly m.fl. v En solidarisk och jämställd äldrepolitik v505 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 5 4 Verklig valfrihet i vardagen 5 5 25 000 nya jobb för en bättre äldreomsorg 6 6 Ett äldreomsorgslyft för ökad kvalitet 7 6.1 Personalen äldreomsorgens


Utskottsberedning: 2008/09:CU30 2008/09:CU32 2008/09:FiU2 2008/09:KU23 2008/09:SoU13 2008/09:SoU19 2008/09:SoU24 2008/09:SoU8 2008/09:UbU15
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2008/09:So554 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 134 kB)

Motion 2008/09:Sk313 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Sk313 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution v632 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag


Utskottsberedning: 2008/09:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Sk313 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 48 kB)

Motion 2008/09:Sf359 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Sf359 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 8 v253 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar avslå regeringens förslag att godkänna det mål som regeringen föreslår för utgiftsområde 8 Migration samt förslaget att godkänna att det tidigare målet för migrationspolitiken upphör att gälla


Utskottsberedning: 2008/09:SfU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Sf359 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 64 kB)

Motion 2008/09:Sf358 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Sf358 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom v226 Sammanfattning Vänsterpartiet föreslår en stegvis höjning av garantipensionen för att stärka de fattigaste pensionärernas ekonomi. Vi genomför den första höjningen med 300 kr i månaden från 2009. Vi satsar


Utskottsberedning: 2008/09:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Sf358 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 48 kB)
Paginering